صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3033                                               
قانون منبع
پيش نويس آئين نامه اجرايي قيمت گذاري سهام دولت عنوان
نويسنده
1386/04/02 تاريخ

آئين‌نامه اجرائي قيمت‌گذاري سهام متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي موضوع بند «و» ماده «14» تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده «9» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383

خلاصه
اداره امور اقتصادي و دارايي مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3

بسمه تعالي
پيش نويس آئين نامه اجرايي قيمت گذاري سهام دولت


«آئين‌نامه اجرائي قيمت‌گذاري سهام متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي موضوع بند «و» ماده «14» تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده «9» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383»

ماده 1- تعاريف

در اين آيين نامه،  مفاهيم زير با تعاريف مشخص بكار رفته است:

1ـ1ـ سهام با عرضه تدريجي: سهامي است كه به دفعات و به تدريج و نه به طور يكجا عرضه مي شود مشروط بر اينكه در هر نوبت عرضه، تعداد سهام عرضه شده متعلق به دولت كمتر از 5% كل سهام شرکت باشد.

2ـ1ـ سهام با عرضه يكجا و بلوكي: سهامي است كه تماماً به طور يكجا يا بعضاً به دفعات و در اندازه هايي كه بيش از 5% كل سهام شرکت باشد عرضه مي شود.

3ـ1ـ سهام با عرضه از طريق مزايده: سهامي است كه به شكل تدريجي و به دفعات و يا به طور يكجا و بلوكي از طريق مزايده و خارج از بورس اوراق بهادار براي فروش عرضه مي شود.

4-1- بازار فعال: بازاري است قابل دسترس كه در آن اوراق بهادار در شرايط عادي ، به شكل مستمرو براساس قيمتهاي قابل اتكا ، داد و ستد مي شود.

5-1-كارشناس قيمت گذاري سهام :  شخص حقيقي يا حقوقي است كه وظيفه و مسئوليت قيمت گذاري سهام دولت و شركتهاي دولتي را طبق ضوابطي مشخص به عهده مي گيرد .

6-1- نرخ بازده سرمايه‌گذاري:  معادل نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت در سال قيمت گذاري به اضافه درصدي بابت مخاطره سرمايه گذاري و نوع صنعت است كه توسط هيات عالي واگذاري در هر سال تعيين مي شود .

ماده 2:  عرضه و واگذاري سهام

طرق عرضه و واگذاري سهام متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي به شرح زير است  :

1ـ2ـ عرضه سهام به شكل تدريجي يا بلوكي از طريق بورس اوراق بهادار .
2ـ2ـ عرضه و واگذاري سهام به شكل تدريجي يا بلوكي از طريق مزايده .
3ـ2ـ عرضه و واگذاري سهام به شكل تدريجي يا بلوكي از طريق مذاكره .

ماده 3:  روش‌هاي قيمت‌گذاري

سهام متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي كه مستلزم عرضه و واگذاري است طبق روشهاي زير قيمت گذاري مي شوند:

الف: روش سود آوري

در اين روش، قيمت سهام از طريق تقسيم كردن ميانگين سود تعديل شده قبل از كسر ماليات سه سال آخر شركت قبل از سال قيمت‌گذاري بر اساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده با لحاظ كردن عوامل تعديل كننده سود كه در زير توصيف شده است بر نرخ بازده سرمايه‌گذاري تعين مي شود.

تبصره 1- اين روش تنها در مورد شركتهايي كاربرد دارد كه ميانگين سود قبل از ماليات آن پس از لحاظ كردن عوامل تعديل كننده سود ظرف سه سال گذشته قبل سال قيمت گذاري سهام ، دست كم معادل ده درصد ارزش جاري خالص دارئيهاي شركت (طبق بند ب اين آئين نامه ) باشد .

تبصره 2-  در شركتهايي كه طبق استاندارد هاي حسابداري لازم است صورتهاي مالي تلفيقي تهيه شود ، سود تلفيقي قبل از كسر ماليات سه سال آخر قبل از سال قيمت گذاري ، مبناي محاسبه ميانگين سود سه سال مزبور خواهد بود.

1ـ عوامل تعديل كننده سود:

عوامل تعديل كننده سود بشرح زير است:

1ـ1ـ درآمدها و هزينه‌هاي استثنائي و غيرمترقبه طبق استانداردهاي حسابداري
2ـ1ـ كسري ذخاير طبق بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني و رسيدگي كارشناس قيمت گذاري سهام.

تبصره: چنانچه در گزارش حسابرس و بازرس قانوني به دليل وجود محدوديت و يا ابهام براي كسر ذخاير، مبلغ تعيين نشده باشد ، كارشناس قيمت گذاري سهام لازم است برآوردي منطقي از كسر ذخاير ارائه و در محاسبات خود لحاظ كند.

3ـ1ـ درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي كه در روال عادي فعاليتهاي مستمر شركت واقع نشده است  نظير سود و يا زيان ناشي از فروش داراييهاي ثابت.

4ـ1ـ ساير عوامل تعديل كننده براساس گزارش حسابرس و بازرس قانوني.

5ـ1ـ سود سالهاي اول و دوم ( پس از لحاظ كردن تعديلات بالا ) قبل از اينكه در محاسبه ميانگين سود سه سال مورد نظر منظور شوند ، لازم است براساس تغييرات شاخص قيمتهاي عمده فروشي تعديل گردند .

6-1- مزيت‌ها و محدوديت‌هاي دولتي يا سازمانهاي پوشش دهنده از قبيل وابستگي ها و مناسبات خاص تجاري ، تعرفه هاي گمركي ، سياستهاي خاص قيمت گذاري كالا و خدمات (ورودي و خروجي) يارانه هاي دريافتي ، عدم استفاده و بهره برداري از عوامل توليد ، استفاده از تسهيلات بانكي خاص (تكليفي) وجود بازار مطمئن و يا انحصاري و همچنين شمول قوانين و مقررات خاص دولتي كه سود شركت را تحت تأثير قرار مي دهند و در صورت واگذاري ، تداوم ندارند و يا تغيير خواهند كرد ، توسط كارشناس قيمت گذاري برآورد و به عنوان عوامل تعديل كننده ، در محاسبه سود لحاظ خواهد شد.

         در صورتيكه به هر دليلي آثار عوامل مزبور قابل تقويم نباشد ضروري است كارشناس موارد مذكور را با توضيحات لازم در گزارش كارشناسي افشاء نمايد.

1 2 3


حركت به چپ
حركت به راست


بانك سپه

 
http://www.banksepah.com/Fa/Services/Default.aspx?
 

بانك سپه

 
http://www.banksepah.com/Fa/Services/Default.aspx?
 

بانك ملي ايران

 
http://www.bmi.ir/Fa/services.aspx
 

بانك رفاه

 
http://www.bankrefah.ir/fa/legislations.asp
 

سفارت جمهوري اسلامي ايران – کپنهاگ

 
http://www.iran-embassy.dk/fa/eco2.htm
 

مركز توسعه تجارت كيش

 
http://www.kishtpc.com/invest%20Farsi1_bank_persia
 

مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات رويش

 
http://www.itincubator.com/persian/Law/
 

بانك صنعت و معدن

 
http://w3.bim.ir/financcial/financcial_services.as
 

بانك ملت

 
http://www.bankmellat.ir/Oghod.aspx
 

بانك سپه

 
http://www.banksepah.com/Fa/Jobs/Default.aspx
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است