صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4325                                               
120 قانون جهانى موفقيت (قسمت دوم)
دانستني منبع
120 قانون جهانى موفقيت (قسمت دوم) عنوان
ويليام تريسى نويسنده
1386/10/22 تاريخ

18 قانون جهانى موفقيت از 120 قانون موفقيت اثر ويليام تريسى

خلاصه
روزنامه ايران مورخ 20 ديماه 1386 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

در شماره هفته گذشته «كارآفرينى» كه در روز چهارشنبه 12 دى ماه چاپ شد 16 قانون جهانى موفقيت از 120 قانون موفقيت اثر ويليام تريسى چاپ شد. اينك قسمت هاى ديگر اين قانون را مى خوانيد.

17- قانون مسئوليت

 • هر جا كه هستيد و هر چه كه هستيد بخاطر آن است كه خودتان اينطور خواسته ايد.
 • مسئوليت كامل آنچه كه هستيد، آنچه كه بدست آورده ايد و آنچه كه خواهيد داشت بر عهده خود شماست.

18- قانون پاداش

 • عالم در نظم و تعادل كامل به سر مى برد. شما هميشه پاداش كامل اعمالتان را مى گيريد.
 • هميشه از همان دست كه مى دهيد از همان دست مى گيريد. اگر از عالم بيشتر دريافت مى كنيد به اين دليل است كه بيشتر مى بخشيد.

19- قانون خدمت

 • پاداش هايى كه در زندگى مى گيريد با ميزان خدمت شما به ديگران رابطه مستقيم دارد.
 • هر چه بيشتر براى بهبود زندگى و سعادت ديگران كار و مطالعه كنيد و توانايى هاى خود را افزايش دهيد، در عرصه هاى مختلف زندگى خود نيز پيشرفت بيشترى به دست مى آوريد.

20- قانون تأثير تلاش

 • همه اميدها، رؤياها، هدف ها و آرمان هاى شما در گرو سختكوشى شماست.
 • هر چه بيشتر تلاش كنيد، بخت و اقبال بهترى پيدا مى كنيد.
 • هيچ راه ميانبرى وجود ندارد.

21- قانون آمادگى

 • شانس در واقع به هم پيوستن موقعيت و آمادگى است. عملكرد خوب نتيجه آمادگى كامل است كه مراحل كسب آن اغلب از هفته ها، ماه ها و سال ها قبل آغاز مى شود.
 • در هر حوزه اى موفق ترين افراد آنهايى هستند كه همواره در مقايسه با افراد نا موفق وقت بيشترى را صرف كسب آمادگى براى انجام كار مى كنند.

22- قانون حد توانايى

 • هيچ وقت براى انجام همه كارها وقت كافى وجود ندارد ولى هميشه براى انجام مهمترين كارها وقت كافى است.
 • هر چه بيشتر كار كنيد كارايى بيشترى پيدا مى كنيد. اما اگر بخواهيد بيش از حد توانتان انجام امور مختلف را به عهده بگيريد نتيجه اى جز اين نخواهد داشت كه بفهميد توانايى شما براى انجام كارها حدى دارد.

23- قانون تصميم

 • مصمم بودن از ويژگى هاى اساسى افراد موفق است.
 • در زندگى شما هر جهشى در جهت پيشرفت، هنگامى حاصل مى شود كه در موردى تصميم روشنى گرفته باشيد.

24- قانون خلاقيت

 • ذهن شما مى تواند به هر چيزى كه برايش قابل درك باشد و آن را باور داشته باشد دست يابد.
 • هر نوع پيشرفتى در زندگى تان با يك ايده آغاز مى شود و چون توانايى شما در خلق ايده هاى جديد نامحدود است آينده شما نيز محدوديتى نخواهد داشت.

25- قانون انعطاف پذيرى

 • در تعيين اهداف خود قاطعيت داشته باشيد، اما در مورد روش دستيابى به آنها انعطاف پذير باشيد.
 • در عصر تحولات سريع، رقابت شديد و كهنه شدن مدام همه چيز، انعطاف پذيرى و سازگارى از شرايط اساسى موفقيت است.

26- قانون استقامت

 • معيار ايمان به خود، توانايى استقامت در برابر سختى ها، شكست ها و نا اميدى هاست.
 • استقامت ويژگى اساسى موفقيت است. اگر شما به اندازه كافى استقامت كنيد، طبيعتاً سرانجام موفق مى شويد.

27- قانون صداقت

 • خوشبختى و داشتن عملكرد عالى هنگامى به سراغ شما مى آيد كه تصميم بگيريد هماهنگ با والاترين ارزش ها و عميق ترين اعتقادات خود زندگى كنيد.
 • هميشه با آن بهترين بهترين ها كه در درون شماست صادق باشيد.

28- قانون احساس

 • شما در فكر كردن، درك كردن و تصميم گرفتن صددرصد احساسى عمل مى كنيد. با احساستان تصميم مى گيريد و با عقلتان توجيه مى كنيد.
 • از آنجايى كه كنترل افكارتان در دست خودتان است، خوشبختى شما نيز بستگى به ميزان اراده شما در كنترل افكارتان دارد.

