صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

 

فهرست خبرها                                                                                تعداد بازديد: 1636
تاكيد شريعتمداري بر ضرورت توجه به بهداشت محيط كار در شرايط كرونا

تاكيد شريعتمداري بر ضرورت توجه به بهداشت محيط كار در شرايط كرونا

همه‌ ساله‌ در جهان‌ ده‌ها ميليون‌ كارگر قرباني‌ حوادثي‌ مي‌شوند كه‌ منجر به‌ كشته‌ شدن‌  يا از كارافتادگي‌ تعداد كثيري‌ از آن‌ها مي‌شود. بر طبق‌ آمار منتشر شده‌ در كشورهاي‌ پيشرفته‌ صنعتي‌، سالانه‌ از هر ده‌ نفر كارگر يكي‌ دچار سانحه‌ مي‌شود و در نتيجه‌ اينگونه‌ سوانح‌، پنج‌ درصد روزهاي‌ كار ملي‌ به‌ هدر مي‌رود. حوادث‌ ناشي‌ از كار از سويي‌ سبب‌ ناراحتي‌ فرد كارگر  يا افراد خانواده‌اش‌ مي‌شود و از سوي‌ ديگر سبب‌ از بين‌ رفتن‌ سرمايه‌ و تزلزل‌ بنيان‌ اقتصادي‌ جامعه‌ مي‌گردد. به همين دليل اينگونه‌ حوادث‌ از ديدگاه‌هاي‌مختلف انساني، اجتماعي و اقتصادي حائز اهميت است.

 1- از نظر انساني‌

 هرگونه‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار ولو جزئي‌ سبب‌ درد و ناراحتي‌ شخص‌ كارگر و افراد خانواده‌اش‌ مي‌شود. بديهي‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ حادثه‌ شديد باشد و منجر به‌ مرگ‌ يا از كارافتادگي‌ دائمي‌ شود اين‌ مسئله‌ اهميت‌ بيشتري‌ پيدا مي‌كند.

 2ـ از نظر اجتماعي‌

 از آنجا كه‌ پيشرفت‌ و ترقي‌ هر اجتماعي‌ بستگي‌ به‌ نيروي‌ كار افراد جامعه‌ دارد، لذا محصول‌ كار هر كارگر نه‌ تنها مايه‌ امرارمعاش‌ زندگي‌ و خانواده‌ اوست‌ بلكه‌ سرمايه‌ و پشتوانه‌ اقتصاد يك‌ جامعه‌ نيز مي باشد. چنانكه‌ مي‌دانيم‌ نزديك‌ به‌ 50 تا 60% افراد هر اجتماعي‌ را افراد در سنين‌ كار تشكيل‌ مي‌دهند. ولي‌ در اصل‌ افراد فعال‌ جامعه‌، مخصوصاً در كشورهاي‌ كم‌ رشد در حدود 25% كل‌ جمعيت‌ هستند، حال‌ اگر از اين‌ تعداد، افرادي‌ نيز به‌ علت‌ حوادث‌ ناشي‌ از كار نتوانند كار خود را انجام‌ دهند اين‌ امر سبب‌ تزلزل‌ در وضع‌ اجتماعي‌ جامعه‌ مي‌گردد.

 3ـ از نظر اقتصادي‌

      حوادث‌ به‌ هر صورت‌ و درجه‌اي‌ كه‌ باشد براي‌ كارگر، كارفرما و جامعه‌ زيان‌هاي‌ اقتصادي‌ دربر دارد. اين‌ زيان‌ها به‌ صورت‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ است. از زيان‌هاي‌ مستقيم‌ مي‌توان‌ از خسارت‌ ناشي‌ از وقفه‌ كار به‌ علت‌ حادثه‌، هزينه‌هاي‌ درماني‌ و سرانجام‌ خسارات‌ پرداختي‌ در مورد از كارافتادگي‌ موقت‌، دايم‌  يا فوت‌ را نام‌ برد. در محاسبه‌ زيان‌هاي‌ غيرمستقيم‌ كه‌ مقدار آن‌ در تمام‌ كشورها بيش‌ از زيان‌هاي‌ مستقيم‌ است‌ بايد زيانهاي‌ ناشي‌ از وقفه‌ در كار ساير كارگران‌ به‌ علت‌ كمك‌ كردن‌ به‌ فرد مصدوم‌، بحث‌ و گفتگو در مورد علت‌ وقوع‌ حادثه‌، به‌هم‌ ريختن‌ نظم‌ كار پس‌ از انتقال‌ كارگر به‌ بيمارستان‌ تا موقع‌ گماشتن‌ فرد مناسب‌ براي‌ انجام‌ امور، خسارات‌ وارده‌ به‌ ماشين‌آلات‌ و نهايتاً خسارات‌ ناشي‌ از تقليل‌ فعاليت‌ كارگر مصدوم‌ پس‌ از برگشت‌ به‌ كار (در صورت‌ معلوليت‌) مورد توجه‌ قرار گيرد.

