صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4444                                               
بررسي نيازهاي دانشجويان جهت اشتغال موفق
مقاله منبع
بررسي نيازهاي دانشجويان جهت اشتغال موفق عنوان
مهندس عطيه فلاح شهيدي نويسنده
1386/07/18 تاريخ

بررسي نيازهاي دانشجويان در ارتباط با فعاليتهاي چهارگانه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي جهت اشتغال موفق پس از فارغ التحصيلي و ارائه پيشنهادات كاربردي.

خلاصه
دفتر طرح و توسعه سازمان همياري اشتغال مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

بررسي نيازهاي دانشجويان در ارتباط با فعاليتهاي چهارگانه دانشگاهها و مراکز آموزش عالي جهت اشتغال موفق پس از فارغ التحصيلي و ارائه پيشنهادات کاربردي

در چند سال اخير معضل بيکاري مهمترين چالشي بوده که دولت مردان جمهوري‌ اسلامي ‌ايران در صدد مقابله علمي با آن بوده و هستند.

چالشي که به اعتقاد بسياري از کارشناسان اشتغال کشور بزرگترين دغدغه دهه 80 است و بحرانهاي ناشي از آن سال‌هاي آغازين دهه 90 شمسي گريبان کشور را خواهد ‌گرفت،اين در حالي است که اشتغال و بازار کار به دليل ارتباط جدي با جنبه‌هاي انساني به عنوان مهمترين بخش توسعه ،دارد در فرايند برنامه‌ريزي و توسعه از حساسيت بيشتري برخوردار است، افزايش ظرفيت دانشگاهها که يکي از محورهاي اساسي توسعه مي‌باشد و فارغ‌التحصيل‌شدن شمار زيادي از دانش‌آموختگان جوياي‌کار و افزوده‌شدن اين تعداد بر جويندگان‌کار در سالهاي قبل، لزوم يک عزم‌ ملي را براي ريشه‌کن‌کردن معضل بيکاري به عنوان ريشه تمامي معضلات و آسيبهاي  اجتماعي و فرهنگي ،مسجل مي‌نمايد.

در اين بين نقش دانشگاهها به عنوان مجراي خروجي اين دانش‌آموختگان چشمگير است؛دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به عنوان متصدي امر آموزش با هدف اشتغال زود هنگام مي‌توانند حل بخشي از معضل بيکاري را بر عهده بگيرند و اين همراهي و همکاري تمامي اعضاي خانواده بزرگ دانشگاهي کشور را مي‌طلبد.

بررسي‌ها نشان ‌مي‌دهد استخدام و بکارگيري فارغ‌التحصيلان ‌دانشگاهي مستلزم فرايند بلند آموزشهاي عملي ،سابقه‌کاري و تجربه ‌لازم در ارتباط با هدف پيش‌بيني شده براي رقابت در بازار کار است .کاريابي بايد به طور مداوم در طول دوره‌اي از زمان هدايت و رهبري شود و دوران پر تلاطم دانشجويي بهترين دوران براي آغاز اين فرايند دشوار و طاقت فرسا به شمار مي رود.

فرض جامعه‌شناسان اين ‌است ،اجتماعي که مي‌خواهد مدرن شود و به عبارتي ديگر داراي توسعه اقتصادي و اجتماعي گردد، بايد از جمعيتي ترکيب يافته ‌باشد که داراي ارزشهاي‌ جديد، عقايد ‌جديد و رفتار‌ جديد باشند.

جمعيت ‌پويا و جوياي ‌پيشرفت هر جامعه‌اي را قشر فرهيخته دانشگاهي آن جامعه تشکيل مي‌دهدو براي اينکه در راستاي محور ترقي و توليد علم ،مخصوصا اشتغال موفقيت آميز قرار ‌گيرند نيازمند يکسري فعاليتها و اقدامات عملي از سوي دانشگاهها و سازمانهاي مربوطه‌اند، دانشجوي ‌امروزي ديگر نبايد صرفاًدريافت ‌کننده اطلاعات باشد بلکه از وي انتظار‌ مي‌رود در سايه تحقيق و پژوهش گسترده ،علم‌ خود ‌را افزايش ‌داده و از آن دانش ،فعالانه و تحت ‌نظر استادان خود استفاده ‌نمايد، دانشجويان بايد از آخرين يافته‌هاي علمي در جهت انديشه ‌علمي استفاده ‌نمايند و همواره اينگونه انديشيدن را در موقعيتهاي کاملا متفاوت و منحصر‌به‌فرد مورد استفاده قرار ‌دهند، طيف گسترده مهارتهاي ارتباط‌کلامي و نوشتاري و مهارتهاي کار‌گروهي، نه‌تنها براي آنان مفيد است،بلکه در فرايند يادگيري و رقابت در عرصه کار به آنها کمک مي‌کند، هنگامي که دانش ‌آموختگان بطور مؤثري مي‌نويسند، گفتگو مي‌کنند و با يکديگر کار مي‌کنند، بيشتر ياد ‌مي‌گيرند و اين يادگيري منشأ موفقيت خود در کسب و کار و رضايت مشتري و کارفرما مي‌گردد.