29- قانون خوشبختى

 • كيفيت زندگى تان را احساس شما در هر لحظه تعيين مى كند و احساس شما را تفسير شما از وقايع پيرامونتان تعيين مى كند نه خود وقايع.
 • هرگز براى اينكه تجربه خوشى از دوران كودكى داشته باشيد دير نيست. كافى است گذشته را مرور كنيد و روشى را كه براى تفسير تجربيات خود داشته ايد تغيير دهيد.

30- قانون جايگزينى

 • ذهن خودآگاه شما در آن واحد فقط مى تواند يك فكر را در خود جاى دهد، يا مثبت يا منفى. شما مى توانيد با جايگزين كردن افكار مثبت به جاى افكار منفى به خوشبختى دست پيدا كنيد.
 • ذهن مانند باغى است كه در آن يا گل مى رويد يا علف هرز.

31- قانون اظهار

 • هر گفته اى تأثيرى به جا مى گذارد. وقتى چيزى را با حالتى سرشار از احساس به خودتان مى گوييد، افكار، ايده ها و رفتارهايى هماهنگ با همان كلمات بوجود مى آيد.
 • فقط راجع به چيز هايى فكر كنيد كه طالب آن هستيد و راجع به آنچه كه طالب آن نيستيد فكر نكنيد.

32- قانون عكس العمل

 • افكار و احساسات شما تعيين كننده اعمال شماست و اعمال شما نيز به نوبه خود تعيين كننده افكار و احساسات شماست.
 • اگر برخوردى مثبت، خوشايند و خوشبينانه داشته باشيد، فردى مثبت، خوشايند و خوش بين خواهيد شد.

33- قانون تجسم

 • دنياى پيرامون شما تصويرى از دنياى درون شماست. تصاوير ذهنى كه به آن مشغول هستيد افكار، احساسات و رفتار شما را تحت تأثير قرار مى دهد.
 • هر چيزى كه به روشنى و با تمام وجود تجسم كنيد نهايتاً در زندگى شما به واقعيت مى پيوندد.

34- قانون تمرين

 • هر چيزى را كه مرتباً تمرين كنيد تبديل به يك عادت جديد مى شود. شما مى توانيد رويكرد ها، توانايى ها و كيفيات خوشبختى و موفقيت را در خود بپرورانيد، به اين صورت كه قوانين موفقيت را براى خود آنقدر تكرار كنيد تا جزئى از شخصيت شما شوند.

35- قانون تعهد

 • كيفيت عشق و طول مدت يك دوستى رابطه مستقيم با عمق تعهد هر دو نفرى دارد كه مى خواهند با يكديگر رابطه موفقى داشته باشند.
 • نسبت به كسانى كه برايشان اهميت زيادى قائل هستيد از صميم قلب و بى قيد و شرط متعهد باشيد.

36- قانون ارزش

شما هميشه به سوي کساني که با شما ارزش ها ، باورها و اعتقادات مشترکي دارند و با آنها توافق داريد ، جذب مي شويد .

عشق کور نيست .

37- قانون تفاهم

ميزان تفاهم شما با هر کس بستگي به اين دارد که تا چه حد ارزش ها ، رويکردها ، هدف ها و باورهاي مشترکي داريد .

38- قانون ارتباطات

کيفيت روابط شما را ، کيفيت و کميت ارتباطات شما با ديگران تعيين مي کند .

ايجاد و حفظ روابط خوب نياز به صرف وقت دارد .

39- قانون توجه

شما به چيزي توجه مي کنيد که آن را بسيار دوست داريد و برايش ارزش قائل هستيد .

با دقت گوش کردن به ديگران باعث مي شود بفهمند که شما آنها را دوست داريد و اين کار باعث ايجاد اطمينان مي شود ، يعني همان چيزي که اساس يک ارتباط دوستانه است .

40- قانون عزت نفس

هر کاري که در زندگي انجام مي دهيد براي حفظ يا افزايش عزت نفس است . شما در کنار کسي احساس خوشبختي مي کنيد که باعث مي شود احساس کنيد فردي ارزشمند و مهم هستيد .

هر چه بيشتر سعي کنيد که عزت نفس را در ديگران افزايش دهيد خودتان را نيز بيشتر دوست خواهيد داشت و براي خودتان احترام بيشتري قائل خواهيد شد .

41- قانون تلاش غيرمستقيم

در روابط با ديگران غير مستقيم عمل کردن بيشتر باعث موفقيت مي شود . براي اينکه يک دوست خوب داشته باشيد بايد يک دوست خوب باشيد . اگر مي خواهيد روي ديگران تاثير بگذاريد بايد شما هم از ديگران تاثير بگيريد .

براي ايجاد و حفظ روابط دوستانه بايد اول خودتان يک فرد دوست داشتني باشيد .

42- قانون تلاش معکوس

هر چه بيشتر تلاش کنيد که به زور رابطه ي خوبي با ديگران ايجاد کنيد کمتر موفق خواهيد شد .

براي ايجاد يک رابطه ي خوب کافي است فقط راحت باشيد ، خودتان باشيد و از لحظاتي که با ديگران هستيد لذت ببريد .

