صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3721                                               
انتقاد وزير كار از ضعف كارآفريني دانشگاه‌ها
گزارش منبع
انتقاد وزير كار از ضعف كارآفريني دانشگاه‌ها عنوان
گزارش از گردهمايي ساليانه مراكز كارآفريني دانشگاهها نويسنده
1387/12/10 تاريخ

دكتر سيد محمد جهرمي در دانشگاه صنعتي اميركبير با بيان اين كه دانشگاه‌ها چاره‌اي جز پرداختن به كارآفريني ندارند، تصريح كرد: اگر دانشگاهها بخواهند كه با اجتماع فاصله نداشته باشند، بايد به كارآفريني بپردازند.

خلاصه
خبرگزاري ايسنا مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه شيوه كنوني پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها نتيجه‌اي جز استعداد كشي ندارد از شيوه پذيرش و نظام آموزشي دانشگاه‌هاي كشور انتقاد و به نتايج يك تحقيق در زمينه كارآفريني دانشگاه‌ها اشاره كرد كه براساس آن، فارغ‌التحصيلان دانشگاه، خلاقيت، ريسك پذيري، انعطاف‌پذيري و توان كارآفريني كمتري نسبت به قبل از ورود به دانشگاه داشته‌اند.

دكتر سيد محمد جهرمي در گردهمايي ساليانه مراكز كارآفريني دانشگاهها و مراكز پژوهشي كشور در دانشگاه صنعتي اميركبير با بيان اين كه دانشگاه‌ها چاره‌اي جز پرداختن به كارآفريني ندارند، تصريح كرد: اگر دانشگاهها بخواهند كه با اجتماع فاصله نداشته باشند، بايد به كارآفريني بپردازند.

وي تصريح كرد: سال گذشته يك ميليون و 400 هزار نفر در كنكور شركت كردند، امسال هم يك ميليون و 250 هزار نفر و سال آينده حدود يك ميليون نفر شركت خواهند كرد و همين روند در سالهاي بعد ادامه خواهد داشت. همچنين اگر امسال هم كنكور را بر مي‌داشتيد بسياري از دانشگاه‌ها دانشجو نداشتند. اين نوع پذيرش در دانشگاه جز استعداد كشي چيز ديگري ندارد، البته در برخي از رشته‌ها تقاضا و انگيزه وجود دارد.

دكتر جهرمي اظهار كرد: در دانشگاههاي آزاد وضع به مراتب بدتر است، چرا كه تنها شش رشته انتخاب كرده و يك رشته هم توسط دانشگاه انتخاب مي‌شود و بيش از 70، 80 درصد توسط دانشگاه انتخاب مي‌شود و هيچ انگيزه‌اي وجود نخواهد داشت.

وي با تاكيد بر ضرورت ايجاد تغييرات اساسي در نظام آموزش عالي تصريح كرد: بايد كسي را به بازار كار و اجتماع تحويل داد كه بتواند در تحقق سياست‌هاي برنامه چشم انداز 20 ساله كمك كند كه كاربردي كردن مجموع دانشگاه از اصول تحقق اين امر است.

وزير كار با اشاره به اين كه حركت به سمت گسترش تحصيلات تكميلي بسيار خوب است، اضافه كرد: با اين حال بايد اين دانشجويان را قبل از ورود به مقطع كارشناسي ارشد با كار آشنا كنيم، همان طور كه در كشورهاي خارجي رخ مي‌دهد؛ بنابراين ابتدا دانشجويان بايد خود را به صنعت و كار تحميل كنند و بعد وزارت كار و امور اجتماعي و علوم به كمك بيايند.

وزير كار با اشاره به انجام يك ارزيابي درباره كارآفريني توسط يكي از دانشكده‌هاي دانشگاه تهران به سفارش وزارت كار و امور اجتماعي، اظهار كرد: زماني كه نتايج ارزيابي تحقيق به دست آمد، براي دانشگاه خيلي شكننده بود كه افرادي كه از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند، كارآفريناشان و ذهن خلاق آنها كمتر مي‌شود، يعني كسي كه هنوز وارد دانشگاه نرفته است، خلاقيت، ريسك پذيري و انعطاف پذيري بيشتر دارد، البته اين موضوع عموميت ندارد، اما عرصه و نسبت آن نشان مي‌دهد كه بايد فعاليت بيشتري در اين حوزه‌ صورت گيرد.

جهرمي گفت: در حال حاضر دوران گذار را طي مي‌كنيم و از دوران صرف آموزشي به سمت پژوهش و آموزش مي‌رويم، اما دانشگاه‌هاي دنيا از اين مقطع هم گذشته‌اند.

وي تصريح كرد: سال گذشته حدود 20 ميليارد تومان از سوي وزارت كار و امور اجتماعي به مراكز رشد كمك شد و امسال هم 40 ميليارد تومان در اختيار موسسه‌اي قرار داديم تا 80 ميليارد تومان وام به دانشجويان و افرادي كه ايده‌اي نو را اجرا كرده‌اند، با پذيرفتن ريسك آن اما با ارائه تاييديه مراكز رشد اعطا شود اما اعتقاد داريم كه اين مبلغ ناچيز است.

دكتر جهرمي در عين حال افزود: دولت بايد ريسك سرمايه‌گذاري‌ سالي حدود هزار ميليارد تومان براي ايده‌هاي نو را بپذيرد.

وي با بيان اين كه كارآفريني موضوع نسبتا جديدي در كشور است، گفت: تحولات زود هنگام و تغييرات سريع در حوزه‌هاي اجتماعي ــ اقتصادي و فن‌آوري همه را درگير اين موضوع كرده تا از اين تغييرات عقب نمانند؛ بنابراين موضوع كارآفريني تنها در حوزه مديريت نيست.

