صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3932                                               
دلايل خروج فارغ‌التحصيلان از كشور بررسي مي‌شود
گزارش منبع
دلايل خروج فارغ‌التحصيلان از كشور بررسي مي‌شود عنوان
نويسنده
1386/09/17 تاريخ

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از موظف شدن دانشگاهها به عملياتي كردن حضور تمام وقت اعضاي هيات علمي، نبود محدوديت براي دانشگاه‌ها در جذب اعضاي هيات علمي ايراني و خارجي خارج از كشور و بررسي دلايل خروج فارغ التحصيلان از كشور خبر داد.

خلاصه
ايسنا مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از موظف شدن دانشگاهها به عملياتي كردن حضور تمام وقت اعضاي هيات علمي، نبود محدوديت براي دانشگاه‌ها در جذب اعضاي هيات علمي ايراني و خارجي خارج از كشور و بررسي دلايل خروج فارغ التحصيلان از كشور خبر داد.

دكتر حسن خالقي با اشاره به وضعيت رديف‌هاي استخدامي اعضاي هيات علمي، خاطرنشان كرد: رديف‌هاي استخدامي وعده داده شده از سوي رياست جمهوري در حال اجرايي شدن است، به گونه‌اي كه در حال حاضر دانشگاه پيام نور در حال استخدام اعضاي هيات علمي جديد خود با توجه به رديف‌هاي استخدامي تخصيص يافته است.

وي اظهار كرد: در اين راستا 2400 رديف استخدامي براساس برنامه چهارم توسعه و 3000 رديف استخدامي از سوي رياست جمهوري به وزارت علوم اختصاص يافت كه مراحل اجراي آن در حال طي شدن است و براي اجراي آن نيز برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته كه طي آن نياز هيات علمي دانشگاه‌ها برطرف خواهد شد.

وي با بيان اينكه استخدام اعضاي هيات علمي يك فرايند زمانبر است، گفت: با اين روند دانشگاه‌ها مي‌توانند مشكل كمبود عضو هيات علمي خود را برطرف كنند.

لزوم تامين 15 هزار عضو هيات علمي داراي مدرك دكترا در بخش دولتي تا پايان برنامه

وي با اشاره به برنامه ريزي وزارت علوم براي تامين عضو هيات علمي مورد نياز دانشگاه‌ها با توجه به افزايش جمعيت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، اظهار كرد: در حال حاضر در دانشگاه‌هاي دولتي حدود 11 هزار عضو هيات علمي با مدرك دكترا در حال تدريس هستند. همچنين پيش بيني مي‌شود از حدود 5400 رديف استخدامي اختصاص يافته حدود 4000 عضو هيات علمي تا پايان برنامه استخدام شوند كه در اين صورت تا پايان برنامه وزارت علوم در بخش دولتي 15000 عضو هيات علمي phd خواهد اشت.

دكتر خالقي با اشاره به چگونگي استفاده از اين تعداد عضو هيات علمي در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، اظهار كرد: در صورت استفاده بهينه از اين تعداد عضو هيات علمي، قطعا مي‌توان ظرفيت دوره‌هاي دكتري را در كشور افزايش داد.

با اعضاي هيات علمي موجود، ظرفيت دوره‌هاي دكتري بايد تا 6 هزار نفر افزايش يابد

وي با بيان اينكه در حال حاضر با 11 هزار عضو هيات علمي داراي مدرك Phd در كشور ظرفيت دوره‌هاي دكتراي حدود 3000 نفر مي‌باشد، گفت: اين مساله چند دليل دارد، تعدادي از ين اعضاي هيات علمي در دانشگاه‌هايي هستند كه مجوز دوره‌هاي دكتري وجود ندارد، با اين حال حدود 6 هزار نفر از اين اعضاي هيات علمي در دانشگاه‌هاي بزرگ كشور در حال تدريس هستند. بنابراين اگر اين اساتيد سالي يك دانشجوي دكترا پذيرفته و يكي فارغ التحصيل كنند، ظرفيت اين دوره ها بايد به 6 هزار نفر برسد در صورتيكه درحال حاضر 3000 نفر است.