43- قانون هويت

حساسيت بيش از حد يا شخصي کردن مسائل يکي از دلايل اصلي بروز مشکل در برقراري روابط با ديگران است .

فقط از طريق غيرشخصي کردن ، جدا کردن خود از مسائل و داشتن يک نگرش عيني و واقع بينانه مي توانيد خوب عمل کنيد و با ديگران روابط موثر برقرار سازيد .

44- قانون بخشش

سلامت رواني شما دقيقا بستگي دارد به اينکه تا چه حد مي توانيد کساني را که با اعمالشان به نحوي به شما آسيب رسانده اند براحتي ببخشيد .

بسياري از ناراحتي ها و بدبختي ها ناشي از ناتواني در بخشيدن ديگران است . اين عدم توانايي منجر به مقصر شمردن ديگران و احساس کينه و نفرت نسبت به آنها مي شود .

45- قانون پذيرش واقعيت

مردم تغيير نمي کنند . آنها را همان طور که هستند بپذيريد. سعي نکنيد ديگران را عوض کنيد يا انتظار داشته باشيد تغيير کنند . شما نتيجه ي نگرش خودتان را مي بينيد .

کليد داشتن روابط خوب با ديگران ؛ پذيرش آنها به همان صورتي است که هستند .

46- قانون کم کوشي

بشر سعي مي کند آنچه را که مي خواهد با کمترين تلا ش ممکن بدست آورد . همه ي پيشرفت هاي بشر در زمينه ي تکنولوژي در واقع راه هاي دستيابي به بيشترين برون داد با کمترين درون داد است .

بنابراين همه ي افراد بشر اساسا تنبلند و همواره به دنبال آسان ترين راه ممکن براي انجام کارها هستند .

47- قانون حداکثر

بشر هميشه سعي مي کند در قبال صرف وقت ، پول ، تلاش يا احساس خود بيشترين نتيجه را حاصل کند . در انتخاب بين کمتر يا بيشتر ، ما هميشه بيشتر را انتخاب مي کنيم .

بنابراين ، ما مردم اصولا در انجام هر کاري حريص هستيم . اين ويژگي في نفسه نه خوب است و نه بد . اين فقط يک واقعيت است .

48- قانون مصلحت

شما هميشه سعي مي کنيد در سريعترين زمان ممکن و با آسانترين راه به هدف هايتان برسيد و کمتر به عواقب اين کار توجه داريد .

شما در هر کاري که انجام مي دهيد تمايل داريد که از روشي استفاده کنيد که دردسر و مشکلات کمتري ايجاد کند .

49- قانون دوگانگي

شما براي هر کاري که انجام مي دهيد هميشه يکي از اين دو دليل را ارائه مي دهيد :

- دليلي که درست به نظر مي رسد

- دليل واقعي

دليلي که درست به نظر مي رسد دليلي احترام برانگيز و ظاهرا شرافتمندانه است . اما دليل واقعي اين است که راهي که انتخاب کرده ايد در حال حاظر سريعترين و آسان ترين راه براي رسيدن به اهداف شماست .

50- قانون انتخاب

هر کاري که انجام مي دهيد بر اساس ارزش هاي غالب در آن لحظه است . حتي هيچ کاري نکردن هم نوعي انتخاب است .

هر جا که هستيد و هر کسي که هستيد به دليل انتخاب ها و تصميم هايي است که تا اين لحظه گرفته ايد .

51- قانون ارزش واقعي

ارزش هر چيز در چشم بيننده است . براي هيچ چيز ارزش از پيش تعيين شده اي وجود ندارد . ميزان ارزش هر چيز بهايي است که کسي حاضر است برايش بپردازد .

کسي که حاضر است در مقايسه با ديگران بالاترين بها را براي چيزي بپردازد ارزش نهايي آنرا تعيين مي کند .

52- قانون تعجيل

شما هميشه ترجيح مي دهيد که زودتر به آرزوهايتان برسيد تا ديرتر .

به همين دليل است که در تمام عرصه هاي زندگي تان بي قرار هستيد .

53- قانون ارزش نهايي

تعيين کننده ي بهاي اصلي هر محصول اينست که آخرين مشتري ها براي آخرين اقلام باقي مانده ي آن ، چقدر حاضرند بپردازند .

54- قانون عرضه و تقاضا

هنگامي که مقدار کالا يا مواد اوليه محدود است ، افزايش قيمت منجر به کاهش تقاضا مي شود و برعکس .

تشويق باعث افزايش و تنبيه باعث کاهش مي شود . در فعاليت هاي توليدي ، ماليات و مقررات در حکم تنبيه عمل مي کنند و در فعاليت هاي غير توليدي ، سود و مزايا به عنوان پاداش عمل مي کند .

55- قانون کهن (Kohen)

همه چيز قابل بحث و مذاکره است .

چه در خريد و چه در فروش ، هر پيشنهاد قيمت يا شرايطي از سوي يکي از طرفين معامله در صورتي بهترين پيشنهاد است که بازار ، آنرا بپذيرد .

هميشه براي رسيدن به قيمت بهتر صحبت کنيد .

