صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 8893                                               
خلاقيت
مقاله منبع
خلاقيت عنوان
سيد نبي‌اله حسيني نويسنده
1387/05/28 تاريخ

خلاقيت، يك فرايند ذهني است كه ايجاد افكار و يا مفاهيم جديدي را در ذهن به دنبال دارد و يك رابطه جديد از ذهن خلاق بين ايده هاي موجود و يا مفاهيم آنها پديد مي آيد

خلاصه
مقالات ارسالي به سايت مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

خلاقيت، يك فرايند ذهني است كه ايجاد افكار و يا مفاهيم جديدي را در ذهن به دنبال دارد و يك رابطه جديد از ذهن خلاق بين ايده هاي  موجود و يا مفاهيم آنها پديد مي آيد با درنظرگرفتن ديدگاه علمي در اين رابطه ايجاد افكار خلاق  از نقطه نظر اصالت و تناسب مورد توجه قرار ميگيرند.

گزينه هاي كه طي آن هر روز خلاقيت مفهوم پذير ميگردد آن است كه صرفا عملكرد آن به عنوان عامل ايجادكننده چيزي جديد مورد توجه قرار ميگيرد.

الهامات دروني يك پديده ساده است اما در حقيقت فرآيند كاملا پيچيده اي است اين فرآيند از نقطه نظر رفتارهاي روانشناختي و روانشناسي اجتماعي مورد بررسي قرارگرفته اند.

علوم ادراكي , اندازه گيري ملاك هاي روان تني,  هوش مصنوعي و حتي خلاقيت مصنوعي بر خلاف ديگر پديده هاي علمي داراي علامت خاصي نيستند تا بتوان طي آنها تعبير خاص از نحوه ايجاد آن در فرد ارائه داشت و برعكس بسياري از پديده هاي موجود در روانشناسي در اين رابطه هيچ گونه استاندارد ارزيابي روش كار وجود ندارد .

براي تقسيم بندي فرآيندهاي مفهومي و موارد مداخله كننده در آن نسبت به خلاقيت ويژگيهاي بسياري وجود دارند اين مسئله با سطح هوش و شوخ طبعي فرد نيز مرتبط است ( ويژگي كه فرد با آن متولد ميشود).به گفته ديگران اين فرآيندي است كه با استفاده از كاربرد روشهاي ساده ما آن را در زندگي مي آموزيم.

هنر و ادبيات نيز بخش الزامي از خلاقيت و نوآوري است و براي كارهاي تخصصي چون تجارت ، اقتصاد ،  صنعت ، مجسمه سازي ، طراحي ، علوم و مهندسي بسيار ضروري است.

 • تعريف خلاقيت

در ادبيات روانشناختي تا كنون بيش از 60 تعريف ازخلاقيت ارائه شده است.قراردادان آنها طي يك ليست كامل كاري است بس فراتر از محدوده اي كه طي اين مقاله در نظر گرفته شده است .

از نظر ريشه يابي اين يك لغت انگليسي است و همانند غالب زبانهاي اروپائي از لغت خلق در ادبيات لاتين ريشه گرفته است شايد بتوان گسترده ترين مفهوم آن را در ادبيات يافت كه طي آن نوآوري با توليد كار خلاقانه همراه است (براي مثال يك كار جديد يا ارائه يك فرضيه هنري يا علمي) كه هر دو اصل و سودمند هستند .

تعاريف عادي و عاميانه از نوآوري عمدتا مفاهيمي هستند كه فعاليت را به همراه نتايج زير به همراه دارند

 • توليد و يا ايجاد بخشي از چيزي و يا به صورت كامل
 • بررسي روي موضوع حاضر با ويژگيها و يا مشخصات جديد
 • تجسم امكانات جديد به شكل متفاوت از آنچه كه قبلا در مورد آن عادي و احتمالي در نظر گرفته مي شد

در اين رابطه يك تعريف متفاوت توسطRhodes[z]  ارائه شده است

 • يك فرد خلاق
 • يك محصول خلاقانه
 • يك فرآيند خلاقانه  
 • يك منشا خلاق يا محيط

هر يك از اين عوامل به طور جداگانه در فعاليت خلاقيت وجود دارند اين تعريف كه توسط Johnson در اين رابطه ابراز شده است موضوع را داراي پيچيدگي خاصي كرده است به تصور وي فعاليت خلاق ميتواند ابعاد بسيار متفاوتي را نشان دهد كه شامل ارائه حساسيت به مشكل پديد آمده در بخشي از عامل خلاق و تناسب آن در رابطه با محصول خلق شده ميباشد.