به عبارت ديگر در حال حاضر به ازاي هر عضو هيات علمي دكترا، 5/0 دانشجوي دكترا پذيرفته مي‌شود كه اين مساله قابل توجيه نيست يعني مي‌توان از توان اعضاي هيات علمي براي توسعه دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به نحو مطلوبتري استفاده كرد.

برخي دانشگاهها براي تربيت دانشجوي دكترا محدوديت ايجاد مي‌كنند

وي در خصوص دلايل اين مساله، اظهار كرد: اجراي برخي ضوابط خاص در برخي از دانشگاه‌ها و ايجاد محدوديت براي اعضاي هيات علمي در جهت تربيت دانشجوي دكترا و عدم حضور تمام وقت برخي از اعضاي هيات علمي در برخي دانشگاه‌ها، مي‌تواند از دلايل عدم استفاده كامل از توان دانشگاه‌ها باشد.

دكتر خالقي با بيان اينكه در خصوص حضور تمام وقت اعضاي هيات علمي در دانشگاه‌ها در حال ابلاغ بخشنامه‌اي به دانشگاه‌ها هستيم، گفت: بر اساس اين بخشنامه دانشگاه‌ها موظف به عملياتي كردن ماده 3 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي شده‌اند. بر اساس ماده 3 اين آيين نامه اعضاي هيات علمي بايد براساس برنامه هاي تعيين شده توسط دانشگاه در طول هفته 40 ساعت در خدمت دانشگاه باشند. به عبارت ديگر دانشگاه‌ها بايد پيشنهاداتي را در جهت اجراي بهينه ماده 3 اين آيين نامه ارايه كرده و در هيات امناي دانشگاه تصويب كنند.

مشكل عدم حضور تمام وقت اعضاي هيات علمي در دانشگاه‌هاي بزرگ بيشتر است

دكتر خالقي با بيان اينكه مشكل عدم حضور تمام وقت اعضاي هيات علمي در دانشگاه‌هاي بزرگ بيشتر وجود دارد، گفت: در دانشگاه‌هاي بزرگ به دليل اينكه اعضاي هيات علمي مشغله‌هاي ديگر به جز تدريس در دانشگاه دارند، ممكن است حضور 40 ساعته در دانشگاه نداشته و اين حضور را به گونه‌هاي مختلفي تفسير و تعريف كنند. بنابراين با ابلاغ اين بخشنامه مي‌خواهيم چارچوب مشخصي براي حضور تمام وقت اعضاي هيات علمي تعيين كرده و آنرا روشنتر كنيم.

به گفته وي اين در حاليست كه اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي كوچك و شهرستانها حضوري تمام وقت و موثر در دانشگاه‌ها دارند. به هر حال از آنجا كه دانشگاه‌هاي بزرگ مجري دوره‌هاي دكترا هستند حضور تمام وقت اعضاي هيات علمي، به توسعه تحصيلات تكميلي كمك زيادي مي‌كند.

دانشگاه‌ها منعي براي جذب اعضاي هيات علمي ايراني و خارجي خارج از كشور ندارند

معاون آموزشي وزارت علوم با بيان اينكه دانشگاه‌ها منعي براي جذب اعضاي هيات علمي برجسته ايراني خارج از كشور و حتي اعضاي هيات علمي خارجي در كشور ندارد، تصريح كرد: اين امر در حال حاضر به صورت سيستماتيك انجام نمي‌شود ، بنابراين بايد راه كارهايي طراحي كنيم تا استعدادهاي درخشان و نخبگان ايراني خارج از كشور در دانشگاه‌هاي كشور جذب شده و به توسعه علمي كشور كمك كنند. البته اين طرح مي‌تواند به گونه‌اي باشد كه اين افراد بدون حضور در داخل كشور بتوانند به توسعه دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در داخل كشور كمك كنند.

دكتر خالقي با اشاره به برنامه ريزي‌هاي وزارت علوم براي حمايت از استعدادهاي درخشان، خاطر نشان كرد: بايد راه كاري بيانديشيم كه فارغ التحصيلان و نخبگان كشور پس از فراغت از تحصيل در داخل يا خارج نسبت به كشور خود احساس دين كرده و براي خدمت به داخل كشور برگردند.