56- قانون داوسن (Davson)

اگر بدانيد چگونه به بهترين نحو وارد مذاکره شويد ، هميشه مي توانيد معامله ي بهتري انجام دهيد .

هميشه بيشتر از آنچه در نظر داريد مطالبه کنيد . هرگز اولين قيمت پيشنهادي را نپذيريد . عجله نکنيد و سپس قيمت بهتري را درخواست کنيد .

57- قانون تعيين مهلت

تعيين مهلت يکي از جنبه هاي ضروري معامله است . هرگاه پيشنهادي مي دهيد ، براي رد يا قبول آن مهلتي تعيين کنيد .

اما اگر طرف مقابل براي شما مهلتي تعيين کند ، کافي است بگوييد : " اگر فقط همين قدر وقت دارم جواب من منفي است " .

58- قانون شرايط پرداخت

شرايط پرداخت يک معامله از ساير شرايط ، حتي از قيمت مهمتر است .

شما معمولا مي توانيد هر قيمتي را بپذيريد اگر شرايط پرداخت مطلوب باشد .

59- قانون آمادگي

80% موفقيت در معاملات بستگي به اين دارد که تا چه حد از قبل خود را آماده کنيد .

قبل از معامله حتما اطلاعات لازم را جمع آوري کنيد ، کارهاي مقدماتي را انجام دهيد و از صحت فرضيات خود اطمينان حاصل کنيد .

60- قانون جابجايي

قبل از معامله خود را به جاي طرف مقابل بگذاريد و پيش بيني کنيد که او قصد دارد چگونه معامله را پيش ببرد .

هنگامي که از موقعيت طرف مقابل درک درستي پيدا کرديد ، بهتر خواهيد توانست معامله را به نفع خود به انجام برسانيد .

61- قانون اشتياق

از طرفين معامله ، آنکه از خود اشتياق بيشتري نشان مي دهد امکان کمتري براي بدست آوردن بهترين قيمت دارد .

شما تنها در صورتي مي توانيد معامله را انجام دهيد که بتوانيد در صورت نامطلوب بودن قيمت از خير معامله بگذريد .

62- قانون عمل متقابل

مردم ذاتا عادل هستند و حاضرند در مقابل لطفي که به آنها مي کنيد متقابلا پاداش شما را بدهند .

در معامله با دادن امتيازات کوچک مي توانيد در عوض امتيازات بزرگتري بدست آوريد .

63- قانون عدم ختم معامله

هيچ معامله اي تمام شده نيست . اگر اطلاعات جديدي بدست آورديد که باعث شد از شرايط معامله راضي نباشيد از طرف ديگر معامله بررسي مجدد شرايط را تقاضا کنيد .

64- قانون وفور نعمت

ما در جهاني سرشار از نعمت زندگي مي کنيم ، جهاني که در آن گنجينه ي عظيمي از ثروت براي تمام کساني که طالب آن هستند وجود دارد .

براي دستيابي به استقلال مالي همين امروز براي افزايش ثروت خود تصميم بگيريد و سپس همان کاري را انجام دهيد که ديگران پيش از شما براي رسيدن به همين هدف انجام داده اند .

65- قانون معاوضه

پول وسيله ي معاوضه ي خدمات و توليدات يک نفر است با خدمات و توليدات شخص ديگر .

ميزان درآمد شما در هر زمان بازتاب ارزشي است که ديگران براي کار شما قائل هستند .

66- قانون سرمايه

سرمايه عبارت از دارايي هايي است که مي توان براي توليد پول نقد از آن استفاده کرد . باارزش ترين دارايي شما توانايي کسب درآمد است .

منابع جسماني ، ذهني و عقلاني شما که مرتبا در حال رشد و تغيير است سرمايه ي شخصي شماست .

67- قانون پس انداز

هميشه اول از همه حق خودتان را بدهيد . آزادي مالي از آن کساني است که هميشه حداقل ده درصد از درآمد خودرا پس انداز مي کنند .

اگر نمي توانيد پول پس انداز کنيد ، استعداد ثروتمند شدن نداريد .

68- قانون نگهداري

اينکه چقدر درآمد داريم مهم نيست ، بلکه نکته ي مهم اينست که چه مقدار از آن را مي توانيد نگه داريد .

افراد موفق وقتي که درآمد خوبي دارند پس انداز مي کنند و در نتيجه وقتي درآمد کمي دارند پشت گرمي مالي دارند.

69- قانون پارکينسون

مخارج معمولا آنقدر افزايش پيدا مي کند تا اينکه به ميزان درآمد برسد.به همين دليل است که اکثر مردم هنگام بازنشستگي فقير هستند.

براي اينکه ثروتمند شويد بايد مخارجتان کمتر از درآمدتان باشد و باقيمانده را پس انداز کنيد.

70- قانون سرمايه گذاري

قبل از سرمايه گذاري تحقيقات لازم را به عمل آوريد.هنگامي که مشغول انجام تحقيقات مقدماتي براي سرمايه گذاري هستيد وقت کافي صرف اين کار کنيد،

درست همانطور که پس از سرمايه گذاري براي پول درآوردن وقت صرف مي کنيد.

