صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 10932                                               
قانون منبع
بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ در خصوص‌ شرايط قرنطينه‌ نباتي‌ انواع‌ تخته‌، حبوبات‌، ذرت‌ و ساير اقلام‌ كشاورزي‌ عنوان
نويسنده
1386/04/24 تاريخ

بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ شرايط قرنطينه‌ نباتي‌ انواع‌ تخته‌، حبوبات‌، ذرت‌ و ساير اقلام‌ كشاورزي‌ مصوبه تاريخ : 09/11/1385

خلاصه
نقطه تجاري ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

گمرك‌ ايران‌ ـ دفتر واردات‌ سلام‌ عليكم‌ ـ احتراما، پيرو نامه‌هاي‌ شماره‌ 83/2/14242 مورخ‌ 1383/12/8 و شماره‌ 85/2/18125 مورخ‌1385/9/28 به‌ پيوست‌ تصوير نامه‌ شماره‌ 85/61202 مورخ‌ 1385/11/17 و شماره‌ 85/6/1259 مورخ‌ 1385/12/1دفتر توسعه‌ تجارت‌ و بازار وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ درخصوص‌ شرايط قرنطينه‌ نباتي‌ انوع‌ تخته‌، حبوبات‌ و ساير اقلام‌كشاورزي‌ جهت‌ اطلاع‌ و ابلاغ‌ به‌ گمركات‌ اجرايي‌ ذيربط ارسال‌ مي‌گردد. سيد عباس‌ حسيني‌ ـ مديركل‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌

* گمرك‌ ايران‌ مراتب‌ فوق‌ را طي‌ بخشنامه‌ شماره‌ 498/73/466/74/340020/352646 مورخ‌ 1385/12/23 به‌ شرح‌ زير ابلاغ‌ نموده‌ است‌:

 مراتب‌ بانضمام‌ تصوير نامه‌ شماره‌ 85/6/1202 مورخ‌ 1385/11/17 و شماره‌ 85/6/1259 مورخ‌ 1385/12/1 دفتر توسعه‌تجارت‌ و بازار وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ و تصوير نامه‌ شماره‌ 19663/730/61 مورخ‌ 1385/11/8 سازمان‌ حفظ نباتات‌ وزارت‌ جهادكشاورزي‌ در خصوص‌ شرايط قرنطينه‌ نباتي‌ انواع‌ تخته‌، حبوبات‌ و ساير اقلام‌ كشاروزي‌، جهت‌ اطلاع‌ و اقدام‌ با رعايت‌ كامل‌ مقررات‌ به‌گمرك‌............... ابلاغ‌ مي‌گردد.

 ناصر ابراهيمي‌ ـ مديركل‌ دفتر واردات‌

* متن‌ نامه‌ شماره‌ 85/6/1259 مورخ‌ 1385/12/1 دفتر توسعه‌ تجارت‌ و بازار وزارت‌ جهاد كشاورزي‌، به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

 جناب‌ آقاي‌ حسيني‌ ـ مديركل‌ محترم‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌ ـ وزارت‌ بازرگاني‌ سلام‌ عليكم‌ ـ احتراما، به‌ پيوست‌ يك‌ برگ‌ شرايط قرنطينه‌ نباتي‌ ذرت‌ خوراكي‌ از كشور ايالات‌ متحده‌ آمريكا جهت‌ بهره‌ برداري‌ ارسال‌مي‌گردد.
محمد رضا شافعي‌ نيا - مديركل‌

 * متن‌ نامه‌ شماره‌ 19663/730/61 مورخ‌ 1385/11/8 سازمان‌ حفظ نباتات‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

جناب‌ آقاي‌ دكتر خليليان‌ ـ معاونت‌ محترم‌ برنامه‌ ريزي‌ و امور اقتصادي‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ با سلام‌ ـ احتراما، بدينوسيله‌ شرايط قرنطينه‌اي‌ واردات‌ بذر ذرت‌ خوراكي‌ از كشور ايالات‌ متحده‌ آمريكا، از طريق‌ مرزهاي‌ آبي‌ بوشهر ـبندر عباس‌، جهت‌ استحضار و اعلام‌ به‌ وزارت‌ بازرگاني‌ ايفاد مي‌گردد. 1

 - اخذ گواهي‌ بهداشت‌ نباتي‌ معتبر از وزارت‌ كشاورزي‌ كشور مبداء، دال‌ بر عاري‌ بودن‌ محموله‌، از آفات‌ و بيماري‌هاي‌ قرنطينه‌اي‌ ياخطرناك‌ كه‌ در قسمت‌ A.D (توضيحات‌ اضافي‌) آن‌، عاري‌ بودن‌ محموله‌ از آفت‌ قرنطينه‌اي‌ ذيل‌، مورد تاكيد قرار گرفته‌ باشد. در صورتيكه‌ محموله‌ از طريق‌ كشور ثالثي‌ غير از كشور اصلي‌ محل‌ توليد كالا صادر شده‌ باشد، محموله‌ بايد داراي‌ گواهي‌ بهداشت‌نباتي‌ صدور مجدد (Re-Export)از ارگان‌ ذيربط كشور ثالث‌ و كپي‌ گواهي‌ بهداشت‌ نباتي‌ صادره‌ از كشور مبداء توليد را به‌ همراه‌ داشته‌باشد.

