صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 5060                                               
مقايسه تطبيقي صنعت ليزينگ در ايران و جهان
مقاله منبع
مقايسه تطبيقي صنعت ليزينگ در ايران و جهان عنوان
دکتر علي رحماني نويسنده
1387/07/16 تاريخ

دکتر رحماني در اين مقاله سعي کرده زمينه هاي فعاليت، محرک هاي توسعه، بازيگران اصلي، چالش ها و موانع پيش رو را به اختصار بررسي کند.

خلاصه
روزنامه سرمايه شماره 849 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

صنعت ليزينگ ايران با وجود قدمت سي ساله همچنان دوران معرفي و رشد را طي مي کند و در عين حال طي چند سال اخير با کاهش فعاليت مواجه شده است. دکتر رحماني در اين مقاله سعي کرده زمينه هاي فعاليت، محرک هاي توسعه، بازيگران اصلي، چالش ها و موانع پيش رو را به اختصار بررسي کند. اين مقاله را با اندکي تلخيص مي خوانيد.

 • بازار ليزينگ

بازار ليزينگ را مي توان بر حسب محصولات و مشتريان طبقه بندي کرد. بر اساس تجارب جهاني، صنعت ليزينگ در چهار زمينه اقلام خرد، کوچک، متوسط و بزرگ فعال است.

در کشورهاي پيشرفته گستره فعاليت ليزينگ معطوف به اقلام متوسط و بزرگ در بخش هاي خانوار، بنگاه هاي اقتصادي و سازمان هاي دولتي است.

در کشورهاي کمترتوسعه يافته، تمرکز فعاليت هاي ليزينگ معطوف به اقلام خرد، کوچک و متوسط براي خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط است. بر اين اساس بازار اصلي ليزينگ در ايران شامل اقلام کوچک و متوسط در بخش هاي خانوار و بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط است و در موارد نادري نيز ليزينگ اقلام بزرگ براي شرکت هاي صنعتي انجام شده است.

بر اساس آمار منتشره از سوي کانون شرکت هاي ليزينگ در سال گذشته بيش از 45 درصد عمليات ليزينگ به خودرو سواري و 45 درصد به خودرو کار اختصاص يافته و تنها 10 درصد از فعاليت ليزينگ ها به کالا هاي غيرخودرويي اختصاص يافته است... بازيگران اصلي در بازار ليزينگ ايران شرکت هاي وابسته به بانک ها و توليدکننده است.

 • محرک هاي توسعه صنعت ليزينگ در جهان

محرک هاي اصلي توسعه صنعت ليزينگ در جهان به شرح زير است:

 1. تسهيل معاملات اعتباري (حل مشکل تضمين و وثيقه)
 2. کمک به فروش محصولات
 3. ماليات
 4. ايجاد اشتغال و رفع فقر و محروميت.

اولين نوآوري ها در استفاده از ليزينگ توسط موسسات اعتباري و بانک ها جهت حل مشکلات تضمين و وثيقه اعتبار گيرندگان صورت گرفت. با تفکيک مالکيت از حق استفاده از دارايي، امکان عقد قراردادهاي ليزينگ جهت واگذاري منافع دارايي در قبال دريافت وجه (اقساط اجاره) فراهم شد.

دومين محرک توسعه ليزينگ، شرکت هاي توليدي و صنعتي هستند که به منظور حفظ يا افزايش سهم بازار فروش خود درصدد جلب مشتريان جديد و تبديل تقاضاي بالقوه به بالفعل هستند.

تحقيقات بازار نشان داده ايجاد مشوق هاي مالي جهت خريد نسبت به اعطاي تخفيف در قيمت فروش موثرتر است لذا اين شرکت ها به دنبال فراهم کردن تسهيلات مالي براي مشتريان بودند و ليزينگ را مناسب ترين ابزار براي اين منظور يافتند.

محرک بعدي افزايش حجم عمليات ليزينگ، ماليات است. اين مورد به خصوص در ايالات متحده آمريکا نقش موثري در افزايش ضريب نفوذ ليزينگ (نسبت سرمايه گذاري هاي انجام شده از طريق ليزينگ به کل سرمايه گذاري هاي انجام شده در يک اقتصاد) دارد. هزينه اجاره به لحاظ مالياتي، هزينه قابل قبول است و شرکت ها مي توانند در قالب قراردادهاي ليزينگ، در سال هاي اوليه بهره برداري، هزينه هاي بيشتري نسبت به حالت خريد دارايي و استهلاک آن در حساب ها منظور کنند و از صرفه جويي مالياتي برخوردار شوند.