هرگز خود را بطور ناگهاني درگير يک سرمايه گذاري غير قابل برگشت نکنيد.

71- قانون بهره ي مرکب

جمع آوري پول و افزايش دادن آن از طريق بهره ي مرکب، که هم به اصل سرمايه و هم به سود آن تعلق مي گيرد، شما را ثروتمند مي کند.

رمز دست يابي به استقلال مالي از طريق پس انداز اين است که پول را کنار بگذاريد و هرگز به هيچ دليلي به آن دست نزنيد.

72- قانون برآيند

موفقيت مالي بزرگ برآيند صدها، بلکه هزارها، تلاش کوچک است که ممکن است هرگز توسط کسي ديده يا تحسين نشده باشد.

براي ثروتمند شدن هيچ راه سريع يا آساني وجود ندارد.

73- قانون جذب

جمع آوري پول موجب مي شود که پول بيشتري به سوي شما جذب شود.

در حين جمع آوري پول ، تفکر مثبت در مورد آن شما را تبديل به چيزي شبيه آهن ربا مي کند، با اين تفاوت که شما پول را به سوي خود جذب مي کنيد.

74- قانون اشتياق

براي ثروتمند شدن بايد اشتياق شديدي براي اين کار داشته باشيد . اشتياقي اندک يا علاقه اي مختصر کافي نيست.

شدت علاقه ي خود را مي توانيد با مشاهده ي فعاليتهاي خود بسنجيد . آيا اين فعاليتها با ثروتمند شدن هماهنگي دارد يا نه؟

75- قانون هدف

قطعيت هدف نقطه ي آغاز ثروتمند شدن است. براي ثروتمند شدن بايد تصميم بگيريد که دقيقا چه مي خواهيد. آن را يادداشت کنيد و سپس براي دست يابي

به آن برنامه ريزي کنيد . تمام مردمان موفق افکارشان را روي کاغذ مي آورند.

76- قانون ثروتمند کردن

تمام ثروت هاي پايدار از طريق ثروتمند کردن ديگران از راه هاي مختلف بوجود مي آيد.

هر چه بيشتر تمرين کنيد که در بالا بردن کيفيت زندگي ديگران سهيم شويد ثروتمند شدن شما بيشتر تضمين مي شود.

77- قانون کارآفريني

مطمئن ترين راه براي ثروتمند شدن اين است که کار موفقي را براي خود طرح ريزي کنيد و به مرحله ي اجرا درآوريد . هيچکس با کار کردن براي ديگران ثروتمند

نمي شود. توليدات يا خدمات شما کافي است تنها ده درصد بهتر از رقيبانتان باشد تا راه را براي ثروتمند شدن شما هموار کند.

78- قانون خودساختگي

بهترين و مطمئن ترين راه براي راه اندازي يک کار جديد اين است که بدون سرمايه يا با مقدار اندک شروع کنيد ، و سپس مرحله به مرحله با استفاده از سود

حاصله پيش برويد. کساني که با پول خيلي کم شروع مي کنند در مقايسه با کساني که با پول خيلي زياد شروع مي کنند احتمال موفقيت بيشتري دارند.

79- قانون آمادگي براي شکست

آمادگي شما براي شکست خوردن ، تنها معيار واقعي تمايل شما براي ثروتمند شدن است.

شکست پيش نياز موفقيت بزرگ است . اگر مي خواهيد سريع تر موفق شويد آمادگي شکست خود را دو برابر کنيد.

80- قانون ريسک

در هر کاري ، بين ميزان ريسک پذيري و احتمال شکست رابطه ي مستقيم وجود دارد.

کارآفرينان موفق کساني هستند که براي سود بيشتر خطرات کار را تجزيه تحليل مي کنند و به حداقل مي رسانند.

81- قانون خوش بيني نابجا

خوش بيني بيش از حد مانند شمشير دو دم است که ميتواند هم به شکست و هم به موفقيت منجر شود.

در تجارت ، هر کاري دو برابر آنچه فکر مي کنيد هزينه دارد و سه برابر مدت زماني که پيش بيني مي کنيد به طول مي انجامد.

82- قانون ثبات قدم

اگر در راه ثروتمند شدن به اندازه ي کافي ثبات قدم داشته باشيد، بدون ترديد موفق خواهيد شد.

موانعي که در حين کار ظاهر مي شود پلکان موفقيت شما است به شرط آنکه از هر نااميدي و شکستي درس بگيريد.

83- قانون هدف تجارت

هدف اساسي تجارت پيدا کردن و حفظ مشتري است و در هر تجارتي کليه ي فعاليتها بايد بر اين هدف متمرکز باشد.

سود نتيجه ي پيدا کردن و حفظ مشتري با روشي مقرون به صرفه است.

84- قانون سازمان

يک موسسه ي تجاري مرکب از گروهي از افراد است که براي تنها هدف خود که همان پيدا کردن و حفظ مشتري است تشکيل شده است .

وجود هر کدام از کارکنان بايد براي انجام وظايف موسسه ضروري باشد.