طبق نظريه boden :ايجاد تفاوت و تمايز بين ايده هايي خلاقانه ازنظر روانشناختي از اهميت خاصي برخوردار است اين ايده ها نسبت به ذهن فردي كه اخطار به مغز وي خطور كرده است جديد ميباشند و آنچه كه از آن با عنوان نوآوري تاريخي نام برده ميشود ايده هاي جديدي هستند كه با در نظرگرفتن كل تاريخ بشريت ارائه شده اند به عقيده وي ارائه يك عقيده از منظر آگاهي مصنوعي نشانگر ايده هاي خلاق روانشناسي است كه نميتوان آنها را به همان شكل قوانين توليدي همانند ديگر موارد ارائه داشت. ايده هاي آشنا, غالب مواردي كه به عنوان بخشي از افكار نوآورانه ظهور ميكنند به طورهمزمان همراه با الهامات دروني, جهش هاي ادراكي و يا ديدگاه شهودي هستند كه به عنوان بخشي و عمل خلاقه نشان داداه ميشوند.

 • تفاوت بين خلاقيت و نوآوري

گاها ايجاد تفاوت صريح بين خلاقيت و نوآوري مفيدفايده واقع ميشود.نوآوري عمدتا براي نشان دادن عملكرد توليد عقايد جديد مورداستفاده قرار ميگيرد نحوه دستيابي به آنها يا نوع عملكرد آنها را نشان ميدهد اما خلاقيت خود فرآيندي است كه هم توليد و هم بكارگيري چنين ايده هاي نوآورانه اي را بهمراه دارد .

عبارت نوآوري غالبا به منظور تعريف كل فرآيند صورت مي پذيرد كه طي آن سازمان به ايجاد ايده هاي نوآورانه جديد پرداخته و از آنها محصولات تجاري مفيد و موفق  ,خدمات توسط افراد يا گروه در نظر گرفته ميشود .

براي مثال Amabil et al (1996) اظهار ميدارد " ... نوآوري فردي و يا تيمي نقطه شروعي براي نوآوري محسوب ميگردد " متناوبا هيچ گونه تفاوت واقعي بين اين عبارات وجود ندارد كه نشان دهد نوآوري هم كاري جديد و هم داراي تناسب كافي است (كه كاربردهاي موفقيت آميز را در برميگيرد) به نظر ميرسد خلاقيت ترجيحا مفاهيم هنري را دربرميگيرد در عين اينكه نوآوري دربرگيرنده موارد مرتبط از نقطه نظر تجاري است.

 • تاريخچه عبارات و مفاهيم

در طول تاريخ تعاريف مختلف از مفهوم خلاقيت تغيير يافته است كه اين تغيير روي خود" عبارت خلاقيت"اعمال ميشود به اعتقاد يونانيان باستان فرشتگاني وجود داشتندكه منبع و مركز تمامي الهامات بودند

يك مورد در اين زمينه در رابطه با شعر و شاعري است:شعر در واقع به عنوان ساخت چيزهاي جديد انگاشته ميشود.اين در حالي است كه هنرمند صرفا اين روند را مورد نسخه برداري قرار داده است.

در روم باستان, اين نگرش يونانيان ارائه شده بود و در نوشته هاي آنان نه تنها اشعاري وجود دارند بلكه نقاشيهايي نيز در نظر گرفته شده ا  ند كه امتيازاتي را كه آنها به چالش مي طلبند را نشان ميدهند برعكس يونان در لاتين عبارتي براي "خلاقيت"(reatio) و براي فرد خلاق 2 عبارت براي(ساختن) وجود دارد.

