صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 9681                                               
فارغ التحصيلان بيكار همچنان دامنگير اشتغال
گزارش منبع
فارغ التحصيلان بيكار همچنان دامنگير اشتغال عنوان
نويسنده
1389/07/21 تاريخ

در حاليكه جذب دانشجو در دانشگاههاي كشور روند افزايشي دارد بي توجهي به آينده شغلي سيل عظيم فارغ التحصيلان دانشگاهي موجب ايجاد معضل ديگري به نام فارغ التحصيلان بيكار شده است.

خلاصه
خانه كارآفرينان ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

در حاليكه جذب دانشجو در دانشگاههاي كشور روند افزايشي دارد بي توجهي به آينده شغلي سيل عظيم فارغ التحصيلان دانشگاهي موجب ايجاد معضل ديگري به نام فارغ التحصيلان بيكار شده است. به گزارش مهر ، روند جذب دانشجو بدون توجه به نيازها و ظرفيتهاي بازار كار در كشور به نظر مي رسد كه خود به معضلي ديگر در عرصه اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي تبديل شده است.كم نيستند مواردي از فارغ التحصيلاني كه با وجود تحصيل در دانشگاههاي معتبر و كسب درجه ليسانس و فوق ليسانس همچنان بيكار هستند و يا در مشاغلي غير از رشته تحصيلي خود به نوعي امورات را مي گذرانند.

فارغ التحصيلان بيكار، چالش ها و تهديدها

نگاهي اجمالي به بيكاران ثبت نام شده در سايت وزارت تعاون خود مويد اين مطلب است كه امروز جامعه ما وارد فاز ديگري از جمعيت بيكاران تحت عنوان فارغ التحصيلان بيكار شده كه اين امر را نيز مي توان در چهره هاي والديني كه امسال فرزندان خود را راهي دانشگاهها كرده اند نيز مشاهده كرد.

اين در حاليست كه با وجود مشاهده اين معضل هر ساله ظرفيت پذيرش دانشگاهها افزايش مي يابد تا يك وقفه حداقل چهار ساله ميان سيل جوانان جوياي كار با ورود اين افراد به دانشگاهها ايجاد شود.

از سوي ديگر عدم تطابق جذب دانشجو در رشته هاي مختلف با نيازهاي بازار خود به چالشي ديگر تبديل شده تا به عنوان مثال در استاني مانند لرستان با قابليت ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي عمده فارغ التحصيلان دانشگاهي در رشته هاي علوم انساني باشند.همه اين موارد در كنار اين معضل كه دانشگاههاي ما در تربيت اصولي دانشجويان آماده ورود به بازار كار موفق عمل نكرده اند مشكلات را در حوزه فارغ التحصيلان دانشگاهي دوچندان كرده است.جذب فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در بازار كار منوط به داشتن توانائيها و ويژگيهايي است كه بخشي از آنهــا بايد در طول دوران تحصيل در دانشگاه ايجاد شود ولي به نظر مي رسد عدم تناسب بين فرآيندها و مواد آموزشي رشته هاي تحصيلي موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائيهاي مورد نياز بازار كار، يكي از مهمترين عوامل موفق نبودن فارغ التحصيلان در كاريابي و اشتغال است.نگراني از اين روند را مي توان در اظهارات متوليان حوزه اشتغال از جمله رئيس سازمان فني و حرفه اي كشور و وزارت كار مشاهده كرد.به هر حال مسابقات المپياد ورزشي پسران دانشگاههاي پيام نور كشور فرصتي براي گفتگو با معاون دانشجويي و فرهنگي اين دانشگاه بود كه در سالهاي اخير بخش عمده اي از بار افزايش جذب دانشجويان را به دوش كشيده است.دكتر عليرضا دل افكار در اين زمينه اظهارات قابل تاملي دارد. وي با اشاره به روند افزايشي پذيرش دانشجو در دانشگاههاي كشور، اين روند را در راستاي سياست حذف كنكور در كشور مي داند.

منتفي شدن كنكور نيازمند افزايش پذيرش دانشجو بود!

دل افكار با اشاره به رشد پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور، اظهار داشت: ما براي اينكه بحث كنكور را در كشور منتفي كنيم نياز داشتيم كه برخي دانشگاههاي نيمه حضوري مانند پيام نور و همچنين دانشگاههاي غيرانتفاعي و ... ظرفيت خود را افزايش دهند.وي تصريح كرد: اين روند به گونه اي پيش رفت كه امسال هر كسي كه در كنكور شركت كرده به نحوي قبول شده و در حال حاضر رقابت دانشجويان براي تعيين رشته و دانشگاه است.معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه پيام نور كشور ادامه داد: دانشگاه پيام نور در دولت نهم و دهم براي حذف كنكور بار زيادي را به دوش كشيد.

براي حذف كنكور نياز داريم يك ميليون جوان وارد دانشگاه شوند

دل افكار برخي شائبه ها در زمينه رقابت با دانشگاه آزاد با افزايش ظرفيت پذيش دانشجو را رد كرد و گفت: مراكز آموزشي با هم رقابت نمي كنند و از سوي ديگر نيز نظام آموزشي دانشگاه آزاد با پيام نور متفاوت است و اصلا اين دو از يك سنخ نيستند.وي با تاكيد بر اينكه سياست كلاني كه در زمينه جذب دانشجو در دانشگاهها تعريف شده حذف كنكور است، بيان داشت: براي حذف كنكور نياز است كه يك ميليون دانشجو وارد دانشگاهها شود.معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه پيام نور كشور در اين زمينه كه آيا بازار كار جوابگوي سيل عظيم فارغ التحصيلان دانشگاهها است يا خير، عنوان كرد: دانشگاهها تنها داراي وظيفه آموزش هستند.