85- قانون رضايت مشتري

در تجارت هر کسي مشغول حفظ رضايت مشتري است و هميشه حق با مشتري است.

مشغوليت ذهني تاجران موفق ارائه ي خدمات بهتر به مشتري است.

86- قانون مشتري

مشتري هميشه به دنبال بهترين و بيشترين است با پايين ترين قيمت ممکن.

يک برنامه ريزي خوب تجاري ايجاب مي کند که شما همواره به منافع شخصي مشتري توجه و بر آن تاکيد داشته باشيد.

87- قانون کيفيت

کيفيت آن چيزي است که مشتري مي گويد و مشتري است که در مورد ارزش کالا يا خدمات تصميم مي گيرد.

توانايي شما در افزودن ارزش به محصولات و يا خدمات خود تعيين کننده ي موفقيت شما در بازار است.

88- قانون کهنگي

هر چيزي که مورد استفاده قرار گيرد کهنه خواهد شد.

محصولات يا خدمات امروز بدليل تکنولوژي پويا و رقابت از همان ابتدا در فرآيند کهنه شدن قرار مي گيرد.

معجزه ي جديد يا محصول جديد شما که قرار است به بازار بيايد چيست؟

89- قانون ابتکار

براي شروع راه موفقيت ، داشتن يک ايده ي خوب تنها چيزي است که به آن نياز داريد.

پيشرفت در تجارت نتيجه ي يافتن راههاي سريع تر ، ارزان تر ، بهتر و آسانتر براي انجام يک کار است.

90- قانون عوامل ضروري موفقيت

هر کار يا تجارتي بيش از پنج تا هشت عامل ضروري براي موفقيت ندارد . اين عوامل، تعيين کننده ي چگونگي عملکرد شما هستند.

کارهايي را که منجر به موفقيت يا شکست شما مي شوند تعيين کنيد و سپس با بهره گيري از اين اطلاعات ، براي داشتن عملکرد بهتر در هر زمينه برنامه ريزي کنيد.

91- قانون بازار

قيمت واقعي هر کالا بهايي است که مشتري حاضر است براي آن کالا در بازار آزاد و رقابتي ، که در آن ساير کالاهاي مشابه نيز وجود دارد ، بپردازد .

هميشه حق با بازار است .

92- قانون تخصصي کردن

براي موفقيت در تجارت ، بايد ابتدا محصول يا خدمات بخصوصي را انتخاب کنيد و سپس تمام توانايي خود را براي انجام کار با بهترين روش به کار گيريد .

يکي از دلايل اصلي شکست در تجارب غير تخصصي کار کردن است .

93- قانون تمايز

در يک بازار رقابتي ، محصولات يا خدمات براي کسب موفقيت بايد در نوع خود ويژگي منحصر به فردي داشته باشند تا از ساير محصولات و خدمات مشابه متمايز گردند .

براي رقابت در بازار ، برتري کالاي شما بايد قابل توجه و قابل تبليغ کردن باشد و چيزي باشد که بازار حاضر باشد به خاطر آن پول پرداخت کند .

94- قانون تعيين خريدار

موفقيت در تجارت در گرو تعيين گروه هايي است که در بازار ، خريدار توليدات يا خدمات شما هستند .

- مشتريان شما دقيقا چه کساني هستند ؟

- کجا هستند ؟

- علت خريد آنها چيست ؟

95- قانون تمرکز بازار

موفقيت در بازار در گرو تمرکز کامل بر روي مشتريان بخصوصي است که مي توانند از ويژگي هاي خاص کالا يا خدمتي که ارائه مي دهيد بيشترين استفاده را ببرند .

تعيين و متمرکز کردن تلاش هايتان روي اين گروه خاص و اصلي ، رمز سوددهي است .

96- قانون برتري

بازار تنها براي عملکرد برتر ، توليدات برتر يا خدمات برتر بهاي عالي مي پردازد .

اولين کار در مديريت ، تعيين و بهبود بخشيدن به حوزه اي است که مي توانيد در آن برتر باشيد .

97- قانون احتمالات

هر رخدادي به ميزان معيني احتمال وقوع دارد . براي افزايش احتمال وقوع رخداد مورد نظر خود ، تعداد موارد را افزايش دهيد .

هر چقدر کارهاي بيشتري را به دفعات بيشتر امتحان کنيد ، احتمال موفقيت شما نيز بيشتر مي شود .

98- قانون وضوح اهداف

هر چقدر با وضوح بيشتري بدانيد که چه مي خواهيد و حاضريد چه اقداماتي براي دستيابي به آن انجام دهيد احتمال موفق شدن و رسيدن به آنچه مي خواهيد بيشتر مي شود .

روشن بودن اهداف مورد نظر مانند مغناطيسي عمل مي کند که اقبال را به سوي شما مي کشد .

99- قانون جذب

شما در زندگي ، افراد ، ايده ها و موقعيت هايي را به سوي خود جذب مي کنيد که با افکار غالب شما هماهنگ هستند .

هنگامي که اهداف شما از مغناطيس اشتياق شما سر شار شد به چيزي دست پيدا مي کنيد که مردم به آن شـــانس مي گويند .