"reare" و "facere".اگر به يونانيان و روميان هيچ يك عبارت كه مستقيما نسبت به لغت خلاقيت واكنش نشان دهد را در ادبيات خود موجود نمي داشتند.هنر , مهندسي , موزيك , اختراعات و مكاشفات آنها مثالهايي بي شمار از آنچه كه امروز به آثار نوآورانه اطلاق ميشوند را توصيف ميكنند

در دوره مسيحيت  تغيير اساسي در اين زمينه بوجود آمد  "creation" به عملكرد خداوند "در خلق از هيچ" اشاره مي كند در نتيجه "creation" مفهوم متفاوتي پيدا كرد . بدين ترتيب با عث توقف تعريف كاربردها و عملكردهاي انساني شد .

از نقطه نظر نگرش باستاني هنر تنها محيط خلاقيت نيست كه در اين دوره دوام آورده با شد از ديگر تغييراتي كه طي دوره هاي مدرن بيشتر صورت گرفته اند رنسانس بشر بود كه نسبت به استقلال حسي شخصي داشت ، آزادي خلاقيت و نگرشي براي توجه به اين حس استقلال و خلاقيت مي باشد .

طبق نوشته ي Baltasar Gracian (1601 – 1658) هنر به مفهوم تكميل طبيعت است مثل اينكه هنر خالق ثانويه باشد . در قرن هجدهم در دوره تغيير افكار مفهوم خلاقيت بيشتر به شكل تئوري ارائه مي شد كه با مفهوم نجسم سازي نيز مرتبط بوده است .

در نگرش غربي مي توان خلاقيت را در مقايسه با نگرش شرقي قرار داد براي هندوها خلاقيت به مفهوم غالب اكتشافات يا تقليد ايده از خلاقيت از "هيچ" بوده است و در اين فلسفه ها و مذاهب هيچ جايگاهي نداشته است .

در قرن نوزدهم نه تنها هنر به عنوان مظهر خلاقيت شناخته مي شد ، بلكه خود خلاقيت به تنهايي در امور نيز جايگاهي داشت در اواخر قرن نوزدهم و و دز اوايل قرن بيستم رياضيدانان و دانشمندان پيش گامي همچون Henri Poincare (1908) مبا حث عمومي را در رابطه با فرايند خلاقيت ايجاد كردند و اين نگرشهاي حاصله محاسبات ابتدايي فرايند خلاقيت در نظر گرفته شده اند كه توسط پيشگامان تئوريسين در اين زمينه مطرح شده اند. سه مورد بسيار شناخته شده از اين موارد به شرح زير مي باشند :

 1. Alex Osborn  الهامات ناگهاني ذهني (1950 ارائه شد)
 2. تئوري حل مشكل اختراعي (Triz، 1950 ارائه شد )
 3. تفكر ماورا توسط Edward D Bonos ( 1960 ارائه شد )
 • خلاقيت در زمينه علمي و مفهوم آن در روان شناسي و علوم

تصور مي شود مطالعه موارد نمونه ها و فرآيند هاي مشخص كننده خلاقيت به محدوده روانشناختي و علوم ادراكي مرتبط باشند .

دستيابي به روانشناسي پويا در درك خلاقيت اولين بار توسط فرويد صورت گرفت . وي توصيه كرده كه خلاقيت در نتيجه ي تمايلات سركوب شده به جهت شهرت ، ثروت و عشق پديد مي آيند و انرژي را به همراه دارند كه از قبل در تمايلات و احساسات سركوب شده به طرق مختلف مسدود شده بودند و در فعاليت هاي خلاقانه اين احساسات سركوب شده تجلي پيدا كرده اند . بعد ها او اين ديدگاه را نيز انكار كرد ( فراخوان مورد نياز است )

 • گراهام والاس

او اثر خود را به نام "هنر تفكر" در سال 1926 به چاپ رساند كه در آن اولين روش هاي فرآيند خلاقيت ارائه شد . مدلي كه توسط وي از خلاقيت ارائه شد ، ديدگاهها و روشنگري هايي را به همراه دارد كه توسط يك فرآيند 5 مرحله اي توضيح داده شده است :

