صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 6442                                               
اين طرح فارغ التحصيلان بيكار را جذب مي‌كند
دانستني منبع
اين طرح فارغ التحصيلان بيكار را جذب مي‌كند عنوان
خبرگزاري ايسنا نويسنده
1393/07/06 تاريخ

افزايش اشتغال مولد و كاهش بيكاري از جمله سرفصل‌هاي مهم در بودجه ساليانه به شمار مي‌رود كه حمايت از كارآفرينان در بخشهاي مختلف اقتصادي و استمرار نظام كارورزي با هدف افزايش مهارت نيروي كار دانش‌آموخته براي ورود به بازار كار در آن مورد تاكيد واقع شده است.

خلاصه
خبرگزاري ايسنا مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

 دفتر توسعه اشتغال و سياستگذاري بازار كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اخيرا از بررسي آيين‌نامه نظام هماهنگ اجراي طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي خبر داده و اعلام كرده است كه در صورت تصويب اين آيين‌نامه، بخش قابل توجهي از دانش آموختگان بيكار جذب بازار كار شده و ماهانه از سوي واحد پذيرنده و دستگاه مجري به كارورز كمك هزينه كارورزي پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، بررسي آيين‌نامه نظام هماهنگ اجراي طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي در راستاي بخشنامه بودجه سال 94 صورت گرفته است كه به موجب آن استمرار نظام كارورزي براي افزايش مهارت نيروي كار دانش آموخته پيش‌بيني شده است.

افزايش اشتغال مولد و كاهش بيكاري از جمله سرفصل‌هاي مهم در بودجه ساليانه به شمار مي‌رود كه حمايت از كارآفرينان در بخشهاي مختلف اقتصادي و استمرار نظام كارورزي با هدف افزايش مهارت نيروي كار دانش‌آموخته براي ورود به بازار كار در آن مورد تاكيد واقع شده است.

در اين بخشنامه همچنين پيش‌بيني اعتبارات وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني اعتباري براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي اشتغالزاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، توسعه و گسترش آموزش‌هاي كسب و كار، ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي كاربردي با رويكرد ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي جوانان مطابق ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه و‌ حمايت از كارآفرينان بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ديده شده است.

محمد كارگر - مديركل توسعه اشتغال و سياستگذاري بازار كار وزارت كار - حجم فارغ التحصيلان دانشگاهي و شرايط بازار كار را درباره اجراي طرح نظام كارورزي ضروري مي‌داند و مي‌گويد: هدف طرح اين است كه با افزايش قابليت جذب و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي از طريق انتقال مهارت و استفاده از تجربه و دانش موجود در بنگاههاي اقتصادي، زمينه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادي فراهم و با ايجاد انگيزه كارآفريني و كسب و كار در افراد تحصيلكرده امكان جذب آنها به بازار كار ايجاد شود.

وي اجراي طرح را موجب به كارگيري نيروهاي متخصص و كارآمد در واحدهاي اقتصادي و كمك به فارغ التحصيلان جوان براي دستيابي به شغل پايدار و مولد مي‌داند.

به گزارش ايسنا، طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي جزو مصوبات شورايعالي اشتغال است كه بازنگري آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي آن در دستور كار دولت قرار دارد.

به موجب آيين‌نامه جديد نظام هماهنگ اجراي طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي كه ظاهرا اندكي متفاوت از آيين‌نامه قبلي است، شرط احراز دانش آموخته بيكار براي برخورداري از مزاياي طرح، سپري شدن حداقل شش ماه از تاريخ اخذ مدرك تحصيلي، ثبت نام در دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي و عدم سابقه شركت در دوره كارورزي لحاظ شده است.

طول دوره كارورزي براي هر كارورز حداقل شش ماه و حداكثر 12 ماه و به پيشنهاد واحد پذيرنده تعيين شده و دانش آموختگان بيكار دانشگاهها و مراكز آموزش عالي تحت پوشش اين طرح قرار دارند.

نكته قابل توجه اينكه در اين طرح ماهانه كمك هزينه كارورزي كه رقمي در حدود 400 هزار تومان است به كارورز پرداخت مي‌شود، البته ميزان كمك هزينه كارورزي همه ساله از سوي دبيرخانه شوراي عالي اشتغال پيشنهاد و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه مجري، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود.

