صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 16227                                               
تحقق كار شايسته مهمترين بخش برنامه حوزه اشتغالزايي است
پژوهش منبع
تحقق كار شايسته مهمترين بخش برنامه حوزه اشتغالزايي است عنوان
زهره دريغ گفتار نويسنده
1390/05/16 تاريخ

كار شايسته به عنوان اصلي مهم در حوزه اشتغالزايي يكي ازتاكيدات برنامه پنجم توسعه به شمار مي آيد ، موضوعي كه وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي نيز برآن صحه گذاشته و تحقق اين امر را به عنوان مهمترين بخش برنامه خود در حوزه اشتغال اعلام كرده است.

خلاصه
خبرگزاري ايرنا مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

به گزارش ايرنا، براساس ماده 101 برنامه چهام توسعه قرار بود كار شايسته در كشور اجرايي شود اما اين موضوع به دلايل گوناگون تحقق نيافت و اجراي آن دربرنامه پنجم توسعه تعريف شد .هم اكنون اين مهم بايد طي2 سال آينده كه پيش روي وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي است، عملياتي شود.

ادغام سه وزارتخانه كه بنا به طبيعت هركدام از وزارتخانه هاي پيشين بر حول محور نيروي انساني متمركز شده است مي تواند زمينه اجراي اين محور مهم را در كشور افزايش دهد.
برخي كارشناسان ، تحقق كار شايسته را از طريق پيش شرط هاي حقوق بنيادين كار، خلق فرصت هاي بيشتر اشتغال،گسترش حمايت هاي اجتماعي و تقويت سه جانبه گرايي مي دانند .

از سويي عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي برنامه ملي كار شايسته را مبتني بر نظارت بر حسن اجراي حقوق بنيادين كار،بهبود روابط كارگر و كارفرما از طريق توسعه گفت و گوهاي اجتماعي، توسعه اشتغال و كارآفريني تقويت حمايت هاي اجتماعي و توسعه تشكل هاي كارگري و كارفرمايي عنوان كرده است.

ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري كه بتوانند همواره با تشكل هاي كارفرمايي و دولت در خصوص وضعيت توليد و افزايش بهره وري متعامل باشند ، بي شك مي تواند از دغدغه هاي كارگران بكاهد و فضاي كسب و كار را بهبود بخشد.
شكي نيست تشكل هاي كارگري كه داراي ساختارهاي دولتي باشند نمي توانند در پيشبرد اهداف توليد گامي بردارند و با فضاي جامعه كار و مشكلات جامعه كارگري نامانوس هستند.

براين اساس ، هم اكنون فضاي كسب و كار در ايران با مشكلات متعددي مواجه است. واردات بي رويه كالا به كشور، مشكل تهيه مواد اوليه به دليل برخي تحريم هاي تحميلي، وجود قوانين دست و پاگير، بالا بودن نرخ بيكاري در كشور به ويژه براي جوانان تحصيل كرده و زنان، عدم مهارت كافي كارجويان و بسياري از موانع ديگر مهمترين مشكلات بازار كار در كشور محسوب مي شود.

وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي در برنامه خود بر كاهش نرخ بيكاري به ميزان هفت درصد و افزايش سهم بخش تعاون به ميزان 25 درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه، تاكيد كرده است.
ايجاد اشتغال و گسترش توليد در كشور مهمترين راهكار براي ارتقاء منزلت اجتماعي افراد است. با گسترش اشتغال مي توان از گسترش فقر در جامعه جلوگيري كرد.

زماني كه برنامه اي اقتصادي و اجتماعي تدوين مي شود مسئولان بايد در جهت تحقق آن و زدودن موانع گام بردارند. تحقق نرخ بيكاري به ميزان هفت درصد نياز به سرمايه گذاري هاي وسيعي دارد تا در كنار اين سرمايه گذاري در بخش توليد با حمايت همه جانبه از سوي دولت بتوان شرايط را براي توسعه اشتغال فراهم كرد.

ايران از جمله كشورهايي است كه به دليل تنوع آب و هوايي،تنوع محصولات باغي و كشاورزي، نيروي انساني جوان، پتانسيل بالا براي توسعه صنعت توريسم، دارا بودن معادن غني،در مسير ترانزيت بودن و بسياري از مزيت هاي ديگر توانايي توسعه اشتغال را دارد اما همه اين موارد نياز به مسئوليت پذيري،برنامه ريزي و پيگيري دارد كه بدون هماهنگي نمي توان ظرفيت هاي بالقوه را بالفعل كرد.