علاوه بر اين دولت آمريکا بابت سرمايه گذاري جديدي در ماشين آلات و تجهيزات 10 درصد تشويق مالياتي به شرکت ها اعطا مي کرد. به عبارت ديگر شرکت ها مي توانستند معادل 10 درصد قيمت خريد اين دارايي ها از ماليات سال خريد کسر کنند.

شرکت هايي که سودآوري چنداني نداشتند و ماليات آنها کم بود، به ناچار در قالب قراردادهاي ليزينگ از شرکت هاي ديگر دارايي را تحصيل مي کردند و بخشي از منافع حاصل از تشويق مالياتي در قالب اجاره بهاي کمتر از موجر به مستاجر منتقل مي شد.

دليل ديگر جذابيت ليزينگ نسبت به خريد دارايي اين است که عمدتاً تعهدات قرارداد اجاره در دفاتر مستاجر ثبت نمي شود بنابراين به نوعي تامين مالي خارج از ترازنامه محسوب مي شود و از اين طريق ظرفيت استقراض مستاجر افزايش مي يابد.

 • محرک اصلي صنعت ليزينگ ايران

محرک هاي اصلي صنعت ليزينگ در ايران به شرح زير است:

 1. کمک به فروش محصولات (ليزينگ هاي وابسته)
 2. کمک به تخصيص منابع مالي (ليزينگ هاي بانکي).

موج جديد توسعه فعاليت هاي ليزينگ از سال 1380 از طريق شرکت هاي ليزينگ وابسته به خودروسازها شروع شد و به سرعت به ساير بخش ها گسترش يافت. همچنين بانک ها به خصوص بانک هاي پارسيان و صنعت و معدن از شرکت هاي ليزينگ به عنوان ابزار تخصيص منابع مالي و اعطاي تسهيلات و در واقع کمک به فروش محصولات بانکي استفاده کردند.

بانک پارسيان علاوه بر ليزينگ پارسيان از شرکت هاي ليزينگ مستقل به عنوان کانال توزيع محصولات بانکي استفاده مي کند. استقبال از ليزينگ خودرو سواري توسط خانوارها باعث آشنايي عمومي با صنعت ليزينگ شد. هرچند افزايش مشتريان ليزينگ به مرور باعث نارضايتي بعضي از آنها شد که عموماً اين نارضايتي ناشي از نرخ هاي سود ليزينگ است.

به هر حال صنعت ليزينگ در عين حال که هم اکنون دوره معرفي و رشد را سپري مي کند طي چند سال اخير با کاهش حدود 40 درصدي فعاليت نيز مواجه شده است. فراز و فرود اين صنعت نشان مي دهد تا اشباع بازار راه طولاني در پيش است.

 • محرک هاي اصلي توسعه

محرک هاي اصلي توسعه آتي صنعت ليزينگ در ايران به شرح زير است:

 1. کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي
 2. مشکلات فروش در صنايع توليد کالاهاي بادوام
 3. توسعه صنايع خرد، کوچک و متوسط
 4. ايجاد اشتغال
 5. ورود شرکت هاي ليزينگ خارجي
 6. کمبود منابع مالي شرکت ها و سازمان هاي عمومي مثل شهرداري، مترو، راه آهن و هواپيمايي
 7. ورود شرکت هاي ليزينگ موجود به عرصه ليزينگ بين المللي و اقلام بزرگ.

اين محرک ها زماني بيشتر موثر خواهند بود که فضاي مطلوب کسب و کار در کشور از لحاظ حقوقي، اقتصادي و روابط بين الملل فراهم شود.

در هرحال کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي باعث افزايش تقاضاي تسهيلات و سهميه بندي آن خواهد شد بنابراين انتظار مي رود بخشي از تقاضاهاي خانوارها و تقاضاهاي واقعي بنگاه هاي خرد، کوچک و متوسط از طريق بازار ليزينگ تامين شود.