پژوهش‌هاي داخل و خارج  ازکشور نشان ‌مي‌دهد که دانش ‌آموختگان ‌دانشگاهي که از دوران دانشجويي خود به نحو احسن استفاده کرده اند و مهارتها و توانمنديهاي خود را شناخته و در کنار تحصيل خود در شکوفايي آنها کوشيده‌اند پس از اتمام تحصيلات در دنياي کسب و کار نيز موفق‌تر بوده‌اند.

در اين مقاله با  اشاره به اين که بهترين دوره براي هدايت فرايند کاريابي دوره‌ دانشجويي است و در اين دوران ، دانشجو مي‌تواند با هدايت دانشگاه ‌محل‌ تحصيل خود و با طيف گسترده خدمات آن خود را براي بازار کار آماده ‌کند  ،درپي شناسايي گستره‌ وسيع نيازهايي هستيم که مي‌تواند در دوران دانشجويي برآورده ‌شود تا دانش ‌آموختگان دانشگاهي پس از دوران نسبتا پر‌هزينه و طولاني دانشجويي بدون هيچ گونه اتلاف وقت، در راستاي تواناييها و تجارب واز همه مهم‌تر منطبق با رشته ‌تحصيلي خود جذب بازار کار شوند، و تا حد امکان برنامه‌ريزي و فعاليتهاي دانشگاهها و سازمانهاي ‌مرتبط و نيمه ‌مرتبط با اين طيف نيازهاي (آموزشي،مشاوره‌اي و اطلاع‌رساني و کار‌آموزي، مهارتي و پژوهشي)  هماهنگي بيشتري پيدا‌ کند البته نياز به عنوان اختلاف بين وضع موجود و مطلوب به عنوان متداولترين تعريفي است که از نيازها مي‌شود در اين مضمون وضع مطلوب مي‌تواند در مورد اهداف ، نتايج ، توانايي‌ها ، نگرشها و ارزشها ، هنجارها ، ادراکات و.... درنظرگرفته‌شود، در اينجا شکاف موجود بين وضع موجود و ايده‌آل تعبير به نياز مي‌شود.

به هر حال نقش تغيير و دگرگوني را به عنوان زير‌بناي‌ اصلي توسعه نمي‌توان انکار ‌کرد و هر کشوري که مي‌خواهد به مرحله توسعه برسد بايد پديده تغيير را در همه اجزاء خود وارد‌ کند. از آنجا که تغيير در سيستم آموزش هر کشوري بر اساس علم روز مي تواند دگرگوني فرهنگي و اجتماعي ،اقتصادي را از طريق دانش ‌آموختگانش به بستر جامعه تزريق کند ؛برنامه‌ريزي مدون دانشگاهها و سازمانهاي مربوطه براي تطبيق فعاليتهايشان بر اساس نيازهاي دانشجويان اهميت بيشتري پيدا مي‌کند.

فرايند توسعه‌ جامعه در کشورهاي جهان ‌سوم پديده‌اي بغرنج ، پيچيده و در عين‌حال اساسي و استراتژيک مي‌باشد، هسته ‌مرکزي فرايند توسعه در اين مرحله از تکامل اجتماعات بشري (اعم از جهان سوم و جهان پيشرفته )به‌ميزان و سطح بهره‌گيري از نتايج علوم وتکنولوژي و درعرصه‌هاي مختلف فعاليت صنعتي، توليدي ،خدماتي بستگي مستقيم پيدا نموده ‌است .

با اين اعتبار توانمندي و کميت نظام آموزش ‌ملي هر کشور (يعني مجموعه آموزشهاي‌ رسمي و آموزشهاي غير‌رسمي) در تکامل ‌کيفي نيروي ‌انساني (درعرصه ‌مديريت نيروي ‌انساني ماهر و متخصص در کليه زمينه‌ها)از اهميت ريشه‌اي و اساسي بر‌خوردار ‌است . 

همچنين شناسايي نيازهايي که مي‌تواند از طريق فعاليتهاي آموزشي ،مشاوره‌اي و اطلاع ‌رساني و کارآموزي و پژوهشي دانشگاهها و يا سازمانهاي ‌مربوطه برآورده‌ شود  شروع نويني خواهد بود تا دانشگاهها و مراکز آموزش عالي از طيف وسيع نيازهاي شغلي دانشجويان مطع شده و هم دانش آموختگان دانشگاهي و هم دست اندرکاران اشتغال کشور را در مبارزه با معضل بيکاري ،ياري دهند.

اين اقدامات بايد بر اساس يک برنامه‌ريزي خاصي صورت ‌بگيرد و مي‌توان ‌گفت که زيربناي يک برنامه‌ريزي خوب را نيازسنجي تشکيل مي‌دهد ،واگر اين زيربنا به خوبي انجام‌ پذيرد بقيه مراحل نيز به خوبي انجام‌ خواهد ‌پذيرفت و اگر عکس آن اتفاق ‌بيفتد بقيه مراحل برنامه نيز ناقص خواهد ‌بود و مشکلات عديده‌اي به همراه خواهد داشت و باعث به هدر ‌رفتن وقت و سرمايه خواهد شد.