**پيوستن به مقاوله نامه هاي 87 و 98 كار، الزام دارد
با توجه به اينكه در برنامه هاي وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي بر اجراي كار شايسته تاكيد شده است بنابراين با توجه به الزام آوري هشت مقاوله نامه كار شايسته براي كشورها، پيوستن به مقاوله نامه هاي 87 و 98 براي ايران، ضروري است.
مقاوله نامه 87 در خصوص آزادي تشكل هاي كارگري و مقاوله نامه 98 در مورد پيمانهاي دسته جمعي است. اين مقاوله نامه داراي چند نكته مهم است كه در صورت رعايت حضور تشكل هاي كارگري در هر كشوري فقط به شكل نمادين است.
بر اساس مقاوله نامه ياد شده، كارگران و كارفرمايان آزادانه بدون هيچ گونه اجازه قبلي تشكل خود را مي توانند تشكيل دهند و يا به سازمان هاي موجود بپيوندند.

بر اساس ماده ديگري از اين مقاوله نامه، مقامات دولتي بايد از هرگونه مداخله اي كه منجر به محدوديت اين حق يا اشكال در اجراي قانوني آن شود، خودداري كنند.
شكي نيست، در صورتي كه دولت هر چه سريع تر به مقاوله نامه هاي 87 و 98 بپيوندد مي تواند از طريق تشكل هاي كارگري و كارفرمايي مستقل در زمينه بهبود وضعت توليد و ارتقا بهره وري گامهاي جدي بردارد.

تحقق كار شايسته، فقط از طريق هماهنگي ميان تشكل هاي جامعه كار و دولت امكان پذير است زيرا بدون هماهنگي هاي ياد شده كار شايسته همانگونه محقق مي شود كه در برنامه چهارم توسعه، محقق شد.حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
http://www.agri-eng.com/fa/02_/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
http://www.isiri.org/jadidf/newpage/member/rule.ht
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع، معادن و كشاورزي

 
http://www.tccim.ir/
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

 
https://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/nezameejtamee
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز

 
https://az-sharghi.mcls.gov.ir/fa/gavanin-%D9%82%D
 

الشيعه

 
http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/resale_
 

امور بيمه گري

 
http://www2.taminn.com/Law/book/1/page/4-1.jsp
 

اولين پايگاه اطلاع رساني تخصصي فناوري اطلاعات

 
http://www.itiran.com/?type=bylaw
 

بنياد شهيد انقلاب اسلامي

 
http://www.shahid.ir/site/persian/aboutus-f/struct
 

پارك فنآوري پرديس

 
http://www.techpark.ir/Parks/Farsi/News/Park-Law.h
 

پايگاه اطلاع رساني صادرات

 
http://www.iranexporters.org/asp/ayinname.asp
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=977&AllWo
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=175&AllWo
 
1 2 3 4 5 6 7

قانون مقررات تجاري جمهوري عربي سوريه در سال 2004

 

راهنماي ثبت شركت تعاوني

 

راهنماي ثبت شركت سهامي عام

 

راهنماي ثبت شركت با مسؤليت محدود

 

آيين‌نامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تاسيس و توسعه كريدورهاي علم و فنآوري كشور

 

قانون مراكز رشد و پاركهاي علم و فنآوري

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

قا‌نون اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان

 

مواد قانون‌ تامين‌ اجتماعي

 

قوانين مراكز كارآموزي

 

ضوابط و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي شركتهاي خارجي

 

قانون تجارت الكترونيكي

 

راهنماي استفاده از خدمات وام تبصره 49 قانون بودجه

 

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت

 

قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور

 

معافيت‌هاي مالياتي موسسات هواپيمايي خارجي

 

قانون عدم نياز به اخذ مجوز شوراي عالي انفورماتيك درخصوص ورود كامپيوتر و تجهيزات مربوطه

 

ماده 4 قانون تجمع عوارض

 

قانون ماليات مستقيم (اشخاص مشمول ماليات)

 

قانون ماليات مستقيم(ماليات بردرآمد حقوق)

 
1 2 3 4


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است