از طرف ديگر شرکت هاي ليزينگ به عنوان کانال هاي توزيع محصولات و خدمات بانکي مي توانند در قالب قراردادهاي عامليت به تحقق برنامه بانک ها در اعطاي تسهيلات به صنايع کوچک و متوسط و طرح هاي زودبازده کمک کنند.

مشکلات فروش در صنايع توليد کالاهاي بادوام غير از خودرو نيز توجه شرکت ها را به سوي ليزينگ جلب کرده است براي مثال صنايع کامپيوتر، توليد لوازم خانگي، ماشين آلات و ادوات کشاورزي و ماشين آلات نساجي تمايل به استفاده از ليزينگ جهت کمک به فروش محصولات خود دارند.

ساير محرک هاي فوق الذکر به صورت بالقوه مطرح هستند و بالفعل کردن آنها مستلزم فرهنگ سازي و اطلاع رساني به مسوولان مربوطه است. مطالعات سازمان بين المللي کار (ILO) و تجارب کشورهاي کمتر توسعه يافته نشان مي دهد ليزينگ ابزار موثري براي ايجاد اشتغال است.

در کشورهايي نظير روسيه با کمک شرکت تامين مالي بين المللي (IFC) مطالعاتي جهت ترويج ليزينگ متناسب با نيازهاي جامعه روستايي صورت گرفته و پروژه هاي موفقي براي توسعه روستاها اجرا شده است. همچنين شهرداري مسکو شرکت ليزينگي به منظور تامين دارايي هاي مورد نياز ايجاد کرده که دستاوردهاي زيادي نيز داشته است.

گسترش ارتباطات جهاني ايران و نيز مساعد شدن فضاي سرمايه گذاري خارجي فرصتي براي ورود شرکت هاي ليزينگ خارجي و نيز ورود شرکت هاي ليزينگ ايراني به فعاليت هاي ليزينگ بين المللي و در نتيجه توسعه ليزينگ اقلام بزرگ فراهم خواهد کرد.

 • عوامل موثر بر تقاضا براي ليزينگ

تقاضا براي ليزينگ متاثر از عوامل زير است:

 • قيمت محصولات ليزينگ
 • هزينه هاي جانبي ليزينگ و نوع وثيقه
 • دوره اجاره
 • سرعت ارائه خدمات.

قيمت محصولات ليزينگ با توجه به ساختار سرمايه هر شرکت و بر اساس ميانگين موزون هزينه سرمايه (نرخ سود تسهيلات، نرخ اوراق مشارکت، بازده مورد توقع سهامداران و هزينه ساير منابع) و هزينه هاي اداري و عملياتي تعيين مي شود.

اين قيمت بايد در مقايسه با قيمت محصولات جايگزين يعني وام و تسهيلات بانک ها و ساير موسسات مالي و اعتباري و نيز نرخ سود در بازار غيررسمي رقابتي باشد.

هزينه هاي جانبي شامل کارمزد، حق الزحمه کارشناسي، هزينه بيمه اعتباري و هزينه وثايق نيز تاثير مستقيمي بر تقاضا براي ليزينگ دارد. مدت اجاره با مبلغ اقساط رابطه معکوس دارد و باعث افزايش تقاضا براي ليزينگ خواهد شد. سرعت در ارائه خدمات که ناشي از ارتباط نزديک تر با مشتري و بوروکراسي کمتر شرکت هاي ليزينگ است، يکي از عوامل موثر بر تقاضا براي ليزينگ را تشکيل مي دهد.

شرايط اقتصادي (رونق يا رکود) نيز بر حجم تقاضا تاثير دارد. عموماً در دوران رونق اقتصادي تقاضا براي ليزينگ افزايش مي يابد و در دوران رکود تقاضاي کمتري وجود دارد.

 • تجارب جهاني در توسعه ليزينگ

به منظور ترسيم چشم اندازي از توسعه صنعت ليزينگ در ايران، بررسي تجارب کشورهاي موفق در اين صنعت مناسب است لذا در اين بخش وضعيت ليزينگ در اروپا و نيز نحوه توسعه آن در اروپاي شرقي و مرکزي که به عنوان اقتصادهاي نوظهور شناخته مي شوند، بررسي مي شود.

در اروپا ليزيوروپ که در واقع فدراسيون انجمن هاي ليزينگ اروپا است، آمار و اطلاعات عمليات ليزينگ در اين قاره را جمع آوري و منتشر مي کند. ماموريت اصلي ليزيوروپ حمايت از اعضا در اتحاديه اروپا و ساير موسسات بين المللي از طريق حضور فعال در جلسات و مشارکت در موضوعات مورد بحث است.