همچنين در آيين‌نامه جديد عنوان «بيمه عمر و حوادث» با حذف بيمه عمر به «بيمه حوادث» تغيير نام پيدا كرده و مدت قرارداد كار بين واحد پذيرنده و كارورز در صورت تمايل واحد پذيرنده براي به كارگيري كارورز از چهار سال به يك سال كاهش يافته است؛ پيشتر مقرر شده بود در صورتي كه واحد پذيرنده با كارورز قرارداد حداقل 4 ساله منعقد كند، حق بيمه كارورز به مدت 3 سال از سوي سازمان فني و حرفه‌اي تأمين شود كه ظاهرا حذف اين بخش موجب كاهش مدت قرار داد شده است.

در همين راستا، بابك هاشمي‌پور - رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاريابي‌هاي كشور - به فرايند اجراي طرح اشاره مي‌كند و مي‌گويد: طرح كارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي يكي از طرح‌هاي موثر در حوزه اشتغال و رفع بيكاري فارغ التحصيلان است كه در معاونت اشتغال وزارت كار طراحي شده و در صورت تصويب از طريق كاريابي‌ها اجرا مي‌شود.

وي مي‌افزايد: با توجه به اينكه بانك اطلاعات كارجويان و كارفرمايان در اختيار مراكز كاريابي است، فرايند كار توسط كاريابي‌ها دنبال خواهد شد.

به گفته رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاريابي‌هاي كشور بر اساس اين طرح، به هر كارورز در طول مدت يك سال ??? هزار تومان ماهيانه حقوق پرداخت مي‌شود اما فرد كارورز در اين مدت مشمول قانون كار نيست و مي‌تواند به صورت خويش‌فرما از مزاياي بيمه استفاده كند.

هاشمي‌پور همه فارغ‌التحصيلان بيكار داراي مدرك فوق ديپلم به بالا را مشمول استفاده از مزاياي اين طرح مي‌داند و مي‌گويد: ورود اين عده به طرح پس از احراز شرايط لازم و ثبت‌نام در يكي از مراكز كاريابي صورت مي‌گيرد.

وي همچنين از ارائه پيشنهادي خبر مي‌دهد كه بر اساس آن پرداخت حقوق ماهانه به كارورزان به تناسب مدارك تحصيلي آنها افزايش پيدا مي‌كند.

به گزارش ايسنا، با مشخص شدن منابع مالي و بودجه‌اي طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي، اعمال موارد اصلاحي در آيين‌نامه جديد و بازنگري نهايي، طرح به اجرا درخواهد آمد. البته در حال حاضر روشهاي تامين منابع مالي مورد نياز طرح از محل‌هاي مختلف پيش‌بيني شده تا زمينه اجراي طرح هرچه بيشتر افزايش يابد.

اما طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي تا چه اندازه مي‌تواند به جذب فارغ التحصيلان و ورود آنها به بازار كار كمك ‌كند؟

حميد حاج اسماعيلي - تحليلگر بازار كار - نظر متفاوتي در اين زمينه ارائه مي‌دهد و مي‌گويد: مشكل اساسي بازار كار نداشتن نيروي كار ماهر نيست بلكه ظرفيت‌سازي براي اشتغال است.

وي فارغ التحصيلان دانشگاهي را جدي‌ترين جويندگان كار در كشور نام مي‌برد و مي‌گويد: در حال حاضر كارجويان بسياري در كشور داريم كه مهارت و تخصص لازم را در اختيار دارند ولي مشكل اينجاست كه بستر كار فراهم نيست از اين رو دولت بايد به سمت ظرفيت‌سازي در بازار كار حركت كند.

اين تحليلگر بازار كار عمده فارغ التحصيلان دانشگاهي را نيروهاي فني و مهارت آموخته عنوان و تاكيد مي‌كند: به دليل محدوديتهاي ايجاد شده در بازار كار،‌ نبود حمايت جدي از فارغ التحصيلان و عدم ظرفيت‌سازي دولت براي جذب دانش آموختگان و كارجويان، بازار كار نمي‌تواند آنها را جذب كند.

به گفته حاج اسماعيلي طي دو دهه گذشته فارغ التحصيلان دانشگاهي و نيروي كار گسترده‌اي به بخش‌هاي صنعت و كشاورزي افزوده شده است ولي ايجاد نشدن ظرفيت مناسب براي اشتغال دانش آموختگان اين بخش‌ها موجب شده تا امروز ميزان اشتغال اين دو بخش پايين باشد.

او مي‌گويد: زماني در بخش كشاورزي نرخ اشتغال 26 درصد بود ولي اكنون نرخ اشتغال بخش كشاورزي به زير 15 درصد رسيده كه نشانگر كاهش حمايت دولتي از اين بخش است و علاوه بر آن مشكلاتي هم كه در بخش منابع آبي و گردش نقدينگي به وجود آمده اين بخش را محدودتر كرده است.