 • i. آماده سازي
 • ii. نهفتگي ( جايي كه مشكل در بخش غير هوشيار ذهن قرار گرفته و هيچ چيز مشخصي اتفاق نمي افتد )
 • iii. درک
 • iv. بينش
 • v. تاييد

تحقيقات تجربي نيز در نظر گرفته شده اند كه طي آنها مفهوم " نهفتگي" در روش Wallas به كار گرفته شده است يك دوره وقفه يا ايجاد توقف طي مشكل مي تواند در حل مشكلات خلاقانه كمك واقع شود. عدم حضور نهفتگي مي تواند منجر به ايجاد مشكل براي فرد حل كننده شود تا بتواند استراتژي متناسب و ثابتي را در حل مشكل پديد آورد در اين كار مشاجراتي كه فرضيات اوليه در راه حل مشكلات خلاق مشكل مرموزي را بوجود مي آورد كه از نا آگاهي ذهن در دوره ي ذهن آگاهانه توسط ديگر موارد اشغال شده است ، پديد مي آيد .

Wallas به اين مسئله توجه مي كند خلاقيت باز مانده اي از فرآيند تكاملي است كه به انسان اين امكان را مي دهد تا سريعاً موردي را بپذيرد يا سريعاً آن را طي محيط تعويض كند .

 • گيلفورد

Guilford  كار بسيار مهمي را در زمينه خلاقيت و طراحي متمايز پديد آورد كه بين توليد متقارب(همگرا) و متفاوت (واگرا)انجام داد .

در تفكر متقارب براي دستيابي به راه حل صحيح و مفرد مشكل كمك شده است كه تفكر متفاوت شامل ايجاد موارد خلاق از چندين جواب است كه براي يك سري سؤال ارائه شده اند . ديگر محققين غالباً از تفكر انعطاف پذير يا سيال استفاده مي كنند .

 • اختلاط مفهومي

در دهه 90 در علوم ، مفهوم انواع موارد در نظر گرفته شدند كه با استعاره ، تشابه و طراحي ساختاري با هم تلاقي پيدا مي كنند و يك ديدگاه ادغامي در مطالعه خلاقيت در علوم پديد آمد . هنر و شوخ طبعي تحت اختلاط مفهومي با هم ادغام شدند . خلاقيت توانايي است كه طي آن بتوان آنچه را كه خارج از چهارچوب داخلي جعبه است به تصوير كشيد .

 • خلاقيت و ارتباطهاي تاثير مثبت

تاثيرات مثبت منجر به توجه غير متمركز و متن مفهومي پيچيذه تر ميشود باعث گسترش حوزه عواملي ميشود كه در رابطه با آن شكل مدنظر قرار ميگيرند تاثيرات مثبت باعث افزايش انعطاف پذيري ادراكي شده و اين احتمال را نيز افزايش ميدهد كه عوامل ادراكي در واقع با يكديگر مرتبط گردند اين فرآيندها منجر به تاثير مثبتي است كه بر تاثير مثبت بر خلاقيت نيز موثر واقع ميگرددfredrickson در اثر خود به نام روش ساخت و گسترش اظهار ميدارد كه احساسات مثبت مثل عشق و خوشحالي باعث گسترش مجموعه هاي ادراكي و حركات موجود ميشود در نتيجه باعث افزايش خلاقيت ميگردد طبق اين مطالعات تحقيقاتي احساسات مثبت باعث افزايش تعداد عوامل ادراكي موجود در محدوده ارتباط آنها ميشود(حدود توجه) و تعداد عواملي كه به اين مشكل مرتبط هستند نز افزايش ميابد (حدود ادراك)

 • خلاقيت و ارتباطات تاثير منفي

از طرف ديگر طي برخي تئوريها اظهار ميشود كه تاثير منفي منجر به خلاقيت بزرگتري ميشود زير بناي اين ديدگاه يك مشاهده تجربي از ارتباط بين عرض موثر و خلاقيت وجود دارد كه در مطالعه اي كه طي 1005 افراد برجسته در قرن بيستم صورت گرفت و اين تحقيق روي 45 فرد متخصص متفاوت صورت گرفت .