ليسانس بيكار بهتر از ديپلمه بيكار است!

دل افكار با تاكيد بر اينكه تامين بازار كار بر عهده دانشگاهها نيست، بيان داشت: بايد جاي ديگري در نظام به اين موضوع بپردازد.وي با تاكيد بر اينكه داشتن يك كشور توسعه يافته نيازمند توسعه علمي است، افزود: اگر مي خواهيم كشورمان در افق 1404 رتبه اول منطقه را داشته باشد بايد نسل جوانمان آگاهي پيدا و مسير رشد و توسعه را دنبال كنند.معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه پيام نور كشور رشد فرهنگي جامعه را در گرو ورود جوانان به دانشگاه دانست و گفت: هر چه سطح معلومات و تحصيلات جامعه بالا برود روابط اجتماعي ما بهينه تر مي شود و اين خدمت بزرگي است كه جامعه دانشگاهي به كشور مي كند.

دل افكار در زمينه بيكاري فارغ التحصيلان نيز در پاسخي عنوان كرد: اگر ليسانس بيكار داشته باشيم بهتر از ديپلم بيكار است.

اينكه فارغ التحصيلان بازار كار دارند يا نه، به دانشگاه مربوط نيست!

وي وظيفه دانشگاهها را افزايش سطح فرهنگ و آموزش جامعه دانست و بيان داشت: اما اينكه آيا براي اين فارغ التحصيلان بازار كار هست يا نه، به دانشگاه مربوط نمي شود.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه پيام نور كشور در زمينه حركت دانشگاهها به سمت ايجاد رشته هاي مورد نياز بازار نيز عنوان كرد: ما اگر هر رشته اي را وارد دانشگاه پيام نور كنيم جامعه ظرفيت جذب فارغ التحصيل آن را ندارد.دل افكار ادامه داد: حتي اگر ما همه توان خود را روي رشته هاي پزشكي و مهندسي برق و مكانيك بگذاريم باز هم جامعه اشباع مي شود و از آن به بعد ديگر جامعه نمي تواند نيرو جذب كند.

وي با تاكيد بر اينكه ما در حوزه آموزش كار خود را انجام مي دهيم و سياستهاي بخش كاري به ما مربوط نمي شود، تصريح كرد: آنچه كه براي دانشگاه پيام نور تعريف شده اين كه بتواند جوانان بيشتري را جذب كند كه اين امر مي تواند گام موثري در حذف كنكور باشد.به هر حال به نظر مي رسد جامعه دانشگاهي بايد به دور از هر گونه يكجانبه نگري نيم نگاهي هم به بازارهاي كار و تربيت دانشجوياني متناسب با اين بازار داشته باشد وگرنه سياست افزايش جذب دانشجو حتي اگر به حذف كنكور هم بيانجامد چالشي ديگر در زمينه موج فارغ التحصيلان بيكار در جامعه ايجاد خواهد كرد.در مجموع باتوجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغـال فارغ التحصيلان بايد براي حل اين معضل از تمام سازمانهاي مرتبط به منظور تهيه و اجراي يك طرح جامع و فراگير در زمينه اشتغال استفاده شود تا اين معضل را بتوان با راهكارهاي اصولي مهار كرد.حركت به چپ
حركت به راست


مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

 
http://www.iphrd.com/karvarzi.asp
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

 
https://sb.mcls.gov.ir/
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/tabsereh3/Other/keshavarzi.htm
 

مركز آمار ايران

 
http://www.sci.org.ir/IMAGES/ARTICLES/amouzesh.pdf
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Fadjed/1-1.asp?SysName=%D8%B
 


مجموعه تسهيلات مالي و اشتغالزا (دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري )

آسيب‌شناسي اجتماعي بيكاري فارغ‌التحصيلان

بررسي جايگاه فارغ التحصيلان دانشگاهي در بازار کار: تقابل دانشگاه و صنعت

برگزاري چهارمين جشنواره كارآفرينان صنعتي شريف

اشتغال، يك روز پس از فارغ التحصيلى

چهارمين جشنواره کار آفرينان دانشگاه صنعتي شريف

تعداد بيکاران دانش آموخته تا سال 1390 به 630 هزار نفر مي رسد

طرح نيروي انساني فرصتي براي اشتغال فارغ التحصيلان

هنوز طرح دهكده ملي مهارت عملي نشده است

انتقاد وزير كار از ضعف كارآفريني دانشگاه‌ها

نحوه ثبت نام متقاضيان امريه سربازي در صنعت نفت

پانزده درصد فارغ التحصيلان کشور بيکار هستند

دانشگاه با طعم بيكاري

فارغ التحصيلان بيكار همچنان دامنگير اشتغال

بيشترين بيكاري در كشور مربوط به فارغ التحصيلان دانشگاهي است

بيكاري فارغ‌التحصيلان نگران كننده است

جزئيات بيكاري 1.5 ميليون جوان زير 30 سال/ بيكاري زنان 44 درصد شد

نرخ بيكاري درچه‌ رشته‌هايي بالاست؟


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است