صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3188                                               
بزرگان تجارت ايران
دانستني منبع
بزرگان تجارت ايران عنوان
نويسنده
1387/12/24 تاريخ

سازمان مديريت صنعتي اعلام کرده که انتشار ???شرکت برتر به مديران، سياستگذاران و پژوهشگران کمک مي‌کند تا شناخت و درک دقيق‌تري از مقياس، ساختار مالي و اقتصادي صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ کشور پيدا کنند.

خلاصه
روزنامه اطلاعات مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

براساس تجربيات جهاني، ايران از 11 سال گذشته به رتبه‌بندي شرکت‌هاي فعال در عرصه تجارت مي‌پردازد.

در کشورهاي پيشرفته از سال‌هاي دور براي ارائه چشم‌انداز شفاف و روشن از اقتصاد اقدام به معرفي شرکت‌هاي موفق مي‌کنند.

اين کار موجب مي‌شود که سهامداران، سياستگذاران و دولتمردان تصوير روشني از شرکت‌ موردنظر داشته و بتوانند تصميم مناسبي اتخاذ کنند. ‌

سازمان مديريت صنعتي نيز از 11سال گذشته اقدام به انتشار 100 شرکت برتر ايران مي‌کند.

اين سازمان فراهم کردن آمار و اطلاعات شفاف و مفيد در مورد بنگاه‌هاي اقتصادي کشور و ترسيم فضاي روشن‌تر از کسب و کار اقتصادي را جزو اهداف انتشار 100شرکت برتر اعلام کرده است. ‌

سازمان مديريت صنعتي اعلام کرده که انتشار 100شرکت برتر به مديران، سياستگذاران و پژوهشگران کمک مي‌کند تا شناخت و درک دقيق‌تري از مقياس، ساختار مالي و اقتصادي صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ کشور پيدا کنند.

از سويي، تهيه اين فهرست چگونگي تغييرات در آرايش بنگاه‌هاي بزرگ کشور و صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي مختلف را نشان مي‌دهد.

رتبه‌بندي شرکت‌ها مي‌تواند پيام‌هاي مختلفي به ذينفعان داشته باشد. آمارهاي ثبت شده براي هر شرکت مي‌تواند ضرورت‌ها و نتايج متفاوتي همراه داشته باشد، در حالي که سقوط تدريجي رتبه‌هاي شرکت‌‌هاي فعال در يک صنعت در يک روند چند ساله، براي سرمايه‌گذار به مفهوم عدم توجيه سرمايه‌گذاري يا افزايش هزينه فرصت است. از طرف ديگر براي سياستگذاران اين پيام را دارد که به دنبال چاره‌جويي و حل معضل آن بنگاه‌ اقتصادي باشند. ‌

براي مدير يک بنگاه رتبه‌بندي شرکت‌ها مي‌تواند اين مفهوم را داشته باشد که در عملکردها تجديد نظر صورت گيرد.

براساس تجربيات جهاني شرکت‌ها براساس معيارهاي متفاوت مورد ارزيابي و سنجش قرار مي‌گيرند و شاخص‌هاي کمي و کيفي مي‌تواند مبناي تقسيم‌بندي شرکت‌ها قرار گيرد. ‌

در گزارش سازمان مديريت صنعتي روند انتخاب 100 شرکت برتر اين گونه آمده است؛ تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي اعم از خدماتي، صنعتي و... که در مفهوم عام خود مي‌توانند رقيب يکديگر در تخصيص منابع جامعه باشند به صورت يکجا مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند.

در مرحله دوم براي گزينش 100 شرکت برتر ايران معيار فروش مبناي انتخاب قرار گرفته است. رقم فروش براي تمامي شرکت‌ها رقم فروش خالص و در مورد بانک‌ها و موسسات مالي جمع‌ درآمد مشاع و غيرمشاع است.

علاوه برشاخص فروش، شرکت‌ها از لحاظ شاخص‌هاي ديگر مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.

سازمان مديريت صنعتي در توجيه ارزيابي شرکت‌ها براساس فروش اعلام مي‌کند که فهرست‌هاي جهاني با کارکرد مشابه فهرست 100 شرکت برتر ايران نيز دقيقا رويکردي مشابه دارند و پس از گزينش شرکت‌ها اعم از توليدي، خدماتي و .... براساس شاخص فروش به رتبه‌بندي آنها براساس شاخص‌هاي ديگر مي‌پردازند.

از سوي ديگر، ميزان اثرگذاري فعاليت يک بنگاه اقتصادي در ابعاد ملي، رابطه مستقيمي با ميزان فروش شرکت دارد.