بر اساس نياز سنجي که با همکاري سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها در اين زمينه صورت گرفت، اولويت نيازهاي دانشجويان به تفکيک فعاليتهاي چهارگانه دانشگاهها جهت اشتغال موفق پس از فارغ التحصيلي به ترتيب زير است:

 1. فعاليتهاي پژوهشي
 2. فعاليتهاي کارآموزي
 3. فعاليتهاي اطلاع رساني
 4. فعاليتهاي آموزشي و مشاوره اي
 • اولويت‌هاي نيازهاي شغلي دانشجويان درارتباط با فعاليتهاي چهارگانه دانشگاه بدون هيچگونه تفکيک به ترتيب زير است:
 1. همکاري تنگاتنگ واحدهاي پژوهشي دانشگاهها با واحدهاي پژوهشي وزارتخانه‌ها و سازمانها
 2. کسب تجربه‌کاري با کيفيت در دانشگاه
 3. حمايت از طرحها و راهکارهاي ابداعي دانشجويان در مورد رونق اشتغال و اقتصاد،
 4. معرفي سازمانها وادارات مرتبط و نيمه‌مرتبط با رشته‌تحصيلي
 5. شناسايي علايق واستعدادها (خودشناسي شغلي)
 6. کارآموزي در سازمانها و ادارات مرتبط با رشته تحصيلي
 7. آشناشدن با مهارتهاي‌خوداشتغالي
 8. آموزش مهارتهاي جستجوي شغلي و کاريابي
 9. حمايت از کارهاي پژوهشي با محوريت دانشگاه و بازار کار
 10. آشنا شدن با سيستم فناوري اطلاعات
 11. راه‌اندازي کلوپ‌شغلي(گروه‌هاي شغلي)در دانشگاه به منظور افزايش مهارتهاي کاريابي
 12. آموزش مفهوم کارآفريني و چگونگي کارآفرين شدن
 13. تشکيل يک بانک اطلاعاتي شغلي در سيستم‌ آموزش‌عالي کشور
 14. آشنا شدن با طيف متنوع مهارتهاي شغلي
 15. برگزاري همايشها و سمينارهاي شغلي و ارائه آخرين دستاوردهاي تحقيقات مربوط به اشتغال و بازار‌کار
 16. گسترش خدمات مشاوره‌شغلي و استفاده از مشاوران متخصص
 17. آموزش مهارتهاي زندگي
 18. دوره آموزشي آگاهي از فرصتهاي موجود در دانشگاه براي افزايش مهارتهاي‌شغلي
 19. اطلاع‌رساني از منابع سازمانهاي مختلف ارائه‌دهنده تسهيلات
 20. ارائه امکانات آموزش مشاغل از طريق اينترنت،  بروشورهاي شغلي،  بردهاي تخصصي مشاغل
 21. ايجاد نشريه‌هاي شغلي و بازار‌کار در محيط داخلي دانشگاه
 22. آموزش مهارتهاي مديريت مالي
 23. آموزش نحوه مقابله با استرس
 24. آشنايي با انتظارات و مهارتهاي مورد نياز کارفرمايان
 25. فراهم شدن امکان فعاليتهاي عام‌المنفعه(داوطلبانه)
 26. معرفي کارفرمايان و کارآفرينان موفق جامعه
 • پيشنهادات کاربردي  جهت برنامه ريزي براي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي:
 1. با تمرکز بر نيازهاي تعيين شده،آنها را در قالب برنامه هاي گوناگون قابل اجرا کرده وشرايط لازم براي سير صحيح مراحل بعد فراهم شود.
 2. هنگام اقدام به برنامه ريزي ، ترتيب اولويت نيازها مورد توجه قرار گيرد.
 3. حدالامکان بايد در صدد بود که نيازها را پيش از تشديد و اوج گيري شناسايي و رفع کرد،يعني بايد در صدد اقدامات  اقدامات فراکنشي بود تا واکنشي.
 4. لازم است بر نامه ريزان نسبت به آن دسته از نتايجي که با نتايج تحقيقات ديگر هماهنگ و همسو باشند توجه بيشتري مبذول دارند.
 5. در برنامه ريزي و بهسازي آموزش عالي از مشارکت همه صاحبتظران استفاده شود.
 6. بدليل تغييرات سريع در تکنولوژي و سيستم هاي اطلاعاتي ،براي بهبود بخشي به کيفيت آموزش عالي ،هر چند سال يک نيازسنجي علمي انجام گيرد.

 7. نيازهاي تعيين شده را تا زماني که قديمي نشده اند بايد به اهداف آموزشي تبديل نمود و براي آنها برنامه ريزي مناسبي ترتيب داد.حركت به چپ
حركت به راست


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است