صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 7854                                               
جزئيات بسته جديد اشتغال آزمايشي بيكاران/ طرح آموزش قبل از اشتغال قطعي شد
قانون منبع
جزئيات بسته جديد اشتغال آزمايشي بيكاران/ طرح آموزش قبل از اشتغال قطعي شد عنوان
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نويسنده
1393/07/01 تاريخ

در حال حاضر، از مجموع 2 ميليون و 500 هزار نفر بيكار مطلق در كشور، حدود يك ميليون و 200 هزارنفر داراي تحصيلات دانشگاهي هستند. اين مسئله نشان مي دهد براي حل معضل بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي و ايجاد تمايل در كارفرمايان براي جذب نيروهاي جوان فاقد تجربه مستقيم كاري، بايد فكري كرد.

خلاصه
خبرگزاري مهر مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

ثبت نام در كاريابي هاي غيردولتي، سپري شدن حداقل 6 ماه از زمان تحصيل و عدم شركت در طرح هاي ديگر كارورزي؛ 3 شرط اساسي پذيرش درخواست فارغ التحصيلان دانشگاهي براي شركت در دوره هاي 6 تا 12 ماهه كارورزي است. قرار است با تصويب شوراي عالي اشتغال، كمك هزينه دانش آموختگان بيكار مشاركت كننده در طرح كارورزي، تعيين و توسط كارفرما و دستگاه مجري پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معضل ناآشنايي كارجويان تحصيل كرده دانشگاهي با نيازهاي روز بنگاه ها و بازار كار ايران؛ موضوعي است كه در دهه هاي اخير به عنوان يك مسئله جدي در اشتغال به كار جويندگان شغل، خودنمايي مي كند.

اينكه افراد پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي در مقاطع مختلف، توان در اختيار گرفتن تصدي هاي بازار كار را ندارند؛ مسئله اي بسيار مهم است كه باعث شده تا نرخ بيكاري كارجويان تحصيل كرده دانشگاهي كشور دستكم دو برابر نرخ بيكاري عمومي كشور باشد و در اين بخش نرخ بيكاري زنان نزديك به 50 درصد باشد.

در شرايط فعلي، كارجويان داراي تحصيلات متوسطه و در بخش نيروي كار ساده كشور، به مراتب دسترسي هاي بهتري نسبت به كارجويان تحصيل كرده به فرصت هاي شغلي دارند، در صورتي كه تصور بر اين است كه تحصيلات دانشگاهي مي تواند زمينه هاي بهتري براي اشتغال افراد به وجود آورد.

اينكه چرا يك فرد فارغ التحصيل دانشگاهي به عنوان نمونه در رشته هاي مختلف مهندسي و مانند آن، نمي تواند نظر كارفرمايان را به خود جلب كند باعث شده تا كشور با پديده انباشت تقاضا براي كار از سوي كارجويان جوان مواجه باشد.

نگاهي به جذب نيروي كار از سوي كارفرمايان بخش هاي مختلف به خوبي نشان از ضعف بزرگ و نبود ارتباط واقعي بين دانشگاه و بازار كار است. به بيان ساده تر تمايل كارفرمايان به جذب نيروهاي داراي تجربه كاري و بي ميلي نسبت به اعتماد كردن به كارجويان فارغ التحصيل دانشگاهي فاقد تجربه؛ مي گويد كارجويان دانشگاه رفته اساسا از مهارت كافي انجام كار برخوردار نيستند.

در حال حاضر، از مجموع 2 ميليون و 500 هزار نفر بيكار مطلق در كشور، حدود يك ميليون و 200 هزارنفر داراي تحصيلات دانشگاهي هستند. اين مسئله نشان مي دهد براي حل معضل بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي و ايجاد تمايل در كارفرمايان براي جذب نيروهاي جوان فاقد تجربه مستقيم كاري، بايد فكري كرد.

در سال هاي گذشته طرح كارورزي به صورت محدود و در سطح پايين براي بخشي از نيروي كار اعم از دانشگاه رفته و غيره در كشور توسط بخش هاي مختلف انجام شده است. هدف اين دوره ها اين بوده كه خلاء نبود تجربه انجام كار پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي قبل از ورود به دنياي واقعي كار و پذيرش مسئوليت از سوي افراد، از بين برود تا بتوان اميدوار بود كارفرمايان با نيروهاي تازه كار قرارداد منعقد كنند.

البته در اين بخش مزايايي نيز در نظر گرفته مي شد كه شامل پرداخت حداقل دستمزد مصوب قانون كار به كارورزان بود. در اين بخش دولت با اختصاص اعتبار، 50 درصد دستمزد را تقبل مي كرد و مابقي ان نيز بايد از سوي كارفرماي پذيرنده كارجويان جوان تامين مي شد.

اما چندسالي بود كه با وجود نياز مبرم بازار كار كشور به آموزش و همچنين وجود مشكل بي تجربگي نيروهاي جوياي كار، اجراي اينگونه برنامه ها در كشور متوقف شده بود. كارشناسان بازار كار مي گويند دليل اين توقف مي تواند عدم اختصاص منابع لازم از سوي دولت باشد چرا كه در بخش كارفرمايي مي توان انتظار داشت كارفرماياني تمايل به جذب اين نيروها داشته باشند.