در اين کشور ها بيشترين حجم عمليات ليزينگ به ترتيب به ليزينگ خودرو سواري، ماشين آلات و کارخانجات، خودرو کار و وسايل حمل ونقل جاده هاي اختصاص دارد. از کل ليزينگ خودرو سواري، حدود 60 تا 70 درصد خودروهاي نو و بقيه خودروهاي دست دوم بوده است.

بيشترين حجم عمليات ليزينگ غيرمنقول به ساختمان صنعتي و مسکوني اختصاص يافته است. البته توزيع ترکيب دارايي هاي مورد اجاره و نيز ضريب نفوذ ليزينگ در کشورهاي مختلف اروپا متفاوت است. هر چقدر کشورها توسعه يافته تر باشند، ضريب نفوذ ليزينگ در آنها بالاتر است.

بيشترين حجم عمليات ليزينگ در فرانسه به ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خودرو کار، در آلمان به خورو سواري، در ايتاليا به ماشين آلات و تجهيزات صنعتي، در انگلستان و ايرلند و نيز کشورهاي اسکانديناوي به خودرو سواري اختصاص دارد.

 • ترکيب قراردادهاي ليزينگ بر حسب بخش هاي اقتصادي

در اروپا عمده بازار ليزينگ معطوف به بخش هاي خدمات و توليد و ساختمان است.
در اروپاي شرقي و مرکزي که بازارهاي نوظهور ليزينگ تلقي مي شوند، عمده دارايي هاي مورد اجاره خودرو سواري و خودرو کار است.

 • جايگاه ويژه خودرو

جايگاه ويژه خودرو در اقتصادهاي نوظهور اروپا ناشي از عوامل زير است:

 • فشارهاي رقابتي در بازار خودرو

ريسک پايين به دليل مالکيت کالا (سوخت مطالبات نسبت به ساير بازارها کمتر است)

 • بهينه بودن متوسط مبلغ سرمايه گذاري در ليزينگ (نه خيلي زياد، نه خيلي کم)

کالاي جانشين مناسبي براي «تامين مالي مصرف کنندگان»

 • تمايل شديد خانوارها به داشتن خودرو شخصي.

مسير توسعه ليزينگ در اروپاي شرقي و مرکزي، در مراحل اوليه بازار ليزينگ با خودروهاي سواري که سهم بسزايي از بازار تامين مالي مصرف کنندگان را به خود اختصاص مي دهد، رشد يافت. محرک اصلي در اين مرحله عرضه کنندگان خودرو (توليدکنندگان و نمايندگي هاي فروش) بودند که از ليزينگ به عنوان ابزار کمک فروش استفاده کردند.

سپس ليزينگ به بازار خودروهاي کار مثل کاميون، ون، تريلر و جرثقيل تسري يافته است. در اين مراحل به دليل اينکه مالکيت خودروها مستند به اسناد و مدارک قانوني است، بررسي اعتباري مشتريان ليزينگ پيچيدگي زيادي نداشت و سوخت مطالبات نسبتاً پايين بود.

در گام سوم، ليزينگ براي تامين مالي انواع دارايي هاي ديگر استفاده شد. در اين مرحله محرک اصلي توسعه ليزينگ بانک ها بودند و با توجه به اينکه ساير دارايي هاي منقول غير از خودرو اسناد مالکيت قانوني ندارد لذا ريسک فروش آن توسط مستاجر نيز وجود دارد، اعطاي ليزينگ بر مبناي کيفيت مشتري صورت مي گيرد و به اين منظور سيستم هاي اعتبارسنجي و موسسات رتبه بندي اين خدمات را به شرکت هاي ليزينگ ارائه کردند البته بسياري از شرکت هاي بزرگ بخش اعتبارسنجي دارند و راساً کيفيت مشتريان را ارزيابي مي کنند.