وي گفت: تعاريف زيادي از كارآفريني ارائه شده، اما كارآفريني به مفهوم فرصت شناسي و فرصت سازي و استفاده بهينه از اين فرصت‌ها در جهت آرمان‌هاي يك جامعه، يك سازمان و يك فرد است كه مي‌تواند در حوزه مديريت، اقتصاد، مسايل فرهنگي و اجتماعي و حتي سياسي و امنيتي باشد.

جهرمي افزود: البته تكيه بايد بر اين باشد كه مهارتهاي فرصت شناسي و فرصت سازي را در جامعه داشته باشيم.‌ همچنين همه قبول داريم كه تغييرات زودهنگام بايد ما را به بازنگري نسبت به مديريت‌هاي سازمانهاي دولتي و غير دولتي و تغييرات در مديريتهاي آموزش سوق دهد.

وي تصريح كرد: مفاهيم بازار، كار، كالا و مفاهيم مختلفي كه در كسب و كار مطرح است، تغيير كرده است.

وزير كار با بيان اين كه همه قبول داريم كه دانشگاه يك سيستم اجتماعي است، خاطر نشان كرد: اگر ارتباط دانشگاه با نيازها و ارتباط آن با مجموعه اجتماع قطع باشد، هويت و جامعيت خود را از دست خواهد داد.

همچنين براي مساله كارآفريني تنها يك مركز كارآفريني در دانشگاه كفايت نخواهد كرد.

وزير كار عنوان كرد: امروز 10 سال از تاسيس مركز كارآفريني در دانشگاه مي‌گذرد، بازنگري در مراكز كارآفريني و چگونگي تربيت كارآفريني براي جامعه از مسايل مهمي است كه بايد در چنين همايشهايي بررسي شود.

وي خاطر نشان كرد: تا زماني كه دانشگاه كارآفرين نباشد، كارآفريني در دانشگاه رشد نخواهد كرد، يعني اگر رييس دانشگاه، هيات امنا، معاونتهاي آموزش، پژوهشي و دانشجويي و در كل ساختار دانشگاه كارآفرين نباشند، نمي‌توانند كارآفرين تربيت كنند. همچنين زماني كه دانشگاه تغيير اساسي در نحوه پذيرش و نحوه آموزش و نيازهاي اجتماعي را براي خود به عنوان برنامه اساسي مد نظر قرار ندهد، نمي‌تواند نيروي مورد نياز بخشهاي مختلف را تربيت كند.

دكتر جهرمي ادامه داد: پشت هر دولت قدرتمند و توانمند يك صنعت توانمند و قوي وجود دارد و صنعت قوي بدون دانشگاه و بدون ارتباط با دانشگاه و بدون كسب نيازهاي خود از دانشگاه قوي و توانمند نخواهد بود. بنابراين اگر دولت، ملت و جامعه‌اي قوي و توانمندي را مي‌خواهيم، بايد دانشگاه توانمند را خواستار باشيم و سرمايه‌هاي انساني توانمند و توانمند شده‌اي را داشته باشيم كه توانمندسازي سرمايه‌هاي اجتماعي از وظايف اصلي دانشگاههاست.

وي با بيان اين كه جدا بودن معاونت كارآفريني از معاونت تحقيقات و مراكز رشد هم نمي‌تواند مؤثر باشد، چرا كه اين دو مكمل يكديگرند، اضافه كرد: بايد نيرويي تربيت شود كه خلاق و نوآور باشد تا وقتي كه وارد بازار كار شد، به جاي اين كه كارجو باشد، كارآفرين باشد و بتواند واحد كسب و كار راه بياندازد و يا در هر واحد كسب و كاري كه مشغول به كار است، در تحول آن واحد نقش آفرين باشد. در حال حاضر مشكل اين است كه تعداد اندكي از چنين نيروهايي از دانشگاه خارج مي‌شوند.حركت به چپ
حركت به راست


مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

 
http://www.iphrd.com/karvarzi.asp
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

 
https://sb.mcls.gov.ir/
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/tabsereh3/Other/keshavarzi.htm
 

مركز آمار ايران

 
http://www.sci.org.ir/IMAGES/ARTICLES/amouzesh.pdf
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Fadjed/1-1.asp?SysName=%D8%B
 


مجموعه تسهيلات مالي و اشتغالزا (دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري )

آسيب‌شناسي اجتماعي بيكاري فارغ‌التحصيلان

بررسي جايگاه فارغ التحصيلان دانشگاهي در بازار کار: تقابل دانشگاه و صنعت

برگزاري چهارمين جشنواره كارآفرينان صنعتي شريف

اشتغال، يك روز پس از فارغ التحصيلى

چهارمين جشنواره کار آفرينان دانشگاه صنعتي شريف

تعداد بيکاران دانش آموخته تا سال 1390 به 630 هزار نفر مي رسد

طرح نيروي انساني فرصتي براي اشتغال فارغ التحصيلان

هنوز طرح دهكده ملي مهارت عملي نشده است

انتقاد وزير كار از ضعف كارآفريني دانشگاه‌ها

نحوه ثبت نام متقاضيان امريه سربازي در صنعت نفت

پانزده درصد فارغ التحصيلان کشور بيکار هستند

دانشگاه با طعم بيكاري

فارغ التحصيلان بيكار همچنان دامنگير اشتغال

بيشترين بيكاري در كشور مربوط به فارغ التحصيلان دانشگاهي است

بيكاري فارغ‌التحصيلان نگران كننده است

جزئيات بيكاري 1.5 ميليون جوان زير 30 سال/ بيكاري زنان 44 درصد شد

نرخ بيكاري درچه‌ رشته‌هايي بالاست؟


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است