صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 11156                                               
قانون منبع
اصلاحيه بخشنامه بانك مركزي درخصوص شرايط و ضوبط اعطاي تسهيلات ارزي، از محل حساب ذخيره ارزي عنوان
نويسنده
1386/05/01 تاريخ

اصلاحيه بخشنامه بانك مركزي درخصوص شرايط و ضوبط اعطاي تسهيلات ارزي، از محل حساب ذخيره ارزي مصوبه تاريخ :85/05/22

خلاصه
نقطه تجاري ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3

پيروبخشنامه شماره 1129/60 مورخ 2/5/1385 ، بدينوسيله بند (2) از صورتجلسه مورخ 24/4/1385 هيات امناء حساب ذخيره ارزي درخصوص اصلاح بند (14) از قسمت (ر) شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي مصوب مورخ 13/10/1384 هيات امناء حساب ذخيره ارزي موضوع بخشنامه شماره 1218/60 مورخ 3/12/1384 بشرح ذيل ارسال مي گردد.

براي جلوگيري از تضييع منابع حساب ذخيره ارزي وحصول اطمينان از مصرف بهينه آن ، منطبق با درخواست هاي واصله – بانك عامل موظف است به طرف مختلف ، از جمله استعلام از موسسات بازرسي كننده مجاز يا اخذ نظرات مشورتي گمرك يا وزارتخانه تخصصي ذيربط ، از مناسب بودن قيمت موضوع پروفرم ها واصالت صادر كننده آن ، اطيمنان حاصل كند. روش مورد استفاده براي حصول اطمينان مذكور بايد درسوابق و مدارك هريك از معاملات و خريدها منعكس و ثبت شود.

درصورتي كه اطمينان از مناسب بودن قيمت هاي مودر اشاره و اصالت صادركننده پروفرم ها به روش مذكور امكانپذير نباشد ، كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت صنايع و معادن ( به عنوان دبيركميته) ، بانك عامل ، گمرك جمهوري اسلامي ايران ودرصورت لزوم ، دستگاه تخصصي ذيربط ، نسبت به بررسي موضوع اقدام و تصميم لازم را اتخاذ خواهند كرد خواهشمند است مراتب را جهت اجرا به كليه شعب ارزي ذيربط ابلاغ و برحسن اجراي آن نظارت فرمائيد.


اداره سياست ها و مقررات ارزي

*- متن بخشنامه شماره 1218/60 مورخ 3/12/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير مي باشد:

بانك ....

پيرو بخشنامه شماره 1092/60 مورخ 5/6/1384 و درراستاي ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، بدينوسيله شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي مصوب 13/10/84 هيات امناء محترم حساب مزبور ، بعنوان جايگزين شرايط و ضوابط مصوب 10/5/84 ابلاغي طي بخشنامه فوق ، قرارداد عامليت اعطاي تسهيلات ارزي ( قرارداد عمومي) "و" قرارداد عامليت اعطاي تسهيلات ارزي به صادرات " و نامه شماره ا‌ب/1844 مورخ 27/11/84 اداره بين المللي اين بانك ، درخصوص نحوه استفاده از نرخ CIRR جهت محاسبه سود تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به پيوست ارسال مي شود.

خواهشمند است مراتب را جهت اجرا به كليه شعب ارزي ذيربط ، ابلاغ و برحسن اجراي آن نظارت نمايند.

اداره سياستها و مقررات ارزي

دستورالعمل شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي – موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه :

مصوب هيات امناء حساب ذخيره ارزي ( 13/10/1384)

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، بانكهاي دولتي و خصوصي پس از تاييد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با انعقاد قرارداد عامليت با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درچارچوب شرايط و ضوابط ذير، اجازه اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي را دارا خواهند بود.

الف – نوع ارز و واحد محاسبات

1- واحد پول محاسبات دلار امريكا است ولي پرداخت هايي كهاز محل حساب ذخيره ارزي به طرحها ، صورت مي گيرد براساس ارز مورد نياز طرح به دلار يا هرارز جهان رواي ديگر خواهدبود.

2- بازپرداخت تسهيلات ارزي استفاده شده به همان ارزي خواهد بود كه طرح پرداخت شده است.

ب- بخش هاي مجاز

بخشهاي صنعت ، معدن ، كشاورزي ، حمل و نقل ، خدمات ( از جمله گردشگري) ، فناوري اطلاعات و صدور خدمات فني – مهندسي
تبصره : درمناطق آزاد تجاري – صنعيت و ويژه اقتصادي كشور ، صرفا طرحهاي سرمايه گذاري در زمينه هاي توليدي دربخش صنعت

پ- اشخاص مجاز

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با رعايت شرايط ذيل :

1- اشخاص حقيقي و همچنين شركتهايي كه اكثريت سرمايه آنها متعلق به بخش خصوصي يا تعاوني است.

2- شركتهاي ايراني كه محل فعاليت توليد و خدماتي آنها درايران است ولي بخشي از سهام با حق راي آنها متعلق به سرمايه گذاران مقيم خارج از كشور است.

3- شركتهايي كه دولت يا شركتها و موسسات دولتي درآنها سهامدار جزيي هستند ، مشروط به اينكه سهم آنها از 49 درصد سهام داراي حق راي تجاوز نكند و اكثريت هيات مديره آنها ، منتخب سهامداران خصوصي باشد و فعاليت آنها انتفاعي يوده و به تقويت بخش غيردولتي بيانجامد.

ت- فعاليتهاي قابل قبول

1- كليه فعاليتهاي سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي ، معدني ، كشاورزي ،حمل و نقل ، خدمات ( از جمله گردشگري) ، فناوري اطلاعات وصدور خدمات فني – مهندسي بخش هاي تعاوني و خصوصي

2- سرمايه گذاري براي ايجاد ظرفيتهاي جديد از جمله خريد تجهيزات وماشين آلات ، دانش فني و پرداخت هزينه هاي نصب و راه اندازي مربوط به طرحهاي توليدي و كارآفريني مذكور در بند فوق

3- سرمايه گذاري براي توسعه و بازسازي ظرفيت هاي توليدي موجود

4- كليه طرحهايي كه درچارچوب بخش هاي فوق به تشخيص بانك عامل و وزارتخانه تخصصي ذيربط از توجيه فني و اقتصادي لازم برخوردارند (‌اعم از آنها كه طرح صادراتي يا غيرصادراتي باشد) و قادر به تامين درآمد لازم ( اعم از ريالي يا ارزي) براي بازپرداخت اقساط اصل و سود تسهيلات ، به صورت ارزي با تضمين كافي باشند.

تبصره : دركليه موارد فوق ، سرمايه گذاري در طرحهاي بهينه سازي انرژي و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) از اولويت برخوردار خواهد بود.

5- سرمايه در گردش طرحهاي كشاورزي با هدف توسعه صادرات صرف با رعايت مفاد بند ه ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (6) آيين نامه اجرايي آن

6- صدور ضمانتنامه براي شركتهاي ايراني برنده در مناقصه هاي بين المللي

1 2 3بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است