صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

 

فهرست خبرها                                                                                تعداد بازديد: 2591
پيامدهاي بيكاري در مناطق روستايي چيست؟

پيامدهاي بيكاري در مناطق روستايي چيست؟

بيكاري،واژه اي غريب نيست و در ساليان اخير به موازات افزايش موج بيكاري در كشور،واژه مذكور و تبعات ناخوشايند آن براي خانوارهاي ايراني بيش از پيش ملموس شده است.

بدون ترديد،در ميان نارسايي ها و مشكلات اقتصادي،اجتماعي ِفعلي كشور، بيكاري بيش از هر عارضه ديگري آزار دهنده به نظر مي رسد و رفع اين موضوع در شرايطي كه اساسا بافت جمعيتي ايراني،جوان است،ضروري و اجتناب ناپذيرتر خواهد بود.

به واقع،معضل بيكاري آنچنان با افزايش همراه شده كه انكار آن ناممكن است و حتي در نظر گرفتن برخي ملاحضات و مصالح نيز باعث ناديده انگاشتن آن نمي شود.

رصد و ارزيابي آن نيز،مستلزم اعداد و ارقام خاص و اِتِكايِ به گزارشات مراجع ذي ربط نخواهد بود، زيرا با يك نگاه پيراموني در ميان اقوام،آشنايان و بستگان و بررسي اجمالي پديده مذكور،اين واقعيت مُسَجَل مي شود كه كمتر خانواده اي امروز از اين آسيب و نارسايي مصون مانده است.

اگر در دهه هاي گذشته ، بعضا از بيكاري پنهان سخن به ميان مي آمد،اما امروزه طرح و بحث بيكاري پنهان ( به مانند گذشته ) محلي از اِعراب ندارد،زيرا در گام نخست بايد در پي زدودن بيكاري هاي آشكار بود.

عارضه بيكاري در كنار فرصت سوزي هاي بسياري كه براي جامعه و كشور در پي دارد،(زيرا در چنين فضايي بخش قابل توجهي از نيروي انساني به عنوان اصلي ترين سرمايه كشور از حيث اقتصادي در موضع انفعالي و رخوت قرار مي گيرند) باعث افزايش و تحميل فشارهاي روحي و رواني خاص به خود به افراد بيكار و حتي خانوارهاي آنها مي شود.

معضل مذكور و لزوم مرتفع ساختن آن به ميزاني ضروري و حائز اهميت است كه مقام معظم رهبري يكي از پايه هاي اصلي مورد نظر را در نامگذاري شعار سال گذشته،بر عنصر اشتغال استوار نمودند.

با اين اوصاف،انتظار مي رود دستگاه هاي ذي ربط تلاش حداكثري خود را براي كاهش ضريب بيكاري در كشور لحاظ كنند.

در ارتباط با علل بيكاري،پيش از اين گزارشاتي به تفصيل،تنظيم و منعكس شده كه در اين مجال،لزومي براي طرح مجدد آن و تكرار مكررات احساس نمي شود.

بلكه روي سخن به پيامدهاي اين عارضه معطوف مي شود و تلاش خواهد شد در ذيل اين گزارش معضل مذكور و پيامدهاي آن در مناطق مرزي ، زير ذره بين بررسي و واكاوي قرار گيرد.

البته در اين ميان،كم نيستند افراد و گروه هايي كه بخش قابل توجهي از عارضه بيكاري را ناشي از بالا رفتن سطح انتظارات جوانان قلمداد مي كنند و معتقدند كار هست و در صورتي كه برخي آن را عار نپندارند و از راحت طلبي و مشاغل به اصطلاح پشت ميز نشيني،دوري جويند،ضريب بيكاري به مراتب با كاهش هر چه بيشتري همراه خواهد شد.

