صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4562                                               
اشتغال زنان، کليد رهايي از فقر
مقاله منبع
اشتغال زنان، کليد رهايي از فقر عنوان
سيدپارسا قاسمي نويسنده
1387/05/28 تاريخ

در بسياري از کشورهاي توسعه يافته نزديک به نيمي از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و دانشجويان شاغل به تحصيل را دختران تشکيل مي‌دهند و اکنون پژوهشگران به اين نتيجه رسيده‌اند که زنان هم سرمايه‌گذاران خوبي هستند و هم به خوبي از سرمايه خود استفاده مي‌کنند.

خلاصه
روزنامه سرمايه 804 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

اشتغال هرچه بيشتر زنان نه تنها باعث افزايش بيشتر و سريع تر توليد ناخالص داخلي (GDP) در مقايسه با اشتغال مردان شده، بلکه افزايش بهره وري نيروي کار و سرمايه را نيز به دنبال داشته است.

در بسياري از کشورهاي توسعه يافته نزديک به نيمي از فارغ التحصيلان دانشگاه ها و دانشجويان شاغل به تحصيل را دختران تشکيل مي دهند و اکنون پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند که زنان هم سرمايه گذاران خوبي هستند و هم به خوبي از سرمايه خود استفاده مي کنند.

طبق گزارش هاي منتشر شده، در سال 1950ميلادي تنها يک سوم زنان و دختراني که در سن اشتغال قرار داشتند، به طور رسمي داراي شغلي خاص بودند و حقوق دريافت مي کردند حال آنکه امروزه دوسوم زنان در چنين موقعيتي قرار دارند.

از سال 1950 به بعد، سهم مردان از اشتغال با 12 درصد کاهش به 77 درصد رسيد در نتيجه، فضا براي نقش آفريني بيشتر و پررنگ تر زنان در عرصه کسب و کار و اقتصاد فراهم شد و پس از سال 1950 بود که ميزان اشتغال مردان در کشورهاي توسعه يافته رو به کاهش نهاد هر چند در کشورهايي مانند ژاپن و ايتاليا، سهم زنان از مشاغل هنوز هم در سطح 40 درصد يا کمتر باقي مانده است.

در اين دوران افزايش اشتغال زنان در کشورهاي توسعه يافته با تحولي عظيم در نوع مشاغلي که غالباً به زنان پيشنهاد مي شود، همراه شد.

در چند دهه اخير کارهاي توليدي که به طور سنتي کارهاي مردانه قلمداد مي شود، کاهش يافت و شرايط برابري براي کار زنان فراهم شد. امروزه در کشورهاي در حال توسعه نيز وضعيت در حال دگرگوني است.

در اين کشورها نيز زنان، حضور پررنگ تري در مجامع کاري و خدماتي را تجربه مي کنند. هم اکنون در کشورهاي پيشرفته جنوب شرقي آسيا، در ازاي هر 100 نفر نيروي کار مرد، 83 زن شاغل وجود دارد که اين نرخ حتي از ميانگين اشتغال زنان در کشورهاي عضو سازمان توسعه همکاري هاي اقتصادي (DECD) نيز بيشتر است.

در سال هاي اخير زنان کشورهاي آسيايي سهم بسزايي در موفقيت صنايع صادراتي داشته اند به طوري که بين 60 تا 80 درصد مشاغل بخش هاي صادراتي اين کشورها به ويژه بخش نساجي و پوشاک با دستان زنان اداره مي شود البته بايد دانست که نقش آفريني زنان در اقتصاد جهاني، صرفاً به حضور آنها در محيط کار و سهم آنها از کل نيروي کار کشورها محدود نمي شود.

زنان علاوه بر اشتغال رسمي، در خانه نيز مشغول به کار هستند و به اصطلاح «خانه داري» مي کنند، از کودکان خود نگهداري و مراقبت مي کنند، خانه را تميز مي کنند، آشپزي مي کنند و هزاران کار ديگر انجام مي دهند که در ازاي آنها هيچ مزدي نمي گيرند؛ کارهايي که با وجود پيامدهاي مثبت بسيار در آمار و ارقام رسمي وارد نمي شوند.