در دانشگاه كنتاكي Arnold Ludwig در اين رابطه ارتباط اندكي ولي مشخصي را يافت ارتبلط بين افسردگي و سظحي از دستيابي به خلاقيت بدست آمد به علاوه چندين روز مطالعات متقارن از افراد بسيار خلاق و موارد مربوط با آنها نوع ديگر از اختلالات موثر از روند بالاتري را ارائه داشت

 • خلاقيت و تاثير آن در كار

در پائين ترين و ساده ترين سطح آن تجربه خلاقيت خود يك رخداد كاري است همانند ديگر وقايعي كه در متن برنامه ريزي صورت ميپذيرند اين مسائل ميتوانند موجب پديد آمدن احساسات گردند.

بررسيهاي كيفي و محاسبات دستيابي خلاقيت در هنرها و علوم ديدگاه خلاقانه اي پديد مياورد كه غالبا با احساسات و شعف همراه باشد.

براي مثال : Albert einstein در سال 1907 اعلام داشت در مقايسه احتمال دارد تاثيرات نهفتگي در وضعيت مؤثر در خلاقيت متوالي را در نظر گرفت وي تئوري نسبت را اظهار داشت " خوش ترين فكري كه در عمرم بوجود آمد" يك مشاهده تجربي از اين مسئله كه هنوز هم حالت نهادينه و فطري خود را در بر دارد.

نتايج موثر از خلاقيت خيلي سريع و مستقيم نيستند در مجموع رخدادهاي موثر موجب پديد آمدن واكنشهاي احساسي مرتبط و فوري ميشوند در نتيجه طي يك اجراي خلاقانه در روند كار يك رخداد مؤثر براي افرادي است كه كار خلاقانه انجام ميدهند چنين روند تاثيراتي ميتوان تنها طي اطلاعات همان زمان مورد مشاهده قرار داد.طي يك بررسي طولاني تري در اين زمينه چندين ديدگاه ديگر نيز در رابطه با ارتباط بين خلاقيت و كار احساسي يافت شده اند ابتدا يك روند ارتباط مثبت بين تاثير مثبت و خلاقيت بدست آمده و هيچ گونه گواهي از ارتباط منفي در اين زمينه ديده نشده است افراد تاثير مثبت ايجاد ميكنند در آنها افکار خلاقانه بيشتري در همان روز نسبت به روز بعد مشاهده شده است حتي بدين ترتيب قادر بودند به كنترل احساسات خود در روز بعد بپردازند حتي شواهدي در اين رابطه طي 2 روز بعد هم به صورت مضاعف مشاهده شده اند شواهدي كه نشان دهد كه مردم به هنگام تجربه تاثيرات مثبت و منفي با هم در يك روز از قدرت خلاقيت بيشتري برخوردار ميشوند وجود ندارد.

ميزان شواهد نشانگر عمر خالص ارتباط بين تاثير خلاقانه است طي حداقل نسبت تاثير و خلاقيت كه در مطالعه ها مد نظر قرار گرفته شده است .

هر چه قدر تاثير يك فردبه ميزان بيشتري داراي تاثير مثبت باشد ميزان برنامه ريزي آنها طي روند خلاقيت كاري بالاتر خواهد بود و در نهايت 4 الگوي خاص از خلاقيت يافت شده كه ميتواند به شكل عامل خلاقانه يا داراي الويت عمل كند به عنوان يك نتيجه گيري مستقيم از خلاقيت تاثيري كه به طور نهادينه با فعاليت خلاقانه مرتبط است در نتيجه احساسات افراد و ادراكهاي خلاقانه طي چندين شيوه متمايز در هم ادغام شده اند كه بهمراه بافت پيچيدهاي از روند روز مرگي زندگي  و كار آنها وجود دارند.

