صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 5549                                               
آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانکي سال 87
قانون منبع
آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانکي سال 87 عنوان
هيت دولت نويسنده
1387/04/17 تاريخ

هيات ‌‌وزيران در جلسه مورخ 9/4/1387 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (الف) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه‌ ايران، مصوب 1383 آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانکي سال 1387 را تصويب کرد.

خلاصه
خبرگزاري مهر مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهوري آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانکي در سال 1387 را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ابلاغ کرد.

هيات‌‌وزيران در جلسه مورخ 9/4/1387 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (الف) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانکي در سال 1387 را تصويب کرد.

متن کامل اين آيين‌نامه به شرح زير است:

 • فصل اول ـ کليات

ماده1ـ تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين‌نامه در سال 1387 به شرح جداول پيوست که تاييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيات‌‌وزيران است، از طريق بانک‌هاي تجاري و تخصصي که توسط بانک مرکزي‌جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردند و در اين آيين‌نامه به اختصار بانک‌ها ناميده مي‌شوند، اعطا مي‌شود.

ماده2ـ بانک مرکزي ‌جمهوري اسلامي ايران موظف است از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ظرف دو هفته نسبت به تعيين و ابلاغ سهم تسهيلات تکليفي هر يک از بانک‌ها بر حسب استان و دستگاه اجرايي و اعلام آن به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اقدام نمايد.

 • تبصره1ـ بانک‌ها موظفند ظرف يک هفته پس از ابلاغ سهم تعيين‌شده توسط بانک مرکزي‌جمهوري اسلامي، مراتب را براي اجرا به کليه واحدهاي اجرايي ذي‌ربط در سراسر کشور ابلاغ نمايند.

 • تبصره2ـ تعيين مناطق توسعه‌نيافته تا ابلاغ فهرست جديد آن در سال 1387 توسط دولت براساس جداول پيوست تصويب‌نامه شماره 25335/ت24836هـ مورخ 29/5/1380 و اصلاحيه‌هاي آن صورت مي‌پذيرد.

 • تبصره3ـ تغيير در مانده يک‌‌هزار و يکصد و پنجاه‌‌ميليارد (1150000000000) ريال تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه براساس مبلغ اصل تسهيلات و قبل از اضافه شدن سود و کارمزد متعلقه تعيين مي‌شود.

 • تبصره4ـ بانک‌ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفا با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به تدريج براساس زمان‌بندي مندرج در اين آيين‌نامه به طور کامل به‌ طرح‌هاي مصوب اختصاص دهند.

ماده3ـ بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانکي به شرح جداول موضوع اين آيين‌نامه حسب مورد توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به نيابت از طرف دولت تضمين و تعهد مي‌گردد.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق بانک‌ها ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين‌نامه را که از طريق بانک مرکزي‌جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌گردد، در لوايح بودجه سال بعد از سررسيد پيش‌بيني و منظور نمايد تا از طريق بانک مرکزي‌جمهوري اسلامي ايران به بانک‌ها پرداخت‌ شود.

تضمين دولت نافي وظايف بانک‌ها جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه و بررسي و تاييد توجيه اقتصادي طرح‌ها نبوده و استفاده‌کنندگان از اين تسهيلات مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانک‌ها از محل تسهيلات تکليفي مي‌باشند. بانک‌ها موظفند، اقدامات قانوني و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي متناسب با پيشرفت اجراي طرح به عمل آورند.

تسهيلات بخش دولتي به شرح جداول پيوست با تضمين و تعهد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور توسط بانک‌ها پرداخت مي‌شود و در مواردي که اعطاي تسهيلات به شرکت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تضمين و تعهد نگردد، در اين صورت اعطاي تسهيلات به اين قبيل شرکت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي غيرتکليفي بوده و صرفا براساس دريافت تضمين‌هاي کافي و لازم توسط بانک‌ها امکانپذير خواهد بود. پرداخت تسهيلات سرمايه‌اي به هر يک از شرکت‌هاي دولتي منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات قبلي همان شرکت است.

 • تبصره ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است حسب مورد تضمين لازم را درخصوص طرح‌‍‌هاي دولتي که اعطاي تسهيلات به آنها مشمول تضمين دولت مي‌باشند، به بانک مرکزي‌جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايد.

ماده4ـ ارقام مندرج در جداول اين آيين‌نامه با توافق بانک مرکزي‌جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تا پايان آذر ماه سال 1387 حداکثر تا ده درصد از محل کاهش ساير ارقام جداول مذکور و حداکثر براي يک بار قابل افزايش مي‌باشد، مشروط بر اينکه در سقف مانده تسهيلات تکليفي تغييري حاصل نشود.