100- قانون توقعات

اگر مدام توقع داشته باشيد که اتفاقات خوب برايتان رخ دهد ، ميزان شانس خود را در زندگي افزايش مي دهيد .

هر روزتان را ا اين جمله آغاز کنيد : " مي دانم امروز يک اتفاق عالي برايم مي افتد . "

 

101- قانون فرصت

بهترين فرصت ها اغلب در معمولي ترين موقعيت هاي پيرامون شماست .

بزرگترين فرصت شما ، به احتمال زياد درست پيش پاي شماست ، در کار ، حرفه ، تحصيل ، تجربه يا علايق فعلي شما .

102- قانون قابليت

شانس هنگامي رخ مي دهد که آمادگي و موقعيت در يک جا جمع شود .

در هر زمينه اي ، هر چقدر توانايي هاي بيشتري داشته باشيد و آنها را بيشتر پرورش دهيد شانس رسيدن به موقعيت هاي مطلوب نيز براي شما بيشتر مي شود .

103- قانون دانش

در هر زمينه اي ، شخصي که دانش و مهارت گسترده تري داشته باشد شانس موفقيت بيشتري نسبت به ديگران دارد .

دانش و مهارت گسترده ، فرد را آگاه ساخته و از چند و چون اوضاع با خبر مي کند و در نتيجه فرصت هايش را افزايش مي دهد .

104- قانون پيش فرض ها

پيش فرض هاي نادرست ريشه ي شکست ها هستند . شهامت محک زدن پيش فرض هاي خود را داشته باشيد .

پذيرش اينکه احتمال دارد پيش فرضتان اشتباه باشد ، راه را براي يافتن پيش فرض هاي جديد و دگرگوني هاي لازم باز مي کند ، چيزهايي که در غير اين صورت بدست نخواهيد آورد .

105- قانون وقت شناسي

وقت شناسي همه چيز است . اگر آمادگي لازم را در خود ايجاد کنيد ، زمان مناسب براي شما فرا خواهد رسيد .

" در درياي پر تلاطم زندگي ، هميشه مي توان موجي را يافت که اگر با آن حرکت کنيد شما را به ساحل خوشبختي مي رساند ." (ويليام شکسپير )

106- قانون انرژي

هر چقدر انرژي و اشتياق بيشتري داشته باشيد ، احتمال اينکه موقعيت مناسب را تشخيص دهيد و از آن استفاده کنيد بيشتر مي شود .

بهترين ايده ها و افکار خلاق بعد از مدتي استراحت و آرامش بدست مي آيد .

107- قانون روابط

هر چه افراد بيشتري را بشناسيد که ديد مثبتي نسبت به شما دارند موقعيت هاي بهتري به دست خواهيد آورد .

افرادي که شما را دوست دارند به شما ايده هاي جديدي مي دهند و راه موفقيت را براي شما باز مي کنند .

108- قانون درک ديگران

وقتي از ديد فرد ديگري به موقعيتي نگاه کنيد ، اغلب اوقات به ايده و راه حل هايي دست پيدا مي کنيد که قبلا به آنها پي نبرده بوديد .

مرتب از خودتان بپرسيد که مردم به چه نياز دارند و چه مي خواهند و شما چطور مي توانيد نيازها و خواسته هاي آنها را برآورده کنيد .

109- قانون رشد

اگر در حال رشد فکري نيستيد پس داريد در جا مي زنيد . اگر روز به روز بهتر نمي شويد پس داريد بدتر مي شويد .

يادگيري دائمي و رشد مداوم فکري را جزئي از برنامه ي روزانه ي زندگي خود قرار دهيد .

110- قانون تکرار

تمرين و تکرار بهاي بدست آوردن مهارت است . چيزي را که مدام و مرتب تکرار مي کنيد به صورت يک عادت جديد ذهني و عملي در مي آيد .

رشد فکري و احساس رضايت و خشنودي نتيجه ي کنار گذاشتن عادت هاي گذشته و جايگزين کردن تمرين ها و عادت هاي جديد است .

111- قانون پشتکار

يک زندگي خوب و درخشان مجموعه اي از هزاران تلاش و ايثاري است که هيچ کس از آن باخبر نيست .

" مردان بزرگ از ارتفاعاتي که فتح کرده اند حفاظت مي کنند ، جاهايي که يک شبه به آن نرسيده اند . اما هنگام شب در حالي که همراهانشان خفته اند باز هم به تلاش خود براي پيشروي ادامه مي دهند ." ( هنري وادزورث لانگفلو )

112- قانون خودشکوفايي

شما مي توانيد هر چه را که براي رسيدن به اهداف تعيين شده ي خود به آن نياز داريد بياموزيد .

آنهايي که مي آموزند توانا هستند .

113- قانون استعدادها

در درونتان مجموعه اي از استعدادها و توانايي ها نهفته است که اگر درست شناسايي و به کار گرفته شوند شما را قادر مي سازند تا به هر هدفي که در نظر داريد برسيد .

از چه قسمت هايي از کارتان بيشتر لذت مي بريد و آنها را خيلي خوب انجام مي دهيد ؟ اين سوال بهترين راهنما براي يافتن استعدادهاي واقعي شماست .

