صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 29216                                               
گزارش منبع
سياستهايي براي افزايش اشتغال جوانان در هند عنوان
نويسنده
1384/07/05 تاريخ

آشنايي با اهداف و سياستهاي دولت هند در مواجه با معضل بيكاري و هدف قرار دادن حذف بيكاري و همچنين برنامه هاي پنج ساله، حمايت از كارآفرينان و چگونگي برنامه هاي اين كشور در خصوص اشتغال كه به تفصيل و با آمار و ارقام ارايه شده است

خلاصه
مرجع
مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

سياستهايي براي افزايش اشتغال جوانان در هند

از زمان آغاز به كار برنامه‌ها در هند در سال 1950 دولت بر افزايش فرصتهاي شغلي و حذف بيكاري از كشور تأكيد بسيار كرده است. افزايش ميزان اندوخته‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها افزايش سطح توليدات از نخستين اهداف برنامه‌هاي متوالي پنج ساله كشور بوده‌اند. آگاهي يافتن از مشكلات حذف بيكاري از كشور در طي سه دهه گذشته، برنامه‌هاي متوالي دولت را به سمت مركز و ايالتها سوق داده است، تا اين برنامه‌ها طرح‌هاي متعددي را با هدف حذف بيكاري و افزايش اشتغال تنظيم و اجرا كند. ميزان بالاي بيكاري در ميان جوانان هند توسط برنامه ريزان (كميسيون برنامه ريزي هند،1970) تشخيص داده شد و اين برنامه به طور كلي بر مساله بيكاري در بين جوانان تحصيل كرده و يا كساني كه امتحانات پايان دوره دبيرستان را گذرانده‌اند و يا تحصيلات عالي‌تري دارند، بسيار تاٌكيد مي‌كند. اين مساٌله، به عنوان جزئي از مساٌله كلي اشتغال‌زايي و يا توسعه به نظر مي رسد. تاكنون برخي از طرحهاي اشتغال‌زايي، مخصوصاً در مورد جوانان، قصد دارند كه سطح آموزش، تواناييها و مهارتهاي آنها را بهبود ببخشند و خود اشتغالي و كارآفريني را ارتقاء دهند. اين برنامه‌ها شامل اين اهداف هستند: تلاش براي هدايت مجدد سيستم آموزشي هند در جهت آموزش شغلي ، كارآموزي كه توسط قانوني كه در سال 1961 تصويب و در سالهاي 1973 و 1986 اصلاح مجدد شد حمايت مي‌شود؛ بنيان گذاري طرح TRYSEM(آموزش جوانان روستايي به منظور خود اشتغالي)؛ و يك طرح خود اشتغالي؛ براي جوانان تحصيل كرده بيكار در مناطق شهري (SEEUY). اين طرحها قصد دارند كه مشكلات جوانان شهري را مورد هدف خود قرار دهند.

 برخي از اين طرحها در پرتو تجربه و نتايج ارزيابي‌هاي انجام شده توسط دفاتر و مؤسسات گوناگون از طرف دولت دچار تغييرات و اصلاحاتي شده‌اند. هنوز مساله كلي و اساسي بيكاري در ميان جوانان بقوت خود باقي است. علي‌رغم سخنان بسياري كه در مورد اين موضوع گفته شده است ،عملكرد كنوني و حقيقي آن هميشه با كمبود امكانات روبرو بوده‌اند. تحقيق حاضر، به منظور تسهيل يك سياست جامع و فراگير در جستحوي مرور طرحهايي است كه خواهان كمك به كاهش اين مساله مي‌باشند.

الف ) مراكز ملي كاريابي NSS

كاريابي ملي توسط هيات مديره مركزي آموزش و اشتغال وزارت كار اداره مي شد. تقريبا 900 دفتر استخدامي به منظور تطبيق بهتر و بيشتر عرضه و تقاضاي فرصتهاي شغلي به راه انداخته شد. اگر چه پس از گذشت سالها تعداد افراد ثبت نام شده توسط اين دفاتر در هر سال به منظور كمك در پيدا كردن يك شغل مناسب، بسيار بيشتر از تعداد مراكز كاريابي بود. در طي سال 1995، به عنوان مثال، 895 دفتر استخدامي از9/5 ميليون نفر جوينده كار نام نويسي به عمل آورد .اما تعداد پستهاي خالي اطلاع داده شده به آنها بيشتر از 386هزار مورد نبود و پس از كنار كشيدن 6/3ميليون نفر، مشاغل تعيين شده تنها 215هزار مورد بود. در پايان سال 7/36 ميليون نفر در در دفاتر ثبت شده بودند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
http://www.agri-eng.com/fa/02_/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
http://www.isiri.org/jadidf/newpage/member/rule.ht
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع، معادن و كشاورزي

 
http://www.tccim.ir/
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

 
https://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/nezameejtamee
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز

 
https://az-sharghi.mcls.gov.ir/fa/gavanin-%D9%82%D
 

الشيعه

 
http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/resale_
 

امور بيمه گري

 
http://www2.taminn.com/Law/book/1/page/4-1.jsp
 

اولين پايگاه اطلاع رساني تخصصي فناوري اطلاعات

 
http://www.itiran.com/?type=bylaw
 

بنياد شهيد انقلاب اسلامي

 
http://www.shahid.ir/site/persian/aboutus-f/struct
 

پارك فنآوري پرديس

 
http://www.techpark.ir/Parks/Farsi/News/Park-Law.h
 

پايگاه اطلاع رساني صادرات

 
http://www.iranexporters.org/asp/ayinname.asp
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=977&AllWo
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=175&AllWo
 
1 2 3 4 5 6 7

قانون مقررات تجاري جمهوري عربي سوريه در سال 2004

 

راهنماي ثبت شركت تعاوني

 

راهنماي ثبت شركت سهامي عام

 

راهنماي ثبت شركت با مسؤليت محدود

 

آيين‌نامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تاسيس و توسعه كريدورهاي علم و فنآوري كشور

 

قانون مراكز رشد و پاركهاي علم و فنآوري

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

قا‌نون اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان

 

مواد قانون‌ تامين‌ اجتماعي

 

قوانين مراكز كارآموزي

 

ضوابط و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي شركتهاي خارجي

 

قانون تجارت الكترونيكي

 

راهنماي استفاده از خدمات وام تبصره 49 قانون بودجه

 

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت

 

قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور

 

معافيت‌هاي مالياتي موسسات هواپيمايي خارجي

 

قانون عدم نياز به اخذ مجوز شوراي عالي انفورماتيك درخصوص ورود كامپيوتر و تجهيزات مربوطه

 

ماده 4 قانون تجمع عوارض

 

قانون ماليات مستقيم (اشخاص مشمول ماليات)

 

قانون ماليات مستقيم(ماليات بردرآمد حقوق)

 
1 2 3 4


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است