با اين وجود به همان اندازه که بر اشتغال رسمي زنان افزوده مي شود، از ميزان ساعات کار غيررسمي و بدون مزد آنها در خانه کاسته مي شود البته اين کاهش ساعات کار در خانه مي تواند به افزايش بهره وري کليت اقتصاد جامعه کمک کند.

براي اثبات اين ادعا کافي است به نرخ عظيم توليد ماشين هاي ظرفشويي و ماشين لباسشويي يا تعداد قابل توجه پرستار بچه، مهد کودک و خدمتکاران پاره وقت در جوامع امروزي نگاهي کرد تا دريافت اشتغال زنان در بيرون از خانه، تا چه حد مي تواند به اشتغال آفريني و رونق اقتصادي کمک کند.

با اين همه در اقتصادهاي توسعه يافته هنوز هم سهم زنان از توليد ناخالص داخلي در سطحي کمتر از 40 درصد قرار دارد اما اگر ارزش واقعي کار زنان در خانه (به جاي پرستار بچه يا خدمتکار) را محاسبه کنيم، درمي يابيم که زنان بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي کشورهاي توسعه يافته را در دست دارند.

به گفته کارشناسان، افزايش اشتغال زنان يکي از عوامل اصلي رشد جهاني طي دهه هاي اخير بوده است. همچنين طي 15 سال اخير، تاثير اشتغال روزافزون زنان در اقتصادهاي توسعه يافته بر رشد اقتصاد جهاني بيش از تاثير رشد اقتصادي چين بر اقتصاد جهاني طي همين دوره بوده است.

با وجود همه اين پيشرفت ها، سهم زنان از کل نيروي کار داراي حد و مرزي است در نتيجه زنان در بسياري از کشورهاي جهان ترجيح مي دهند به جاي کشمکش و رقابت با مردان بر سر تصاحب مناسب عالي بر کيفيت و بهره وري کار خود بيفزايند.

در سال هاي اخير، دختران نمره هاي بهتري در مقايسه با پسران همکلاسي خود در مدارس کسب مي کنند و در بسياري از کشورهاي توسعه يافته، نزديک به نيمي از فارغ التحصيلان دانشگاه ها و دانشجويان شاغل به تحصيل را دختران تشکيل مي دهند.

در آمريکا دختران دانشجو بر پسران دانشجو پيشي گرفته اند به طوري که در ازاي هر 100 فارغ التحصيل پسر، 140 دختر از دانشگاه هاي آمريکا فارغ التحصيل مي شوند .

اين در حالي است که دختران سوئدي دست آمريکايي ها را نيز از اين حيث بسته اند زيرا در ازاي هر 100 پسري که از دانشگاه هاي اين کشور فارغ التحصيل مي شوند 150 دختر فارغ التحصيل وجود دارد.

تحليلگران پيش بيني مي کنند در سال هاي آينده بر تعداد زنان تحصيلکرده اي که به مدارج عالي و مناسب با ارزشي چون وزارت، نمايندگي پارلمان و مديريت سازمان ها و شرکت ها مي رسند، افزوده مي شود.

هم اکنون نيز تعداد پزشکان و وکلاي زن در انگليس بر تعداد پزشکان و وکلاي مرد برتري دارد هر چند پزشکان زن متخصص و جراح يا وکلاي درجه يک زن در اين کشور بسيار محدود و انگشت شمارند.

از سوي ديگر کارشناسان تاکيد مي کنند دليل اصلي اين مساله که دستمزد پرداختي به زنان به مراتب کمتر از دستمزد مردان است، اين نيست که نسبت به زنان تبعيض وجود دارد بلکه اين امر از آنجا ناشي مي شود که بيشتر زنان به دليل مشغله هاي فراوان در خانه به اندازه مردان تمايلي به بالا رفتن از نردبان ترقي و پيشرفت نشان نمي دهند يا اينکه به انجام دادن مشاغل کم درآمد و آساني چون پرستاري و آموزگاري گرايش بيشتري نشان مي دهند.