114- قانون کمال

موفقيت و خوشبختي هنگامي بدست مي آيد که کاري که از نجام آن لذت مي بريد ، بي عيب و نقص انجام مي دهيد .

" تعيين کننده ي کيفيت زندگي شما اين است که تا چه حد به کمال در زندگي اهميت مي دهيد و براي رسيدن به آن تا چه اندازه خود را مسئول و متعهد مي دانيد ." ( وينس لمباردي - مربي فوتبال )

115- قانون موقعيت

مشکلات مانع کار نيستند بلکه معلم ما هستند . در درون هر مشکلي بذر سود يا موقعيتي نهفته است ، برابر يا بيشتر از سود حاصل از انجام کار مورد نظر .

در راه موفقيت مشکلات را تبديل به پله هاي صعود کنيد .

116- قانون شهامت

وجود شهامتي سنجيده و حساب شده براي دستيابي به موفقيت ضروري است . ترس بزرگترين مانع رسيدن به هدف است .

رويارويي با ترس هاي خود را جزئي از عادت هايتان کنيد و در هر شرايطي اين کار را انجام دهيد .

117- قانون سخت کوشي

موفقيت ها و دستيابي به اهداف با سخت کوشي بدست مي آيد .هنگامي که شک داريد موفق مي شويد يا نه ، سخت تر تلاش کنيد و اگر به نتيجه نرسيديد باز هم بيشتر تلاش کنيد .

هنگامي که مشغول کار هستيد ، تمام مدت کار کنيد و وقت تلف نکنيد .

118- قانون بخشندگي

هر چه بيشتر ، بدون انتظار پاداش ، به ديگران خدمت کنيد ، خير و نيکي بيشتري به شما مي رسد ، آن هم از جاهايي که اصلا انتظار نداريد .

شما تنها در صورتي حقيقتا خوشبخت خواهيد بود که احساس کنيد به دليل خدمت به ديگران انسان با ارزشي هستيد .

119- قانون پذيرش

اينکه چطور با خودتان حرف مي زنيد ، حداقل 95% از فکر و احساس شما را مشخص مي کند . ذهن ناخودآگاه گفته هاي دروني شما را به عنوان دستور مي پذيرد .

همواره با خودتان گفتگوهاي مثبت ، سودمند و موثر داشته باشيد ، حتي هنگامي که احساس خوبي نداريد .

120- قانون خوش بيني

نحوه ي تفسير و توجيه تجربياتتان ، تفکرات و احساسات شما را شکل مي دهد .

اگر عادت کنيد در هر موقعيتي به دنبال يافتن نقاط مثبت باشيد موفق خواهيد شد که يک نگرش فکري مثبت را براي خود پايه ريزي کنيد و سرانجام هيچ چيز نمي تواند سد راهتان شود .حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
http://www.agri-eng.com/fa/02_/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
http://www.isiri.org/jadidf/newpage/member/rule.ht
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع، معادن و كشاورزي

 
http://www.tccim.ir/
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

 
https://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/nezameejtamee
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز

 
https://az-sharghi.mcls.gov.ir/fa/gavanin-%D9%82%D
 

الشيعه

 
http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/resale_
 

امور بيمه گري

 
http://www2.taminn.com/Law/book/1/page/4-1.jsp
 

اولين پايگاه اطلاع رساني تخصصي فناوري اطلاعات

 
http://www.itiran.com/?type=bylaw
 

بنياد شهيد انقلاب اسلامي

 
http://www.shahid.ir/site/persian/aboutus-f/struct
 

پارك فنآوري پرديس

 
http://www.techpark.ir/Parks/Farsi/News/Park-Law.h
 

پايگاه اطلاع رساني صادرات

 
http://www.iranexporters.org/asp/ayinname.asp
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=977&AllWo
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=175&AllWo
 
1 2 3 4 5 6 7

قانون مقررات تجاري جمهوري عربي سوريه در سال 2004

 

راهنماي ثبت شركت تعاوني

 

راهنماي ثبت شركت سهامي عام

 

راهنماي ثبت شركت با مسؤليت محدود

 

آيين‌نامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تاسيس و توسعه كريدورهاي علم و فنآوري كشور

 

قانون مراكز رشد و پاركهاي علم و فنآوري

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

قا‌نون اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان

 

مواد قانون‌ تامين‌ اجتماعي

 

قوانين مراكز كارآموزي

 

ضوابط و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي شركتهاي خارجي

 

قانون تجارت الكترونيكي

 

راهنماي استفاده از خدمات وام تبصره 49 قانون بودجه

 

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت

 

قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور

 

معافيت‌هاي مالياتي موسسات هواپيمايي خارجي

 

قانون عدم نياز به اخذ مجوز شوراي عالي انفورماتيك درخصوص ورود كامپيوتر و تجهيزات مربوطه

 

ماده 4 قانون تجمع عوارض

 

قانون ماليات مستقيم (اشخاص مشمول ماليات)

 

قانون ماليات مستقيم(ماليات بردرآمد حقوق)

 
1 2 3 4


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است