صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 5430                                               
شناسايي شايستگي هاي عمومي عاملين توسعه ..
مقاله منبع
شناسايي شايستگي هاي عمومي عاملين توسعه .. عنوان
هادي نوتاش ؛ قنبر محمدي الياسي؛ مرتضي رضايي زاده نويسنده
1396/03/22 تاريخ

موفقيت پروژة توسعة خوشه به‌طور مستقيم به شايستگي‌هاي عامل توسعه بستگي دارد. شايستگي‌هاي عامل توسعه به دو بخش شايستگي‌هاي عمومي و فرايندي تقسيم مي‌شود.

خلاصه
فصلنامه علمي پژوهشي توسعه كارآفريني مرجع
مقالات مرتبط
مدلسازي يكپارچه عوامل مؤثر بر شكست كارآفرينان و پيامدهاي مالي،اجتماعي و رواني آن
ارايه الگوي آموزش مهارت محور جهت توسعه كارآفريني رسانه اي
مفهوم‌پردازي كنش كارآفرينانه
واكاوي استراتژي‌هاي بازگشت در كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط فناورانه
ارائه چارچوبي به منظور شبكه سازي بازاريابي كارآفرينانه در كسب و كارهاي كوچك و متوسط ....

    چاپ   ارسال براي دوستان

چكيده

عامل توسعه به فرد يا گروهي اشاره دارد كه در فرايند توسعة خوشه نقشي محوري دارد و در اجراي پروژة توسعة خوشه نقش سكانداري و تسهيلگري را عهده‌دار است. موفقيت پروژة توسعة خوشه به‌طور مستقيم به شايستگي‌هاي عامل توسعه بستگي دارد. شايستگي‌هاي عامل توسعه به دو بخش شايستگي‌هاي عمومي و فرايندي تقسيم مي‌شود. شايستگي‌هاي عمومي به مجموعة دانش، مهارت‌ها و ويژگي‌هايي اشاره دارد كه انتظار مي‌رود عاملان ‌توسعه در همة مراحل توسعة خوشه از آن‌ها برخوردار باشند و به‌منظور دستيابي به عملكرد مناسب از خود بروز دهند.

پژوهش حاضر با هدف شناسايي شايستگي‌هاي عمومي عاملان ‌توسعة خوشه‌هاي كسب‌وكار ايران انجام گرفته است. اين تحقيق برحسب هدف كاربردي و برحسب گردآوري اطلاعات كيفي- روايتي است. نمونة آماري اين تحقيق براساس روش نمونه‌گيري هدفمند شامل 15 نفر از عاملان ‌توسعة خوشه‌هاي كسب‌وكار منتخب ايران بوده است كه افراد نمونه تا مرحلة دستيابي به اشباع نظري انتخاب شدند.

يافته‌هاي اين تحقيق براساس روش كدگذاري به‌دست آمده‌اند و نشان مي‌دهند شايستگي‌هاي عمومي عامل توسعه عبارت‌اند از: مهارت مذاكره و چانه‌زني، مهارت اداري، رعايت اصول اخلاق حرفه‌اي، مهارت شبكه‌سازي اجتماعي مؤثر، مهارت تأثيرگذاري و متقاعدسازي، مهارت نهادسازي، مهارت ارائه و دريافت بازخورد و بهبود مستمر، مهارت الگوسازي و الگوبرداري، مهارت به‌كارگيري فنون ياددهي- يادگيري، تصميم‌گيري مبتني‌بر حل مسئله و مهارت به‌كارگيري فنون اطلاع‌رساني و تبليغات خوشه.

لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است