 • نقطه آغاز حرکت در ايران

در ايران همانند بسياري از اقتصادهاي نوظهور، به نظر مي رسد بازار ليزينگ مصرف کنندگان نقطه مناسبي براي شروع حرکت و معرفي صنعت ليزينگ باشد. شکل گيري اين بازار متاثر از شرايط زير است:

 • خلاء تامين مالي مصرف کنندگان توسط بانک ها
 • فقدان تقاضاي موثر براي کالاهاي سرمايه اي مثل خودرو، ماشين آلات راهسازي و معدني
 • افزايش ظرفيت توليد شرکت هاي صنعتي بزرگ مثل ايران خودرو و سايپا و جست وجو ي کانال هاي جديد فروش
 • فشار دولت و مجلس به واحدهاي توليدي (به خصوص خودرو سازها) براي فروش محصولات به صورت اقساطي در کنار سيستم پيش فروش
 • تنوع بخشي به فعاليت ها و توجه به بخش مالي به عنوان موتور محرک سودآوري گروه هاي صنعتي
 • ورود بانک هاي خصوصي به عرصه فعاليت هاي ليزينگ.

بانک هاي دولتي عموماً به دليل سيستم سهميه بندي تسهيلات بين بخش هاي اقتصادي نمي توانند تقاضاي گسترده خانوارها براي تحصيل خودرو، کالاهاي با دوام و مسکن را تامين کنند لذا تامين مالي مصرف کنندگان بازار بسيار مناسبي براي بانک هاي خصوصي، موسسات مالي و اعتباري و شرکت هاي ليزينگ است و توسعه فعاليت هاي هر سه گروه عمدتاً از طريق اين بازار ميسر شده است.

سياست هاي دولت نهم چرخشي در تخصيص منابع بانک هاي دولتي ايجاد کرده است و در واقع بخشي از منابع که صرف تامين مالي تجاري و شرکتي مي شد، به تامين مالي مصرف کنندگان اختصاص يافته است به عبارت ديگر بانک هاي دولتي رقيب بانک هاي خصوصي و شرکت هاي ليزينگ در اين بازار شده اند.

با اين وجود شرکت هاي ليزينگ مي توانند به عنوان کانال هاي توزيع تسهيلات بانک هاي دولتي عمل کنند و از اين طريق باعث صرفه جويي در هزينه هاي اداري و تشکيلاتي و نيز کاهش ريسک اعتباري و مطالبات معوق بانک ها شوند البته وقوع چنين امري مستلزم آگاهي مسوولان بانک ها از مقوله برون سپاري و مزيت هاي آن است.

فزوني تقاضاي تامين مالي مصرف کنندگان نسبت به ظرفيت و توانايي بانک ها و موسسات مالي (عرضه)، زمينه را براي حفظ و گسترش سهم ليزينگ ها فراهم خواهد کرد و بيشترين حجم عمليات ليزينگ به اين بازار اختصاص خواهد داشت.

 • بازار ليزينگ تجاري در ايران

بازار ليزينگ تجاري عموماً شامل اقلام متوسط است. شرکت هاي ليزينگ فعلي در بخش هاي زير فعال هستند:

 • بخش حمل و نقل: خودروهاي کار (انواع کاميون، اتوبوس و ميني بوس)، کشتي
 • بخش پزشکي: انواع تجهيزات پزشکي، دندان پزشکي، آزمايشگاهي و بيمارستاني
 • بخش پيمانکاري: ماشين آلات و تجهيزات پيمانکاري
 • بخش توليد: ماشين آلات و کارخانجات توليدي
 • بخش معدن: ماشين آلات و تجهيزات معدني.

در بازار ليزينگ تجاري، بخش حمل و نقل بيشترين سهم را دارد. اگرچه تخصيص بودجه هاي دولتي در قالب وجوه اداره شده به منظور نوسازي صنعت حمل و نقل اعم از کاميون، اتوبوس، هواپيما و کشتي افزايش يافته و اعتبارات خاصي از محل صندوق ذخيره ارزي پيش بيني شده است ولي ليزينگ خودروهاي کار جايگاه ويژه خود را در بازار ليزينگ ايران حفظ خواهد کرد.

با توجه به مبلغ سرمايه گذاري بالا و نيز رقابتي بودن نرخ ها به نظر نمي رسد شرکت هاي ليزينگ بتوانند از محل منابع خود، حضور فعال و موفقي در بخش حمل و نقل داشته باشند و بهتر است به عنوان کانال توزيع شرکت هاي توليدکننده و بانک ها عمل کنند. هر دو گروه اخير تجربه خوبي از همکاري با شرکت هاي ليزينگ دارند بنابراين امکان توسعه بازار ليزينگ خودرو کار وجود دارد.