9ارديبهشت روز جهاني ايمني و بهداشت كار است. در همين راستا محمد شريعتمداري،وزيركار پيامي را صادر كرد.

درمتن  پيام " محمد شريعتمداري " آمده است:

با گذشت يك قرن از تشكيل سازمان بين المللي كار (ILO) و در اولويت قرارگرفتن مباني ارتقاي ايمني و بهداشت محيط كار از سوي آن سازمان، همچنان شاهد طيف گسترده‌اي از بلاياي طبيعي و حوادث شغلي هستيم كه چالش‌هاي اقتصادي آن جامعه كارگري و كارفرمايي را تحت تاثير قرار داده و در بعضي موارد دولت‌ها را نيز به مداخله فعال مجبور داشته است.

هر سال كارگران جهان آثار زيان‌بار صدها ميليون حادثه و بيماري شغلي را تحمل مي‌كنند كه علاوه بر بار مالي و هزينه‌هاي پنهان اقتصادي، موجب رنج و دردهاي انساني ناشي از پيامدهاي ناگوار و غير قابل اندازه‌گيري مي‌شود؛ اين موضوع، زماني بيشتر ناراحت‌كننده و تأسف برانگيز مي شود كه نيك مي‌دانيم، اغلب حوادث و بيماري‌هاي شغلي قابل پيشگيري است.

روز جهاني ايمني و بهداشت كار، در واقع يك نماد براي نهادينه كردن يكي از محورهاي اصلي كار شايسته يا كار سالم و ايمن، به عنوان مهمترين راهبرد سازمان بين‌المللي كار براي ارتقاي ايمني و بهداشت در محيط هاي كاري است كه از طريق افزايش سطح آگاهي و هماهنگي دولت‌ها و شركاي اجتماعي آنها متجلي مي‌گردد.

امسال اين روز (28 آوريل) را در شرايطي گرامي مي‌داريم كه همه‌گيري و شيوع ويروس كرونا نه تنها موجب نگراني عميق دولت ها، كارفرمايان و كارگران شده، بلكه نظام‌هاي سلامت را در پيشرفته‌ترين و توسعه يافته‌ترين كشورهاي جهان  به چالش كشيده است. وخامت اوضاع به حدي است كه موجب شد، سازمان بين‌المللي كار با هدف تشويق و ترغيب گفت و گوهاي ملي سه جانبه درباره ايمني و سلامت محيط كار، شعار پيشين اين رويداد در سال 2020 يعني"پيشگيري از خشونت، رنج و آزار در دنياي كار" را به "آمادگي و پاسخ به بيماري همه گيري كوويد 19: تمركز بر ايمني و سلامت در محل كار" تغيير دهد.

واقفيد كه اين بيماري يك چالش محلي يا منطقه‌اي نيست، بلكه يك ابر چالش جهاني است كه سلامت و معيشت كارگران و كارفرمايان را در سطح بين الملل تهديد ميكند. آثار زيان بار اقتصادي و اجتماعي اين ويروس بر نظام‌هاي سلامت در جهان و به تبع آن محيط‌هاي كاري ضمن تضعيف اقتصاد كارگران و كارفرمايان موجب افزايش خشونت و آزارهاي اجتماعي نيز مي‌شود؛ حسب اعلام سازمان بين‌المللي كار حدود 7.2 ميليارد كارگر يعني بيش از 80 درصد نيروي كار جهان در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در معرض مخاطرات ناشي از توقف جزيي يا كلي فعاليت اقتصادي و به دنبال آن بيكاري هستند. 

 اگرچه امكان كار از راه دور يا كار در خانه در برخي مشاغل با تمهيد زيرساخت‌هاي فناوري وجود دارد، اما اين مهم خود با چالش‌هاي بسيار همراه است كه مي‌تواند زمينه هاي بدرفتاري محيطي را افزايش دهد و تهديدي براي سلامتي و ايمني كارگران و مانعي در تحقق كار شايسته و بهره‌وري سازماني باشد.