حال چند وقتي است طرحي از سوي وزارت كار مطرح و دنبال مي شود كه قرار است انحصارا آموزش هايي را براي كارجويان فارغ التحصيل دانشگاهي كشور ارائه دهد. اين طرح مي خواهد زمينه هاي آشنايي كارجويان دانشگاه رفته با محيط هاي واقعي كار را فراهم كند.

با جدي شدن اجراي اين طرح، جلسه اي در اينباره در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور بررسي آئين نامه نظام هماهنگ اجراي طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي برگزار شد كه طي آن اين آئين نامه با حضور كارشناسان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

كارگر مديركل توسعه اشتغال و سياستگذاري بازار كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اينباره گفت: اين طرح جزء مصوبات شوراي عالي اشتغال است كه در دولت تدبير و اميد ملزم هستيم آئين نامه و دستورالعمل اجرايي طرح را مورد بازنگري قرار دهيم.

وي تاكيد كرد: شرايط بازار كار و حجم فارغ التحصيلان اهميت اين موضوع را دو چندان كرده است. اين مقام مسئول در وزارت كار با اشاره به اهداف اين طرح اظهارداشت: افزايش قابليت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طريق انتقال مهارت، تجربه و دانش موجود در بنگاه هاي اقتصادي، فراهم كردن زمينه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادي و ايجاد انگيزه كارآفريني و كسب و كار در افراد تحصيل كرده از اهداف اين طرح است.

كارگر در ادامه با بيان اينكه دانش آموختگان بيكار دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي تحت پوشش اين طرح هستند افزود: در اين طرح طول دوره كارورزي حداقل 6 ماه و حداكثر 12 ماه براي هر كارورز و به پيشنهاد واحد پذيرنده تعيين مي شود.

مديركل توسعه اشتغال و سياستگذاري بازار كار ادامه داد: در صورت تصويب اين آئين نامه، كمك هزينه كارورزي ماهانه توسط واحد پذيرنده و دستگاه مجري به كارورز پرداخت مي شود.

وي تاكيد كرد: ميزان كمك هزينه كارورزي همه ساله توسط دستگاه ناظر پيشنهاد و پس از تصويب در شوراي عالي اشتغال، جهت اجرا ابلاغ مي شود.

اين مقام مسئول در وزارت كار درباره تفاوت هاي طرح قبلي با اين طرح بيان داشت: در طرح تفصيلي قبلي در تعريف كارورز بيشتر به شرايط احراز اشاره شده بود، اين در حالي است كه در آئين نامه جديد مفاهيم مربوطه پس از استانداردسازي ارائه شده است.

وي ادامه داد: در آئين نامه جديد شرايط احراز دانش آموخته بيكار براي برخورداري از مزاياي اين طرح سپري شدن حداقل 6 ماه از تاريخ مدرك تحصيلي و ثبت نام در دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي و عدم سابقه شركت در دوره كارورزي پيش بيني شده است.

كارگر خاطرنشان كرد: در طرح جديد بيمه عمر و حوادث به بيمه حوادث تغيير و همچنين انعقاد قرارداد 4 ساله به يكساله تغيير يافته است. با توجه به اينكه در طرح جديد روش هاي تامين منابع مالي مورد نياز از محل هاي مختلف پيش بيني شده است، بنابراين اجراي طرح افزايش مي يابد.حركت به چپ
حركت به راست


مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

 
http://www.iphrd.com/karvarzi.asp
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

 
https://sb.mcls.gov.ir/
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/tabsereh3/Other/keshavarzi.htm
 

مركز آمار ايران

 
http://www.sci.org.ir/IMAGES/ARTICLES/amouzesh.pdf
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Fadjed/1-1.asp?SysName=%D8%B
 


مجموعه تسهيلات مالي و اشتغالزا (دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري )

آسيب‌شناسي اجتماعي بيكاري فارغ‌التحصيلان

بررسي جايگاه فارغ التحصيلان دانشگاهي در بازار کار: تقابل دانشگاه و صنعت

برگزاري چهارمين جشنواره كارآفرينان صنعتي شريف

اشتغال، يك روز پس از فارغ التحصيلى

چهارمين جشنواره کار آفرينان دانشگاه صنعتي شريف

تعداد بيکاران دانش آموخته تا سال 1390 به 630 هزار نفر مي رسد

طرح نيروي انساني فرصتي براي اشتغال فارغ التحصيلان

هنوز طرح دهكده ملي مهارت عملي نشده است

انتقاد وزير كار از ضعف كارآفريني دانشگاه‌ها

نحوه ثبت نام متقاضيان امريه سربازي در صنعت نفت

پانزده درصد فارغ التحصيلان کشور بيکار هستند

دانشگاه با طعم بيكاري

فارغ التحصيلان بيكار همچنان دامنگير اشتغال

بيشترين بيكاري در كشور مربوط به فارغ التحصيلان دانشگاهي است

بيكاري فارغ‌التحصيلان نگران كننده است

جزئيات بيكاري 1.5 ميليون جوان زير 30 سال/ بيكاري زنان 44 درصد شد

نرخ بيكاري درچه‌ رشته‌هايي بالاست؟


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است