با اين حال همين الگو نيز در حال تغيير و دگرگوني است. استفاده بهينه از مهارت ها و توانايي هاي زنان مساله اي صرفاً اقتصادي يا اجتماعي نيست بلکه همان گونه که تحقيقات و بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد، اين امر براي رونق کار و تجارت جهاني نيز مفيد خواهد بود.

هنوز هم سهم زنان از اعضاي هيات مديره شرکت هاي بزرگ جهان به طور متوسط هفت درصد است. اين رقم در آمريکا 15 درصد و در ژاپن فقط يک درصد است. ممکن است اين واقعيت براي مردان تلخ و ناگوار باشد اما پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند که زنان هم سرمايه گذاران خوبي هستند و هم استفاده کنندگان خوبي از سرمايه.

بررسي موسسه مالي «ديجيتال لوک» نشان مي دهد زنان در پول درآوردن و ترقي اقتصادي از مردان پيشي گرفته اند. دليل اصلي اين موفقيت نيز در اين مساله نهفته است که زنان نسبت به «هدر رفتن» سرمايه خود بسيار حساس و دقيق هستند و معمولاً پيش از تصميم گيري با افراد مختلفي مشورت مي کنند.

حال آنکه مردان به نخستين ايده اي که از آن خوش شان بيايد، اکتفا و براساس آن عمل مي کنند. به رغم همه اين دستاوردها و موفقيت هاي زنان در عرصه هاي ملي و بين المللي، هنوز هم زنان جزء آن دسته از منابع اقتصاد جهاني هستند که به فعاليت کافي نرسيده اند.

هنوز هم جاي زنان در بسياري از مشاغل و مناصب خالي است و بسياري از زنان شاغل نيز در جايي مشغول به کار هستند که از مهارت ها و توانايي هاي بالقوه آنها به درستي استفاده نمي شود.

اگرچه اهميت زنان در عرصه اقتصاد جهاني، طي دهه هاي اخير به سرعت افزايش يافته است اما هنوز هم زنان مي توانند در اين عرصه پيشرفت کنند.

هنوز هم زنان قادرند در سلسله مراتب سازماني و اداري به پيش روند و از نردبان ترقي صعود کنند و رشد بلندمدت و پايداري را براي جوامع به ارمغان آورند. زنان کليد رشد و ترقي کشورهاي در حال توسعه و تنها راه برون رفت از فقر و فساد را در دستان خود دارند.حركت به چپ
حركت به راست


مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

 
http://www.iphrd.com/karvarzi.asp
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

 
https://sb.mcls.gov.ir/
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/tabsereh3/Other/keshavarzi.htm
 

مركز آمار ايران

 
http://www.sci.org.ir/IMAGES/ARTICLES/amouzesh.pdf
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Fadjed/1-1.asp?SysName=%D8%B
 


مجموعه تسهيلات مالي و اشتغالزا (دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري )

آسيب‌شناسي اجتماعي بيكاري فارغ‌التحصيلان

بررسي جايگاه فارغ التحصيلان دانشگاهي در بازار کار: تقابل دانشگاه و صنعت

برگزاري چهارمين جشنواره كارآفرينان صنعتي شريف

اشتغال، يك روز پس از فارغ التحصيلى

چهارمين جشنواره کار آفرينان دانشگاه صنعتي شريف

تعداد بيکاران دانش آموخته تا سال 1390 به 630 هزار نفر مي رسد

طرح نيروي انساني فرصتي براي اشتغال فارغ التحصيلان

هنوز طرح دهكده ملي مهارت عملي نشده است

انتقاد وزير كار از ضعف كارآفريني دانشگاه‌ها

نحوه ثبت نام متقاضيان امريه سربازي در صنعت نفت

پانزده درصد فارغ التحصيلان کشور بيکار هستند

دانشگاه با طعم بيكاري

فارغ التحصيلان بيكار همچنان دامنگير اشتغال

بيشترين بيكاري در كشور مربوط به فارغ التحصيلان دانشگاهي است

بيكاري فارغ‌التحصيلان نگران كننده است

جزئيات بيكاري 1.5 ميليون جوان زير 30 سال/ بيكاري زنان 44 درصد شد

نرخ بيكاري درچه‌ رشته‌هايي بالاست؟


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است