صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 10175                                               
مقاله منبع
صنعت و آموزش عالي عنوان
سي.بلاك.من-ن.سيگال مترجم: رامين آموخته نويسنده
1384/05/10 تاريخ

رابطه بين تجارت و آموزش و ارائه گزارشها و سياستهاي بين آنها به ويژه بررسي اين مسئله در دو كشور آمريكا و بريتانيا، پرداختن به مسئله مشاركت بخش دولتي و خصوصي در روند آموزش عالي و ...

خلاصه
مرجع
مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

صنعت و آموزش عالي

نويسنده: سي.بلاك.من؛c.Blackman; ن.سيگالN.Segal

مترجم: رامين آموخته

درطي دهة گذشته، روابط بسياري بين مؤسسات آموزش عالي و بخش تجاري به وجود آمد كه ارزشاين روابط از نظر مسايل مالي و غير مالي، پيوسته حائز اهميت گرديده است. اين روابطبا افزايش تنوع در برنامه‌ها و فعاليتهاي موجود بين طرفين درگير در اين امر، مشخصمي‌شود. مثمرثمر بودن روابط ياد شده تاحدي نتيجة اين امر است كه (حداقل در برخي ازكشورها) مؤسسات آموزش عالي به منظور تأمين بودجه، به اجبار، منابع غيرسنتي را مدنظرقرار دادند؛‌ عوامل ديگري نيز در اين زمينه دخيل هستند و در هر حال اينكه روابط باصنعت، بندرت ممكن است براي مؤسسات دانشگاهي، ارزشهاي افزودة مالي ايجاد كند،‌ موردتوجه روزافزون واقع شده است.

اين مقاله، دلايل همكاري بين تجارت و آموزش‌عاليرا مورد بررسي قرار مي‌دهد؛ به شرح گزارشها و ساز و كارهاي (مكانيزمهاي) ارتباطيموجود بين اين دو بخش مي‌پردازد؛ تأثيرات اين روابط را مدنظر قرار مي‌دهد و بالاخرهبرخي مسايل لاينحل و برجسته را فهرست‌‌وار مطرح مي‌كند. به منظور ارائه دلايلي مبنيبر قابل اجرا بودن اين امر، ديدگاه مشترك بريتانيا و آمريكاي شمالي در اين‌باره،بررسي مي‌شود. ديدگاه‌هاي اتخاذ شده معمولاً (اما نه هميشه) همان ديدگاه بخش آموزشعالي است كه علي‌رغم تنوع بسيارش، در مقايسه با بخش تجاري، از تجانس و يكنواختيبيشتري برخوردار است.

اينكه روابط بين‌المللي- چه در سطح تجارت فردي و چهاقتصاد ملي يا منطقه‌اي - بستگي شديد به بهره‌گيري سريع و هوشمندانه از اطلاعاتدارد، تقريباً يك اصل كليشه‌اي است. اين اطلاعات در مورد بازارها، رقبا،تكنولوژيهاي تهيه و توليد، مقررات و قوانين دولت و نظاير آن در سراسر دنياست و بههمين ترتيب توانايي راهبردي كنترل تكنولوژي (البته در مفهوم تشخيص، به دست آوري وبهره‌گيري مؤثر تكنولوژي) به سبب حياتي بودن آن در امر رقابت، به عنوان اصل اولمنظور گرديده است و اگرچه بين تكنولوژي و علم ارتباطي پيچيده برقرار است، نظر عمومبر اين است كه علم زيربناي اساسي تكنولوژي را تشكيل مي‌دهد.

در چنين شرايطي،طبيعي است كه اهميت اقتصاد بلند مدت مؤسسات آموزش عالي بايد مورد تأكيد قرار گيرد؛زيرا در حالي كه فعاليتها و ساختار نهادي در سراسر دنيا متفاوت هستند، مؤسسات آموزشعالي همواره نقش اساسي را در پيشبرد بنيان علمي يك كشور، بخصوص مشاركت با مجموعةمهارتهاي پيشرفته دارند. چندان عجيب نيست كه برخي تجارتهاي بين‌المللي آينده‌نگر،درصدد ايجاد ارتباطي ديرپا با مؤسسات آموزش عالي هستند تا بتوانند فرصتي جهت به خدمت گرفتن مغزهاي پرورش يافته و با استعداد و دستيابي به مهارت متخصصان به دستآورند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است