به گزارش ايسنا در شرايط كنوني اقتصاد، نبود تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار كار به صورت مازاد نيروي كار يا كمبود تقاضاي نيروي كار به وضوح قابل مشاهده است. در اين بين دانش آموختگان جوان دانشگاهي با وجود سرمايه‌گذاري و صرف هزينه بسيار براي بهره‌گيري از آموزش‌هاي دانشگاهي، از امكان نسبتاً كمي براي يافتن شغل مناسب و مرتبط با رشته و تخصص خود برخوردارند؛ پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه كمبود مهارت و تجربه لازم يكي از عواملي است كه موجب تشديد اين شكاف در سالهاي اخير شده است.

طرح كارورزي دانش آموختگان، مكمل آموزشهاي دانشگاهي و پيش‌ نياز سازگاري كامل افراد تازه‌كار با محيط‌ كسب و كار است كه با هدف انتقال مهارتها و تجربيات عملي به دانش آموختگان دانشگاهي و فراهم كردن بستر مناسب جهت ورود آنها به بازار كار كشور تدوين و طراحي شده است.

عليرغم آنكه طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي به عنوان يك ابزار نسبتاً جديد و موفق از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي زيادي براي ايجاد يا ارتقاي مهارتهاي حرفه‌اي و فني فارغ التحصيلان برخوردار است اما برخي كارشناسان بازاركار فقدان ظرفيت‌سازي براي اشتغال را مشكل اصلي بازار كار عنوان مي‌كنند و معتقدند كه در حال حاضر كشور با كمبود نيروهاي كار ماهر و متخصص مواجه نيست بلكه بايد ظرفيت‌سازي لازم براي جذب نيرو در بخش‌هايي كه ميزان اشتغال آنها به شدت كاهش يافته به وجود آيد.

آنها بر لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي خالي بخش‌هاي خصوصي و دولتي به ويژه در حوزه صنعت و كشاورزي تاكيد دارند و از دولت مي‌خواهند تا با توجه به بالا بودن آمار فارغ التحصيلان رشته‌هاي كشاورزي و صنعتي، براي جذب نيرو در اين بخش‌ها برنامه داشته باشد.

در حال حاضر دولت مي‌تواند با رقابت‌پذيري در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات، ميزان توليد در اين بخش‌ها را افزايش دهد و با اعطاي كمك‌هاي فني و اعتباري و تسهيلات ارزان قيمت، اين بخش‌ها را حمايت و تقويت كند، در عين حال با تشويق نيروهاي كار داخلي براي جذب در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي در جهت توسعه بازار كار و اشتغال بيشتر در اين حوزه‌ها گام بردارد.حركت به چپ
حركت به راست


مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

 
http://www.iphrd.com/karvarzi.asp
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

 
https://sb.mcls.gov.ir/
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/tabsereh3/Other/keshavarzi.htm
 

مركز آمار ايران

 
http://www.sci.org.ir/IMAGES/ARTICLES/amouzesh.pdf
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Fadjed/1-1.asp?SysName=%D8%B
 


مجموعه تسهيلات مالي و اشتغالزا (دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري )

آسيب‌شناسي اجتماعي بيكاري فارغ‌التحصيلان

بررسي جايگاه فارغ التحصيلان دانشگاهي در بازار کار: تقابل دانشگاه و صنعت

برگزاري چهارمين جشنواره كارآفرينان صنعتي شريف

اشتغال، يك روز پس از فارغ التحصيلى

چهارمين جشنواره کار آفرينان دانشگاه صنعتي شريف

تعداد بيکاران دانش آموخته تا سال 1390 به 630 هزار نفر مي رسد

طرح نيروي انساني فرصتي براي اشتغال فارغ التحصيلان

هنوز طرح دهكده ملي مهارت عملي نشده است

انتقاد وزير كار از ضعف كارآفريني دانشگاه‌ها

نحوه ثبت نام متقاضيان امريه سربازي در صنعت نفت

پانزده درصد فارغ التحصيلان کشور بيکار هستند

دانشگاه با طعم بيكاري

فارغ التحصيلان بيكار همچنان دامنگير اشتغال

بيشترين بيكاري در كشور مربوط به فارغ التحصيلان دانشگاهي است

بيكاري فارغ‌التحصيلان نگران كننده است

جزئيات بيكاري 1.5 ميليون جوان زير 30 سال/ بيكاري زنان 44 درصد شد

نرخ بيكاري درچه‌ رشته‌هايي بالاست؟


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است