تجهيزات پزشکي که عمدتاً وارداتي است نيز مشکل فروش دارند. براي شرکت هاي ليزينگ اين امکان وجود دارد که در قالب اعتبارات اسنادي مدت دار از فروشندگان اين تجهيزات با نرخ هاي سود مناسب اعتبار بگيرند و ليزينگ تجهيزات پزشکي را توسعه دهند. به هر حال لازم است در خصوص مديريت ريسک نرخ ارز نيز تدابيري انديشيده شود.

بخش پيمانکاري با توجه به افزايش اعتبارات عمراني (طرح تملک دارايي سرمايه اي) رونق خواهد گرفت. اگرچه در خصوص نحوه واگذاري طرح ها و پروژه ها به پيمانکاران ابهاماتي وجود دارد، ولي مطمئناً اين بخش بازار هدف مناسبي براي شرکت هاي ليزينگ هستند. تامين مالي اين بخش را مي توان در قالب قراردادهاي عامليت با توليدکنندگان داخلي يا گشايش اعتبار اسنادي مدت دار براي فروشندگان خارجي انجام داد.

در مورد تجهيزات بزرگ امکان ليزينگ سنديکايي با بانک ها و شرکت هاي ليزينگ خارجي وجود دارد. در بخش توليد مشکلات نقدينگي شديدي وجود دارد. معاملات فروش (خريد) و اجاره مجدد زمينه مناسبي براي حل اين مشکل است.به هر حال مشکلات نقدينگي به معني وجود ريسک اعتباري است. در گروه هاي بزرگ صنعتي، ليزينگ زنجيره تامين به خصوص فرصت بسيار مناسبي براي شرکت هاي ليزينگ است و امکان کاهش ريسک اعتباري به خوبي وجود دارد.

تامين ماشين آلات و کارخانجات توليدي در قالب ليزينگ بين المللي فرصت ديگري در اين بخش است. حجم منابع مالي خارجي بايد براساس قانون برنامه چهارم جذب شود.

سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع قراردادهاي BOT از جمله قراردادهاي ساخت، اجاره و واگذاري، بيع متقابل، مشارکت مدني و قراردادهاي مشابه است. توليد کنندگان خارجي زيادي وجود دارند که مايل به تامين ماشين آلات و تجهيزات در قالب قراردادهاي BLT براي پروژه هاي بزرگ هستند.

اين بازار از کارخانجات سيمان تا نيروگاه هاي برق و کارخانجات پتروشيمي را دربر مي گيرد. موفقيت در ورود به بازار اقلام بزرگ مستلزم اين است که شرکت هاي ليزينگ داخلي در قالب سنديکا يا مشارکت مدني، شريک خارجي داشته باشند. مطمئناً ورود به اين عرصه، موجب ارتقاي دانش فني و تکنولوژي ليزينگ در ايران خواهد شد. در بخش معدن امکان عامليت وجوه اداره شده دولتي و بانک ها وجود دارد. به دليل حمايت ها و تسهيلات يارانه اي دولتي زمينه گسترش ليزينگ در اين بخش محدودتر است.

 • بازار ليزينگ دولتي در ايران

اگرچه افزايش قيمت نفت باعث افزايش درآمد دولت و نيز ذخاير ارزي کشور شده است ولي بسياري از سازمان هاي دولتي و بخش عمومي نظير شهرداري ها مشکل کمبود منابع دارند.

به نظر مي رسد اين بازار ليزينگ به صورت بالقوه بسيار گسترده و جذاب باشد ولي ريسک آن نيز بالاست. ايجاد بازار ليزينگ دولتي همانند ليزينگ لوازم خانگي که از سوي صندوق مهررضا مديريت مي شود مستلزم ايجاد بسترهاي حقوقي و قانوني لازم، آگاهي تصميم سازان و تصميم گيران مربوط و نيز ضمانت هاي اجرايي کافي براي ايفاي تعهدات از سوي اين سازمان هاست.

 • فرصت هاي توسعه بازار

زمينه هاي توسعه بازار و محصولات فرصت هاي زيادي براي توسعه ليزينگ در ايران وجود دارد. براي ليزينگ اقلام بزرگ، شرکت هاي ليزينگ بايد بتوانند در قالب سنديکا يا کنسرسيوم با هم و نيز با بانک ها و دارندگان منابع مالي مثل بيمه ها و صندوق هاي بازنشستگي همکاري کنند.