ارزيابي ها نشان مي‌دهد؛ حدود دو ميليارد كارگر در سراسر جهان در بخش غيررسمي فعاليت مي‌كنند و اين مهم ضرورت پيش‌بيني اقدامات ايمني و بهداشت شغلي توسط كارفرمايان را پر اهميت مي‌نمايد؛ در اين رابطه كار در اغلب حرفه‌ها، مستلزم حضور فيزيكي در محيط كار است و همه‌گيري بيماري كرونا در جهان فارغ از ابعاد گسترده زيان‌بار اقتصادي آن، تهديدي بزرگ براي سلامت دنياي كار است.

بي‌ترديد انتخاب‌هاي امروز به طور مستقيم بر نحوه گذر از اين دوره تأثير خواهد داشت و همراهي و هم‌افزايي شركاي اجتماعي با دولت مي‌تواند آسيب‌هاي آتي بحران كنوني را محدودتر كند. در اين خصوص بايد تلاش كرد تا ساختارهاي نوين نظام سلامت كارگاه-هاي كشور را ايمن‌تر و پايدارتر از پيش براي پيشگيري از تكرار مشكلات آينده برنامه‌ريزي نمود. شايد به جرأت بتوان گفت كه يكي از مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي بر مبناي تاب‌آوري كسب و كارها در شرايط غير منتظره براي حفظ حقوق و معيشت كارگران و مردم ارزيابي مي‌شود و در اين همسويي، انعطاف‌پذيري در توليد محصولات و آينده‌پژوهي در امكان سنجي ايجاد خطوط چند محصولي با رويكرد اجراي پدافند غيرعامل بسيار ارزشمند است.

در همين رابطه شاهد بوديم كه براي پاسخگويي به تقاضاي ايجاد شده در جامعه، در تعداد زيادي از كارگاه‌هاي كشور با همت كارفرمايان و كارگران، خطوط توليد محصولات، به توليد مواد ضدعفوني و تجهيزات حفاظت فردي تغيير يافت كه اقدامي ارزشمند و همسو با اهداف مطروح تلقي مي‌شود.

به هر ترتيب، مديريت وضع موجود نيازمند همكاري نزديك ميان دولت‌ها و شركاي اجتماعي بوده و با اين ديدگاه مديريت ايمني و بهداشت كار در بنگاه‌هاي اقتصادي از اهميت بسياري برخوردار است. در اين راستا در سالي كه به فرموده مقام معظم رهبري(مدظله العالي)با عنوان "جهش توليد" نام‌گذاري شده است؛ دولت اقدامات يكپارچه و گسترده‌اي را با تمركز بر محورهاي حمايتي و نظارتي كارفرمايان و كارگران با هدف صيانت از سلامت كارگران در محل كار و جامعه توأم با حفظ اشتغال پيش‌بيني نموده است و در اين خصوص استفاده از ظرفيت‌هاي گفت وگوي اجتماعي با نگاه سه جانبه‌گرايي ميان دولت، كارگران و كارفرمايان براي راه حل يابي نوين و بهبود اقدامات به منظور اثربخشي بيشتر همچنان در جريان است.

كارفرمايان عزيز در حال حاضر و در گام دوم هوشمند مبارزه با شيوع ويروس كرونا بايد تلاش كنند تا با بكارگيري كليه منابع و انجام طرح هاي غربالگري و فاصله گذاري در كارگاه‌هاي كشور،ضمن شناسايي و جداسازي كارگران بيمار و همچنين مداخله فعال براي بهبود وضع مبتلايان، تداوم روند توليد را مورد توجه ويژه قرار دهند تا زمينه ي تحقق شعار سال  "جهش توليد" كه نيازمند نيروي كار سالم در كارگاه هاي كشور است، با همراهي كارگران زحمتكش و پرتوان فراهم گردد.

اميد است، با تلاش جمعي و در سايه عزم ملي در راستاي ارتقاي سطح ايمني و سلامت كارگاه هاي كشور گام برداريم. در اين مسير دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با محوريت قانون كار، در كنار ساير شركاي اجتماعي خود ضمن استمرار برنامه‎هاي حمايتي و نظارتي، از هيچ تلاشي در كمك به اين امر مهم و گذر از شرايط كنوني فروگذار نخواهد كرد.

منبع خبر : خبرگزاري تسنيم

دوشنبه 8 ارديبهشت 1399


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است