فارغ از اين تفاسير و تحليل ها ، واقعيت فعلي جامعه بر اين امر معطوف است كه در حال حاضر ضريب بيكاري بالا و مشهود به نظر مي رسد و براي كاهش آن مي بايد تمامي دستگاه هاي ذي ربط اقتصادي اجتماعي،فرهنگي و آموزشي با همگرايي و هم افزايي فزاينده در راستاي حل و فصل اين معضل گام بردارند.

 بيكاري در مناطق مرز نشين:

اگرچه نمي توان واقعيت بالا رفتن سطح انتظارات جوانان و جويندگان كار و اشتغال را در تشديد اين معضل انكار كرد،اما بدون ترديد چنين ذهنيت ها و روحيه هايي در مناطق مرز نشين كشور وجود ندارد و حداقل اينكه ضريب ظهور و بروز آن به مراتب در مقايسه با جوانان ساكن شهرها و كلانشهرها پايين تر و كمتر خواهد بود.

بايد اذعان كرد بسياري از افراد بيكار در مناطق مرزنشين و روستاهاي پيراموني آن به پشت ميز نشيني و مشاغل آنچناني فكر نمي كنند و تنها درصد برخورداري از شغلي آبرومندانه براي تامين مايحتاج اقتصادي و معيشتيِ خود هستند.

 اين معضل (بيكاري) به يك نقطه مرزي خاص و محدود نيز خلاصه نمي شود و تقريبا در اكثر عرصه هاي مرزي كشور و روستاهاي تابعه آن شاهد ظهور اين چالش هستيم.

اهميت ايجاد اشتغال در مناطق مرزي زماني فزاينده تر مي شود كه به اين واقعيت نائل شويم كه حوزه هاي مرزي كشور با امنيت اين مرز و بوم گره خورده اند و بروز نارسايي در چنين مناطقي مي تواند با تبعات و پيامدهاي ناگواري در حوزه هاي مركزي،شهري و كلانشهرهاي اين مرز و بوم همراه شود.

 البته نفس بيكاري،از عوامل تهديد كننده امنيت به شمار مي رود و اين امر واقعيتي است كه در هيچ كجاي جهان حد و مرز نمي شناسد و به تبع ، قاعده مذكور در ارتباط با حوزه سرزميني و جغرافيايي ايران اسلامي نيز جاري است.

اما بدون ترديد،سنگيني سايه مشكلات اقتصادي در مناطق مرزي به مراتب هزينه هاي گزاف و پيچيده تري را براي كشور و جامعه در پِي خواهد داشت.

به واقع،در صورت بروز ضعف و نارسايي در حوزه هاي مرزي كشور،هيچكدام از اهداف و برنامه هاي از پيش تعيين شده دولت ها در سطح كلان و دركُليتِ كشور محقق نخواهد شد زيرا در فضاي نا امن،حصول سياست گذاري ها و پياده سازي آن با انسدادها و بن بست هايي جدي مواجه خواهد شد.

خوشبختانه با وجود نمود نا امني در بسياري از كشورهاي خاورميانه،از ايران زمين و حاكميت جمهوري اسلامي ايران به عنوان جزيره ثبات ياد مي شود كه البته اين موهبت و دستاورد ثمره سالها تلاش،مجاهدت،خون پاك شهداء و عزم و تلاش دستگاه هاي امنيتي،انتظامي و اطلاعاتي در اين مرز و بوم است اما عقل سليم و دور انديشي براي كشوري كه در صدد تسخير هر چه بيشتر قله هاي پيشرفت است،ايجاب مي كند در راستاي بهبود هر چه مطلوب تر نارسايي ها و كاهش هزينه ها و انرژي(منظور نظر انرژي نيروي انساني براي حفظ امنيتِ ايرانِ اسلامي)گام هاي مقتضي را بردارد.

كه البته نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت علي رغم برخورداري كشور از امنيت پايدار و بي نظير در منطقه خاورميانه،افزايش بيكاري در مناطق مرزي باعث ظهور معضلاتي همچون قاچاق كالا،كولبري و...شده است كه يقينا با افزايش فرصت هاي شغلي در مناطق اينچنيني،مديريت مهار و كنترل چنين عارضه هايي با سهولت فزاينده تري عملياتي خواهد شد.