به عبارت ديگر بايد بررسي شود كه چه كارهايي بايد انجام شود يا چه كارهايي بايد انجام مي‌شد كه اين افراد به داخل كشور بازگشته و در خدمت جامعه باشند.

به اعتقاد دكتر خالقي اگر آنچه از دست ما بر مي‌آيد براي اين دانشجويان انجام داده و رفتن آنها از كشور را فرار مغزها تلقي نكنيم، بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد بايد به گونه‌اي از اين افراد حمايت كنيم كه نسبت به كشور احساس دين كرده و در جهت ارتقاي علمي آنها تلاش كنيم.

در صورت اين جهت گيريها بسياري از دانشجويان ايراني خارج از كشور به داخل كشور باز مي‌گردند.

ابراز تاسف وزارت علوم از آمار خروج دانشجويان دكتراي بيوتكنولوژي كشور

دلايل خروج فارغ التحصيلان از كشور در دست بررسي است

وي با ابراز تاسف نسبت به آماري از دانشجويان دكتراي بيوتكنولوژي كشور و با ابراز اميدواري نسبت به غلط بودن اين آمار، اظهار كرد: بر اساس اين آمار تعداد بسيار زيادي از اين افراد كه براي اخذ دكتراي آنها زحمات زيادي كشيده شده است، در حال حاضر در داخل كشور حضور ندارند.

دكتر خالقي در خاتمه با بيان اينكه در حال بررسي دلايل خروج فارغ التحصيلان از كشور هستيم، گفت: ‌از يك طرف حق اين دانشجويان ادامه تحصيل و دسترسي به منابع و مكان‌هاي علمي دنياست و از طرف ديگر متاسفانه تعدادي از اين افراد از كشور خارج شده و ديگر باز نمي‌گردند، بنابراين بايد اين مساله را به عنوان يك چالش پذيرفته و در جهت شناسايي موانع و رفع آن اقدام كنيم.حركت به چپ
حركت به راست


بيكاري فارغ التحصيلان، چرا؟

 

لزوم اشتغال به كار جوانان قبل از فارغ التحصيل شدن

 

چالشهاي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 

بررسي تحولات اشتغال فارغ‌التحصيلان نظام آموزش عالي در بخش‌هاي عمده اقتصادي با استفاده از تحليل انتقال سهم

 

آسيب‌شناسي چالشهاي اشتغال فارغ‌التحصيلان نظام آموزش عالي كشور

 

بررسي تطبيقي سياست‌هاي اشتغالزايي فارغ‌التحصيلان در كشورهاي مختلف با كشور ايران

 

ارائه الگو و مكانيسم‌هاي نوين و زودبازده اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

 

چالشهاي اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهها

 

كارآفريني و اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

 

سيستم اطلاع‌رساني بازاركار يكي از عوامل هماهنگ‌كننده بين اشتغال و نظام عالي كشور

 

تحليل موانع و مشكلات اشتغال فارغ‌التحصيلان كشاورزي از ديدگاه آموزشگران

 

بررسي نقش مراكز كاربابي در زمينه اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

 

اشتغال نوين راهي بسوي كاهش بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

 

بررسي پتانسيل انباشت سرمايه در فعاليتهاي اقتصادي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از منظر كارآفريني اجتماعي

 

آسيب شناسي ناكارآمدي ارتباط و تعامل دانشگاهها و مراكز آموزش عالي با بازاركار

 

شركت تعاوني 1609 دانشجويي: رهيافتي نو در خوداشتغالي دانش‌آموختگان كشاورزي

 

دانشگاه آزاد اسلامي و نقش آن در اشتغال

 

بررسي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان آموزشهاي علمي-كاربردي و توانمنديهاي اين آموزشها در ايجاد فرصتهاي شغلي

 

نقش كارآفريني در اشتغال زنان فارغ‌التحصيل

 

چالش‌هاي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 

خلاقيت

 
http://www.creativity.ir/content/blogcategory/26/4
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است