 • خلاقيت و آگاهي

كورتكس مغزي

در ادبيات روانشناسي مباحثي بر سر اين مسئله وجود دارد كه آيا آگاهي و خلاقيت هر دو نشئت گرفته از يك فرآيند اجرائي در مغز ميباشند (فرضيات تؤام) شواهدي در اين زمينه يافت شده اند كه ارتباطات دو گانه بين آگاهي و خلاقيت را از دهه 1950 به بعد نشان ميدهند نويسندگاني همچون گيلفورد روي اين شواهد فعاليت نموده اند. در اين موارد عمدتا توصيه ميشود ارتباطات بين اين مفاهيم آن قدر اندك است كه مي توان هر يك را طي مفهوم فرآيندي جداگانه در نظر گرفت.

به اعتقاد برخي از محققين خلاقيت بازده فرآيندهاي ادراكي شبيه آگاهي است و تنها به عنوان خلاقيت طي عبارات حاصله از آن ميتوان آن را مورد قضاوت قرار داد براي مثال هنگامي كه يك فرآيند ادراكي بازدهي را در توليد چيزي جديد پديد ميآورد نگرشي كه به عنوان " هيچ چيز خاصي نميباشد" يك روش بسيار شايع آن است كه هر آنچه كه جزو " فرضيات آستانه"شناخته شود كه درصد بسيار بالائي از آگاهي مشاهده ميشود درصد كه الزامي است او براي ايجاد شرايط خلاقيت بالا كافي نميباشداين بدين معني است كه يك نمونه كلي ارتباط مثبتي بين خلاقيت و آگاهي وجود دارد اما اين ارتباط در صورتي كه تنها نمونه افراد بسيار آگاه مورد بررسي قرار بگيرند يافت نميشود تحقيقي كه روي آستانه فرضياتي صورت گرفته است به هر حال نتايج تركيبي را با در نظر گرفتن متوسط ميزان اشتياقي كه فرد را در مقابل انكار و رد اين خلاقيت حمايت ميكند, صورت ميگيرديك ديدگاه متناوب renzulli حلقه فرضي در اين رابطه ارائه داده است . وي قريحه و استعداد را هم بر حسب آگاهي و هم بر حسب خلاقيت پايه ريزي ميكند. طي هر دو فرضيات آستانه و اثر renzulli ميتوان نظرات Sternberg و o hara [27] را نيز در اين زمينه يافت.

 • زيست شناسي اعصاب و خلاقيت

عصب شناسي زيستي و خلاقيت طي مقاله " ابداع خلاقانه " ارائه شده است.مكانيزم هاي احتمالي مغز در مقاله فوق نوشته است كه در ابداعات خلاقانه ارتباط و فعاليت دو گانه اي بين نواحي مغز وجود دارد كه بطور عادي با قدرت تمام هدايت نميشوند افراد بسيار خلاق كه فراتر از حد ابداع خلاقانه حركت ميكنند در 3 مورد با ديگران تفاوت دارند .

 • آنها داراي سطح بالائي از آگاهيهاي تخصصي هستند.
 • آنها قادر به ايجاد تفاوت در تفكر هستند كه توسط لپ جلوئي مغز حل و فصل شده است
 • آنها ميتوانند تبادلات عصبي مثل نورواپي نفرين را در لپ جلوئي مغز خود تغيير دهند در نتيجه لپ جلوئي بخشي از كورتكس است كه داراي مهمترين بخش خلاقيت است.

در اين مقاله همچنين ارتباطاتي بين خلاقيت, خواب, خلق و خو, اعتياد, اختلالات و افسردگي نيز ارائه شده است . در سال 2005   alice 3 عامل از عوامل هدايت كننده خلاقيت را ارائه كرد .

در اين روش با تصوير برداري از مغز و مطالعات داروئي و تحليلات ضايعات اندامي و عامل راننده خلاقيت در ذهن را تعريف كرد كه در نتيجه تداخل با لپ جلوئي مغز پديد ميآيد.لپ هاي زودگذر در پائين كه سيستم اندامي وجود دارند نيز در اين توضيحات مدنظر قرار گرفتند.