استان سيستان و بلوچستان و به تعبيري، عرصه شرقي كشور و مرزهاي مرتبط با آن،يكي از مناطق استراتژيك و حساس به شمار مي رودكه يقينا تلاش افزون تر براي مرتفع سازي عارضه بيكاري در مناطق مذكور،امري ضروري و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.

چندي پيش،محمد رضا بادامچي نايب رئيس پيشين كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و عضو فعلي كميسيون اجتماعي مجلس در گفت و گويي با رسانه ها در خصوص بيكاري و حاشيه نشيني در سيستان و بلوچستان گفت:حاشيه نشيني در اين خطه قريب به 300 هزار نفر برآوُرد مي شود و شوربختانه اصلي ترين چالش مرتبط با اين عرصه ، به عارضه بيكاري معطوف مي شود.

بادامچي،با اشاره به نرخ بيكاري 30 و 50 درصدي زاهدان و جنوب سيستان و بلوجستان تصريح كرد:بررسي هاي انجام شده مويد ضعف در آموزش فني و حرفه اي در چنين مناطقي است و متاسفانه آموزش ها در اين خطه از كشور به روز نيست.

وي افزود:خوشبختانه هموطنان شيعه و سني ما در اين مناطق در فضايي آرام و مسالمت آميز در حال زندگي هستند اما مي طلبد به منظور پيشگيري از سوء استفاده هاي دشمنان نظام و كشور،در راستاي ارتقاي فرصت هاي شغلي و امكانات رفاهي در اين مناطق،تلاش فزاينده تري عملياتي شود.

نيم نگاهي به معضل بيكاري در اراضي غربي كشور:

استان هاي ايلام،كرمانشاه و كردستان،از ديگر مناطق مرزي كشور به شمار مي روند كه متاسفانه با عارضه بيكاري دست و پنجه نرم مي كنند.

چندي پيش،عبدالرضا مصري،رئيس مجمع نمايندگان استان كرمانشاه در اين خصوص و در رابطه با معضل بيكاري در كرمانشاه به رسانه ها گفت:انتظار مي رود با برنامه ريزي هوشمندانه دولت در اين منطقه،كه با بالاترين ضريب بيكاري مواجه است و در دوران 8ساله دفاع مقدس به واسطه هم مرز بودن با رژيم بعثي عراق،متحمل مشكلات بسياري شده،فرصت هاي شغلي افزون و نارسايي هاي موجود در اين خطه به حداقل ممكن كاهش يابد.

وي افزود:در شرايطي اين استان رتبه نخست بيكاري در كشور را يدك مي كشد كه تا ديروز،رتبه نخست جنگيدن با دشمن را داشته است.

 آيت ا...مصطفي علما،نماينده ولي فقيه در استان كرمانشاه نيز مي گويد:اشتغالزايي و توجه به استعداد هاي بالقوه موجود در اين حوزه،سريع ترين راه براي مرتفع سازي عارضه بيكاري محسوب مي شود.

وي معتقد است،توسعه فرصت هاي شغليِ صنعتي ، هزينه و بودجه بالاي خاص به خود را مي طلبد اما با تكيه بر ظرفيت هايي همچون كشاورزي،دامپروري و صنايع تبديلي مي توان به توفيقات ارزنده تري در اين راستا نائل شد.

متاسفانه در شرايطي شاهد رتبه نخست بيكاري در اين استان هستيم كه بنابر گزارشات موجود،خطه مذكور از رتبه نخست توليد نخود،جو و رتبه دوم توليد ذرت برخوردار است.

فعاليت بيش از 500 واحد صنعتي،22 شهرك صنعتي و تعاد قابل توجهي نيروگاه در دست احداث و بهره برداري ، از ديگر فرصت ها و ظرفيت هاي اين استان به شمار مي رود كه با بهره گيري حداكثري از اين فرصت ها مي توان به موفقيت هاي بسياري در بخش اشتغالزايي نائل شد.