2 - بذور پس‌ از ورود به‌ گمرك‌ معاينه‌ و بازديد كارشناسان‌ قرنطينه‌ نباتي‌ و عنداللزوم‌ انجام‌ ضد عفوني‌ به‌ هزينه‌ صاحب‌ كالا ترخيص‌خواهد گرديد. 3

 - ارائه‌ اصل‌ گواهي‌ بهداشت‌ نباتي‌ و ساير مدارك‌ لازم‌ به‌ كارشناسان‌ قرنطينه‌ نباتي‌ هنگام‌ بازديد محموله‌ در گمرك‌ الزامي‌ است‌.

4 - تغيير گمرك‌ ورودي‌ بدون‌ اجازه‌ قبلي‌ از سازمان‌ حفظ نباتات‌ مجاز نمي‌باشد.

 5 - پاساوان‌ محموله‌ به‌ گمركات‌ داخلي‌، صرفا بعد از بررسي‌ و تاييد مدارك‌ مورد نياز در مرز ورودي‌، مجاز خواهد بود.

 6 - در صورت‌ آلودگي‌ محموله‌ به‌ هر يك‌ از آفات‌ يا بيماري‌هاي‌ قرنطينه‌اي‌ و خطرناك‌، برابر ماده‌ 12ب‌ قانون‌ حفظ نباتات‌، با آن‌ رفتارخواهد شد.علي‌ عليزاده‌ ـ رئيس‌ سازمان‌ حفظ نباتات‌

* متن‌ نامه‌ شماره‌ 85/6/1202 مورخ‌ 1385/11/17 به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

جناب‌ آقاي‌ حسيني‌ ـ مديركل‌ محترم‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌ ـ وزارت‌ بازرگاني‌ سلام‌ عليكم‌ ـ احتراما، پيرو نامه‌ شماره‌ 85/6/1015 مورخ‌ 1385/9/27 موضوع‌ اعلام‌ فهرست‌ كالاهاي‌ ترانزيتي‌ وارداتي‌ با ريسك‌ كم‌و متوسط و شرايط قرنطينه‌ نباتي‌ واردات‌ كالاهاي‌ كشاورزي‌ با ريسك‌ متوسط، بدينوسيله‌ موارد اصلاحيه‌ ذيل‌ جهت‌ استحضار ودستور اقدام‌ لازم‌ ارسال‌ مي‌گردد.

 1 - واردات‌ تخته‌ ساخته‌ شده‌ از خرده‌ چوب‌ (نئوپان‌) فيبر، تخته‌ چند لا، چوبهاي‌ متراكم‌ و اشياء چوبي‌ نياز به‌ گواهي‌ بهداشت‌ نباتي‌كشور مبداء نخواهد داشت‌، ليكن‌ ترخيص‌ اين‌ گروه‌ از محصولات‌ چوبي‌، با توجه‌ به‌ استانداردهاي‌ بين‌ المللي‌ موازين‌ بهداشت‌ گياهي‌ وبدليل‌ احتمال‌ آلودگي‌ به‌ آفات‌ مخصوص‌ چوبهاي‌ خشك‌، مي‌بايست‌ باطلاع‌ و پس‌ از بازديد، بررسي‌ و تاييد سلامت‌ كالا توسطكارشناسان‌ قرنطينه‌ نباتي‌، در گمرك‌ ورودي‌، انجام‌ گردد.

 2 - در رديف‌ 79 ليست‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ با ريسك‌ قرنطينه‌اي‌ كم‌، كنجاله‌ گندم‌ به‌ تفاله‌ گندم‌ تصحيح‌ مي‌گردد.

 3 - براي‌ واردات‌ ماش‌، لوبيا و ساير حبوبات‌، در صورتيكه‌ براي‌ مصارف‌ خوراكي‌ باشند، نياز به‌ ضد عفوني‌ با قارچكش‌ ندارند.

4 - بند 2 شرايط قرنطينه‌اي‌ واردات‌ لوبيا جهت‌ مصارف‌ خوراكي‌، ضد عفوني‌ با گاز متيل‌ برومايد، حذف‌ مي‌گردد.

 5 - بذر شلغم‌ از فهرست‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ با ريسك‌ كم‌ حذف‌ و تنها در فهرست‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ با ريسك‌ متوسط، لحاظ شود.

 6 - كشمش‌ به‌ فهرست‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ با ريسك‌ كم‌ اضافه‌ شود.

7 - در بند 8 شرايط ورود ميوه‌ تازه‌ نارنگي‌ از پاكستان‌ به‌ ايران‌ از طريق‌ مرز ميرجاوه‌، علاوه‌ بر سردخانه‌ مدينه‌ سارگودا، سردخانه‌Durrani associates نيز مورد تاييد اين‌ سازمان‌ بوده‌ و پس‌ از تاييد حفظ نباتات‌ پاكستان‌، سرمادهي‌ در اين‌ سردخانه‌ ميتواند لحاظگردد.

8 - براي‌ ترانزيت‌ محصولات‌ دارچين‌، زيره‌ سبز و سياه‌، انواع‌ صمغهاي‌ گياهي‌، لپه‌، عدس‌ لوبيا و مغز بادام‌ زميني‌، نياز به‌ مجوزترانزيت‌ نبوده‌ ولي‌ دارا بودن‌ گواهي‌ بهداشت‌ نباتي‌ الزامي‌ مي‌باشد. ضمنا يك‌ برگ‌ شرايط اصلاحي‌ قرنطينه‌اي‌ واردات‌ بذر آفتابگردان‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد.

 محمد رضا شافعي‌ نيا - مدير
بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است