متوجه شدند كه لپ هاي جلوئي (مثل اضطراب و افسردگي) عمدتا باعث كاهش ميزان خلاقيت ميگردند در صورتي كه مورد غير معمول در لپ هاي زودگذر غالبا باعث افزايش ميزان خلاقيت ميگردند خلاقيت بالا در لپ هاي زودگذر عمدتا عامل بازدارنده فعاليت در لپ جلوئي و يا به صورت معكوس در آن عمل ميكند.

سطوح بسيار بالاي دوپامين باعث افزايش تحريكات و در نتيجه اهداف در نظر گرفته شده رفتاري ميشود و عوامل بازدارنده را به تاخير مي اندازد.تمامي اين تاثيرات باعث افزايش عوامل رانشي در ايجاد و توليد عقايد مي شوند

 • ارزيابي خلاقيت
 • بازگويي خلاقيت

براي بازگويي و باز شناسي خلاقيت كارهاي بسياري صورت گرفته است تا در مورد افراد مشابه به ارزيابي ميزان خلاقيت پرداخته شود (IQ) به هر حال اين ارزيابي ها خيلي هم موفقيت آميز عمل نكرده اند غالباً اين ارزيابي هاي خلاقيتي به قضاوت فردي و شخصي فرد آزمايش كننده بستگي دارند بنابراين ايجاد يك استاندارد ثابت در اين رابطه وجود ندارد و اگر هم هست بسيار مشكل است ، اما ميتوان چنين استانداردي را بوجود آورد .

 • نتايجي كه در اندازه گيري امور رواني صورت گرفته اند

گروه J.P.Guilford  از پيشگامان مطالعه خلاقيت مدرن از طريق شناسايي عوامل رواني هستند و چندين نحوه ي آزمايش به منظور اندازه گيري خلاقيت از 1967 تا كنون در نظر گرفته اند :

 • طرح عناوين ، در اينجا شركت كنندگان يك طرح از يك داستان به آنها ارائه مي شود و از آنها خواسته مي شود تا عناوين اصلي آن را بنويسند .

 • پاسخ هاي سريع يك آزمايش است كه از طريق لغت يابي صورت مي كيرد و براي امتياز دهي به موارد نا متعارف صورت مي گيرد .

 • مفاهيم اشكال كه در آن شركت كنندگان يك طرح ساده از موضوعات و افرادي را در نظر مي گيرند و سپس براي كيفيت ها و اشكال مشترك بين 2 طرح يا بيشتر سؤالاتي از آنها مطرح ميشود و به مواردغير متعارف امتياز داده مي شود .

 • كاربردهاي غير معمول : پيدا كردن كاربردهاي غير معمول براي اشياء مشترك روزمره از قبيل يك آجر
 • اشتراك جزئي : جائيكه اين گروه خواسته اند كه كلمه اي را بين دو كلمه ي داده شده ي ديگر پيدا كنند . (مثل فقدان جاذبه ي زمين)

 • نتايج مهم : جايي كه طراحان خواسته اند تا ليستي از نتايج رويدادهاي دور از ساختماني در محل كار Guilford  ، فردي به نام Tornse آزمون هاي تورنس در زمينه افكار خلاقانه را در سال 1974 توسعه داد .

آنها آزمون هاي ساده اي از افكار واگرايي و ديگر مهارتهاي حل مسائل و مشكلات را بوجود آوردند كه تحت عناوين زير مي باشد :

 • فصاحت ، كل تعداد ايده هاي  قابل تفسير و معنادار و مربوط به منظور پاسخ به انگيزه توليد شده است.
 • انعطاف, تعداد مقوله هاي مختلف از پاسخ هاي مربوط.
 • نيروي ابتكار, كميابي آمار پاسخهاي ميان موضوعات آزمون
 • فعاليت,مقدار جزئيات در عكس العملها.

پرسشنامه ابتكار و خلاقيت, يك آزمون و گزارش خودشناسي است كه در ميان حوزه, در سال 2005 تشريح شد و نشان داد كه واقعي و معتبر است تا زمانيكه با مقياسهاي ديگر خلاقيت و ارزيابي مستقل راندمان خلاقيت مقايسه مي شود.
بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است