فروش شرکت‌، ميزان تعامل بنگاه را با ساختار اقتصادي کشور نشان مي‌دهد و هرچه بنگا‌هي تعامل بيشتري با ساير اجزا اقتصادي داشته باشد، رونق و رکود آن اهميت بيشتري مي‌يابد. بنابراين انتخاب و رتبه‌بندي شرکت‌ها براساس شاخص <حجم‌فروش> از منطق اقتصادي و مديريتي برخوردار است. ‌

  • عدم تغيير در صدر جدول

براساس رتبه‌بندي سازمان مديريت صنعتي، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (هلدنيگ) با 98 هزار و 784 ميليارد ريال فروش، رتبه‌ اول شرکت‌ها را به خود اختصاص داده است. در رده‌بندي شرکت‌ها در سال 85 نيز سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران رتبه اول را داشت.

رتبه دوم 100شرکت برتر به شرکت ايران‌خودرو (هلدينگ) اختصاص دارد اين شرکت در سال 85 نيز همين رتبه را کسب کرده بود. فروش ايران خودرو در سال گذشته به 80هزار و 260 ميليارد ريال رسيد فروش اين شرکت در سال 85 در حدود 74298ميليارد ريال بود. ‌

در نگاهي گذرا به جدول 100 شرکت برتر اين سوال پيش‌ مي‌آيد که چرا شرکت ملي نفت ايران که رتبه چهارم در ميان شرکت‌هاي برتر دنيا را دارد در سنجش سازمان مديريت صنعتي مورد ارزيابي قرار نگرفته است.

مجيد درويش، مجري طرح گزينش 100 شرکت‌برتر مي‌گويد: باتوجه به اينکه فعاليت شرکت ملي نفت انحصاري است در رده‌بندي 100 شرکت برتر قرار داده نشده است. ‌

در مجموعه 100شرکت برتر حضور پرتعداد بانک‌ها و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري مشهود است.

بانک ملي ايران (هلدينگ) با 41هزار و 527 ميليارد ريال فروش بالاترين رتبه را در مجموعه بانک‌ها به خود اختصاص داده و در جايگاه پنجم قرار دارد فروش اين موسسه در سال 85 در حدود 34 هزار و 649 ميليارد ريال بود. ‌

بعد از بانک ملي هلدينگ، بانک صادرات ايران با فروش 29 هزار و 871 ميليارد ريال در رتبه هشتم قرار دارد اين بانک در سال 85 رتبه هفتم را به خود اختصاص داده بود.

پس از بانک صادرات، هلدينگ بانک پارسيان با 28 هزار و 229 ميليارد ريال در رتبه نهم و بانک ملت (هلدينگ) با 27740 هزار و 740 ميليارد ريال در جايگاه دهم قرار دارد.‌

اين دو بانک در سال 86 جاي خود را با يکديگر عوض کرده‌‌اند.

بانک‌هاي سپه، تجارت، مسکن، کشاورزي، بانک اقتصاد نوين، بانک پاسارگاد به ترتيب با فروش 23831، 22717، 17888، 16706، 9633 و 6746 در رتبه‌هاي دوازدهم، سيزدهم، هفدهم، بيستم، سي‌ام و سي و هشتم قرار دارند.

نکته قابل توجه اينکه شرکت‌هاي ايراني براساس شاخص‌هايي همچون فروش، دارايي، رشد دارايي، تعداد کارکنان، رشد اشتغال، سودآوري، بازده فروش، صادرات، ارزش بازار و ... مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته‌‌اند.

  • بيشترين صعود

جدول رده‌بندي 100 شرکت برتر همه ساله شاهد صعود و سقوط شرکت‌ها است. اين بالا و پايين رفتن با شيب متفاوتي همراه است.

در رده‌بندي 100 شرکت برتر سال 86 پتروشيمي مارون بيشترين صعود را داشته است اين شرکت در سال گذشته فروشي معادل 6340 ميليارد ريال داشته که برهمين اساس رتبه چهل و سوم را به خود اختصاص داده است. رتبه اين شرکت در سال 85 يکصد و بيست و هفتم بود.

شرکت بين‌المللي توسعه ساختمان (هلدينگ) نيز با 82 پله صعود به رتبه نود و پنجم دست يافته است.

فروش اين شرکت در سال 86 معادل 2352 ميليارد ريال بوده است.

شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات تراکتورسازي تبريز با 80 پله صعود و فروش 2349 ميليارد ريالي در رتبه نود و ششم قرار گرفته است.

شرکت سرمايه‌گذاري پارس آريان (هلدينگ) با 9304 ميليارد فروش به رتبه سي و دوم دست يافته است. رتبه اين شرکت در 2 سال قبل نود و دوم بود.

بانک پاسارگاد نيز جزو موسساتي که داراي بيشترين صعود بود. اين بانک با 53 پله صعود از رتبه نود و يکم به رتبه سي و هشتم دست يافت.

فروش بانک پاسارگاد در سال گذشته به حدود 6747 ميليارد ريال بالغ شد.

شرکت پتروشيمي پارس، شرکت سيمان فارس و خوزستان، موسسه مالي و اعتباري مهر، شرکت لوله‌سازي ماهشهر و شرکت گروه بهمن نيز جزو موسسات داراي بيشترين صعود هستند.