براي ورود به بازار ليزينگ بين المللي نيز بايد بخش خاصي در شرکت هاي ليزينگ يا انجمن ليزينگ تشکيل و با بهره گيري از مشاوران خارجي يا جلب همکاري شرکت هاي خارجي پيشرو، الزامات حضور در اين بازار تامين شود.

شرکت هاي ليزينگ در طراحي محصولات بايد دقيقاً بررسي کنند و تصميم بگيرند که وارد کدام بخش هاي اقتصادي شوند، چه دامنه اي از محصولات ارائه و خدمات اجاره را به صورت خالص يا کامل ارائه کنند.مطمئناً يکي از ابعاد توسعه صنعت ليزينگ ايران، توانايي شرکت هاي ليزينگ در طراحي و ارائه محصولات و خدمات نوين است.

 • موانع توسعه ليزينگ

بررسي چشم انداز توسعه صنعت ليزينگ بدون توجه به موانع توسعه آن ممکن نيست. برخي از مهم ترين موانع توسعه ليزينگ به شرح زير است:

 • فقدان قانون و مقررات ليزينگ
 • مشکلات تامين منابع مالي
 • نرخ هاي سود مورد انتظار بالا
 • نرخ ماليات بالا به خصوص در ليزينگ غيرمنقول
 • بوروکراسي شديد
 • مشکلات حقوقي و قضايي
 • ناکافي بودن دانش فني ليزينگ
 • عدم شناخت کافي از صنعت ليزينگ در جامعه
 • ايجاد جو نامناسب
 • کنترل ها و محدوديت هاي ارزي
 • مشکلات گمرکي
 • اقتصاد دولتي.

رفع هر يک از موانع مذکور مطمئناً بستر توسعه صنعت ليزينگ را مساعدتر خواهد کرد. شرکت هاي ليزينگ چنانچه بخواهند حضور مستمر و موفقي در بازار داشته باشند بايد تلاش کنند تهديدهاي محيطي را شناسايي و موانع را بردارند يا اثرات منفي آنها را تخفيف دهند. در اين راه شرکت ها بايد مسووليت هاي اجتماعي خود را به نحو شايسته انجام و از طريق تشکل هاي صنفي در تصميم سازي ها حضور فعال تري داشته باشند.

 • نتيجه گيري

بازار ليزينگ ايران دوران معرفي و رشد را طي مي کند و فرصت هاي زيادي براي توسعه آن وجود دارد. اگر چه صنعت ليزينگ در بعضي زمينه ها مثل ليزينگ خودرو به سرعت به نقطه اشباع نزديک مي شود ولي در زمينه هاي ديگري همچون ليزينگ اقلام بزرگ و ليزينگ دولتي تاکنون وارد نشده است.

ليزينگ مصرف کنندگان در حال حاضر بزرگ ترين بخش بازار ليزينگ است ولي علائم نشان مي دهند گرايش به سمت ليزينگ تجاري در حال افزايش است. در بازار ليزينگ تجاري در بخش هاي حمل ونقل ، پيمانکاري، پزشکي و توليد پتانسيل مناسبي براي رشد و توسعه وجود دارد.

در اين بخش ها از طريق قراردادهاي عامليت با توليد کنندگان و بانک ها و نيز اخذ اعتبارات از فروشندگان خارجي امکان انجام عمليات ليزينگ وجود دارد. براي ورود به بازار ليزينگ اقلام بزرگ، ايجاد مشارکت با ليزينگ ها و بانک هاي خارجي به لحاظ تامين مالي و فناوري ليزينگ ضرورت دارد.

به هر حال براي توسعه صنعت ليزينگ نياز به بسترسازي و فرهنگ سازي و رفع موانع است که انجام آن مستلزم وجود تشکل هاي صنفي قوي شرکت هاي ليزينگ و حضور فعال در فرآيندهاي اجتماعي و سياسي تصميم گيري و تصميم سازي است.حركت به چپ
حركت به راست


پارس آتي نگر

 
http://www.parsatinegar.com/Farsi/IndustryAnalysis
 

موسسه كار و تامين اجتماعي

 
http://www.lssi.ir/pages/en/mj/55-3.pdf
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است