شرايط در استان ايلام نيز(از حيث توسعه فرصت هاي شغلي)مطلوب نيست و آنچنان كه بررسي ها و مطالعات انجام شده نشان مي دهد جذب فراتر از قاعده دانشجو بدون در نظر گرفتن نياز اين استان بر بار مشكلات بيكاري اين استان افزوده است.

در استان كردستان نيز معضل بيكاري به عارضه اي پيچيده و بغرنج مبدل شده و متاسفانه همين نقيصه، فرصت را به دست معاندان نظام براي سياه نمايي رسانه اي،بزرگ نمايي و زير سوال بردن كيفيت حاكميت در كشور داده تا با دستاويز قرار دادن پديده كولبري(كه هيچ شكي در ضرورت مرتفع سازي آن و رفع مشكلات اين قشر وجود ندارد)، به تخريب وِجهه نظام در سطح برخش هايي از افكار عمومي مبادرت ورزند.

كمبود فرصت هاي شغلي در حوزه مرزي خراسان جنوبي:

حوزه مرزي خراسان جنوبي نيز از نمونه عرصه هايي به شمار مي رود كه با پديده بيكاري دست و پنجه نرم مي كند و كم نبوده اند جواناني كه براي برخورداري از اشتغال به مهاجرت از اين خطه مبادرت ورزيده اند.

 آنچنان كه گزارش هاي موجود نشان مي دهد حدود 1 هزار و 700 روستا در شرق كشور و خراسان جنوبي از سَكَنه خالي شده اند.

به واقع خشكسالي(به عنوان يكي ديگر از عوامل موثر در افزايش بيكاري در مناطق مرزي)در بروز اين معضل بسيار موثر بوده است.

چندي پيش،نظر افضلي،نماينده مردم نهبندان و سربيشه و عضو كميسيون كشاورزي مجلس از خشكسالي،كم آبي و بيكاري به عنوان سه مولفه اصلي در مهاجرت از اين خِطِه ياد كرد.

وي با انتقاد از بودجه پايين اختصاص داده شده به روستاها،در گفت و گو با رسانه ها بيان كرد: مهاجرت بي رويه از روستاهاي خراسان جنوبي،بستر ساز مشكلات امنيتي خواهد بود و متاسفانه تعطيلي برخي بازارچه ها نيز مزيد بر علت شده تا مشكلات مرتبط با اين موضوع(بيكاري و مهاجرت) بصورت پر رنگ تري نمود پيدا كند.

سيد محمد باقر عبادي،نماينده بيرجند و خوسف در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به معضل بي آبي و خشكسالي در افزايش بيكاري و تشديد ضريب مهاجرت جوانان و خانوارهاي آنها از اين مناطق و عزيمت به كلانشهرها به رسانه ها مي گويد:موقعيت مرزي اين استان،مي تواند به فرصتي ويژه براي توسعه فرصت هاي شغلي مبدل شود كه حصول اين امر مستلزم توجه و برنامه ريزي هر چه بيشتر مسئولانِ ذي ربط است.

اميد آن مي رود با تقويت و توسعه بازارچه هاي مرزي،بهره گيري حداكثري از فرصت هاي صادراتي قانونمند،كاهش معضل بيكاري در اين عرصه ها محقق شود كه قطعا حصول اين امر علاوه بر افزايش توفيقات هر چه بيشتر در مقابله با قاچاق،فرصت سوء استفاده را از دشمنان براي سياه نمايي و به تصوير كشيدن چهره اي مخدوش از كشور سلب مي كند،مضاف براينكه برآيند كلي تقويت اشتغالزايي در مناطق مرزيِ كشور، باعث تسريع روند شكوفايي اين مرز و بوم در سطح كلي و كلانِ ايران زمين خواهد شد.

منبع خبر : برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان

دوشنبه 7 آبان 1397


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است