  • تازه‌واردها

از سوي ديگر، عملکرد شرکت‌ها موجب مي‌شود که برخي از آنها در 100 شرکت برتر ثبت شوند و عده‌اي که پيش از اين جزو 100 شرکت برتر بودند از اين جدول 100تايي ها خارج شوند.

شرکت پتروشيمي مارون، شرکت پتروشيمي پارس، شرکت خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه، شرکت پتروشيمي فناوران، موسسه مالي و اعتباري مهر، شرکت لوله‌سازي ماهشهر، شرکت بين‌المللي توسعه ساختمان و شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات تراکتورسازي تبريز از جمله شرکت‌ها و موسسات تازه وارد به مجموعه 100 شرکت برتر هستند.

مجموع فروش 8 شرکت تازه وارد در سال گذشته به 25295 ميليارد ريال رسيد.

  • مقايسه براساس دارايي‌

يکي ديگر از شاخص‌هايي که در ارزيابي شرکت مورد توجه قرار مي‌گيرد دارايي شرکت‌ها است.

براساس اين شاخص، در بين 10 شرکتي که داراي بيشترين دارايي هستند 8 بانک وجود دارد.

هلدينگ بانک ملي ايراني براساس شاخص بيشترين دارايي در رتبه اول جاي گرفته است.

دارايي اين موسسه در سال گذشته به 677/510 ميليارد ريال رسيد.

بانک ملت با 391 هزار ميليارد ريال، بانک صادرات با 386، بانک تجارت با 294، شرکت ملي صنايع پتروشيمي 242، بانک سپه با 228، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع ايران با 186، بانک مسکن 175، بانک پارسيان با 164 و بانک کشاورزي با 164 هزار ميليارد ريال در رتبه‌هاي دوم تا دهم براساس شاخص بيشترين دارايي قرار دارند.‌

در بين موسسات مورد سنجش در سال گذشته بانک ملي ايران بالاترين اشتغال‌زايي را داشته است.

ميزان کارکنان شاغل در بانک ملي 63 هزار و 513 نفر برآورد شده است.

شرکت ايران خودرو با حدود 51 هزار نفر، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با 39 هزار نفر، شرکت سايپا با حدود 31 هزار نفر و بانک صادرات با حدود 30 هزار نفر مستخدم در رتبه دوم تا پنجم شرکت‌ها از لحاظ اشتغال‌زايي قرار دارند.

  • بيشترين سودآوري‌

شاخص سودآوري مولفه مهمي در تصميم گيري براي تمام ذينفعان است.

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در سال گذشته به سود 31 هزار و 712 ميليارد ريال دست يافت که در حدود 2 برابر سود سال 85 است.

اين سازمان به عنوان شرکت اول از لحاظ سوددهي است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان با حدود 11 هزار ميليارد ريال، شرکت ارتباطات سيار با 9345، شرکت ملي صنايع مس ايران با 8851 و شرکت سايپا با 7341 ميليارد ريال در رتبه دوم تا پنجم شرکت‌هاي داراي بيشترين سوددهي هستند.

شرکت‌ها همواره يک وجهه بيروني دارند که با صادرات اين چهره نمايان مي‌شود.

شرکت ملي صنايع پتروشيمي با 6 تريليون ريال صادرات به عنوان اولين شرکت صادرکننده در مجموعه 100 شرکت برتر دست يافته است.

شرکت فولاد خوزستان با 2/2 تريليون ريال، شرکت پتروشيمي بندر امام با 2، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با 8/1 و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با 2/1 تريليون ريال جزو 5 صادرکننده برتر معرفي شده‌‌اند.

ارزيابي شرکت‌هاي برتر در سال 86 نشان مي‌دهد که شرکت و موسسات خصوصي نيز کم‌کم وارد عرصه کلان اقتصاد شده‌‌اند.
حضور بانک‌هاي خصوصي و موسسات مالي نشان مي‌دهد که اقتصاد در حال تغيير جهت است.حركت به چپ
حركت به راست


سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
http://www.agri-eng.com/links/15.php
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/uLinks.aspx
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_249
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://eshteghal.ir/amoozesh/marakez/
 

ستاد اشتغال دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 
http://www.kaums.ac.ir/employ/main.asp?page=vezara
 

لارستاني‌ها

 
http://www.larestaniha.com/8-1.php
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir
 

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي امير كبير

 
http://www.karafariny.com/entorg.asp
 

معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.economicaffairs.ir/
 

وزارت تعاون

 
http://www.icm.gov.ir
 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
http://www.agri-eng.com/links/2006/01/post_2.php
 

مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

 
http://www.hrmsociety.ir/news.asp
 

مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

 
http://hrdconf.sgnetway.com/
 

انجمن سراميك ايران

 
http://www.icers.ir/ResearchCenters.php
 

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 
http://www.iranculture.org/nahad/index.php
 

سازمان بازرگاني هرمزگان

 
http://www.hormozgancommerce.ir/index-f.html
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_7
 

مركز اطلاعات و آمار زنان

 
http://www.iranwomen.org/zanan/reserchs.htm
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است