 • فصل دوم ـ تسهيلات اعطايي به‌بخش دولتي (سرمايه در گردش و سرمايه‌گذاري)

ماده5 ـ بانک‌ها موظفند سرمايه در گردش مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي براي خريد محصولات اساسي کشاورزي و دامي، تهيه و تدارک نهاده‌هاي کشاورزي و کالاهاي اساسي براي تنظيم بازار را به شرح جدول شماره (3) (به صورت تسهيلات کوتاه ‌مدت و براساس جدول گردش نقدينگي تاييد شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور) و جدول شماره (4) تامين و اعطا کنند.

 • تبصره ـ زمان بازپرداخت تسهيلات بابت خريدهاي تضميني و تهيه و تدارک بذرهاي پنبه و دانه‌هاي روغني، چغندرقند و توليد تخم نوغان (موضوع رديف (4) جدول شماره (3)) از زمان انعقاد قرارداد با بانک حداکثر به مدت يک سال مي‌باشد.

ماده6 ـ چنانچه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به دليل ضرر و زيان خريد تضميني محصولات کشاورزي و دامي در سال‌هاي گذشته به بانک مانده بدهکاري داشته باشند، تامين و پرداخت اعتبار تصويبي مندرج در ماده (5) اين آيين‌نامه توسط بانک‌ها صرفا منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده دستگاه‌هاي بدهکار به بانک‌ها مي‌باشد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است درخصوص پوشش و بازپرداخت بدهي‌هاي مذکور به بانک‌ها اقدامات لازم را به عمل آورد تا امکان اعطاي تسهيلات مجدد به دستگاه‌هاي مذکور توسط بانک‌ها فراهم شود.

ماده7ـ اعطاي تسهيلات اعتباري (سرمايه در گردش و سرمايه‌گذاري) توسط بانک‌ها به شرکت‌هاي دولتي صرفا در قالب جداول پيوست و براساس مبالغ مندرج در پيوست شماره (3) قانون بودجه سال 1387 کل کشور مجاز است.

پرداخت هرگونه تسهيلات به دستگاه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت خواه به صورت تسهيلات جاري يا تسهيلات سرمايه‌اي منوط به درج نام آنها در جداول پيوست و بازپرداخت و يا تعيين تکليف اقساط سررسيد شده تسهيلات قبلي و نحوه پرداخت از محل ذخاير و اندوخته‌ها خواهد بود.

 • تبصره ـ مهلت زماني معرفي و «تصويب و انعقاد قرارداد» مربوط به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش دولتي و متقاضيان سرمايه در گردش بخش دولتي به بانک‌ها توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع جداول شماره (2)، (3)، (4) و (5) به ترتيب تا پايان اسفند ماه سال 1387 و پايان خرداد ماه سال 1388 خواهد بود.

فصل سوم ـ تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي سرمايه درگردش بخش‌هاي تعاوني و خصوصي

ماده8 ـ بانک‌ها موظفند سرمايه در گردش موردنياز اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي از تسهيلات اعتباري تخصيصي به شرح جدول شماره (6) را حسب مورد با معرفي دستگاه ذي‌ربط تامين کنند تا پس از تسويه يا تعيين تکليف نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي ناشي از تسهيلات تکليفي مربوط به سرمايه در گردش سال‌هاي قبل در اختيار متقاضيان قرار دهند.

 • تبصره1ـ زمان بازپرداخت تسهيلات اعتباري موضوع اين ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعاليت موضوع تسهيلات، حداکثر به مدت يک‌ سال تعيين مي‌گردد.

 • تبصره2ـ ايجاد تغيير در مانده براي هر يک از تسهيلات موضوع اين ماده، مشروط به عدم افزايش سقف کلي تغيير در مانده به ميزان يک‌هزار و يکصد و پنجاه‌‌ميليارد (1150000000000) ريال مجاز مي‌باشد.

 • تبصره3ـ کنترل مانده تسهيلات سرمايه در گردش توسط بانک‌ها پايان آذرماه سال بعد اعمال مي‌گردد. بديهي است افزايش مانده در پايان سال 1387 مجاز خواهد بود.

 • تبصره4ـ مهلت زماني معرفي متقاضيان سرمايه در گردش اين ماده، پايان اسفند ماه سال 1387 و مهلت تصويب و انعقاد قرارداد پايان خردادماه سال 1388 مي‌باشد.

 • تبصره5 ـ جابه جايي ارقام رديف‌هاي جدول شماره (6) مشروط به آنکه سقف افزايش نيابد، بر عهده وزير يا رييس دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌باشد.

ماده9ـ توزيع اعتبارات رديف (2) جدول شماره (6) و سهم هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به تفکيک منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع سيستم بانکي از آن، براساس دستورالعمل جداگانه‌اي است که به صورت مشترک توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانک مرکزي‌جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ابلاغ خواهد شد.

 • فصل چهارم ـ موارد خاص

ماده10ـ تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي دام و طيور، آبزيان و واردکنندگان و توزيع‌کنندگان نهاده‌هاي طيور، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي با معرفي وزارت جهاد کشاورزي توسط بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

 • تبصره1ـ در صورتي که تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي تخصصي موضوع فعاليت‌هاي ماده (10)، تامين بخشي از نهاده‌هاي مورد نياز را به عهده گيرند، قسمتي از تسهيلات موضوع اين ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرايط مربوط به اعطاي تسهيلات به بخش دولتي با معرفي دستگاه‌هاي موضوع ماده (10) توسط بانک‌ها به آنها پرداخت خواهد شد.

 • تبصره2ـ نرخ سود تسهيلات سرمايه در گردش براي واحدها و يا تشکل‌هاي اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي توليد (متناسب با فعاليت براساس طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي ISIC) که فقط براي مصرف خود اقدام به واردات نهاده مي‌کنند و براي واحدهاي توليد نهاده جهت مصرف واحدهاي توليدي مذکور در اين ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانوني اعمال مي‌گردد.

ماده11ـ نحوه اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش مربوط

به خودکفايي گوشت قرمز و پودر ماهي به اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق آيين‌نامه اجرايي مربوط مي‌باشد.

ماده12ـ بانک مرکزي‌جمهوري اسلامي ايران در چارچوب اهداف قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موظف است:

 1. به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه‌هاي دانشجويي سهم وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و آموزش و پرورش، تسهيلات بانکي مورد نياز توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تعيين و از طريق بانک يادشده براي اجرا به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

 2. تسهيلات بانکي مورد نياز وزارت مسکن و شهرسازي يا شهرداري‌ها را براي جابه‌جايي و انتقال پادگان‌ها، مراکز نظامي و کارخانه‌هاي بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران و ديگر شهرهاي کشور تا سقف يک‌هزار (1000)‌ميليارد ريال با بازپرداخت پنج ساله تامين کند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرايي تسهيلات موضوع اين ماده ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانک مرکزي‌جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت کشور (سازمان شهرداري‌ها) و ستاد کل نيروهاي مسلح، تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده13ـ به منظور تامين حقوق دولت و بانک‌ها در مورد مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات از محل تسهيلات موضوع تبصره (3) و (2) قوانين بودجه سالانه به‌ طرح‌ها و فعاليت‌هايي که در حال حاضر نيمه‌تمام رها شده‌اند يا تکميل شده و به ‌دلايل ناشي از تعلل و قصور مجري يا غير از آن، قادر به ادامه فعاليت به صورت اقتصادي و بازپرداخت اصل و سود و کارمزد و جرايم مرتبط به تسهيلات خود نيستند، براساس پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي‌ربط يا کارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان يا بانک اعطاکننده تسهيلات و موافقت شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با اطلاع استفاده‌کننده از تسهيلات ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط، درمورد اين واحدها، اقدامات لازم براي تامين مطالبات بانک صورت مي‌گيرد (شامل اجراي وثايق، فروش واحد و غيره) تا پس از تامين مطالبات بانک و دولت از محل درآمد ناشي از اقدامات يادشده، باقي‌مانده در اختيار استفاده‌کننده از تسهيلات قرار گيرد، در صورتي که درآمد مذکور تکافوي پرداخت مطالبات بانک را ننمايد، مانده مطالبات به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور جهت بررسي و تعيين نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد.

محاسبه مطالبات بانک‌ها از دولت بابت تسهيلات تکليفي يا تضميني اعطايي بانک‌ها به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني منوط به انجام اقدامات موضوع اين ماده در مورد طرح‌هاي داراي مطالبات معوق مي‌باشد.

 • تبصره ـ در ارتباط با طرح‌هاي ملي کارگروهي متشکل از معاون برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط، رييس کل بانک‌مرکزي ‌جمهوري اسلامي ايران و مديرعامل بانک اعطاکننده تسهيلات و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان اين وظايف را برعهده خواهند داشت.

ماده14ـ به‌منظور فراهم‌آوردن امکان بهره‌برداري از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني که از تسهيلات تکليفي قوانين بودجه سال‌هاي قبل استفاده نموده و در مهلت تعيين شده در آيين‌نامه اجرايي تسهيلات تکليفي سال مربوط، به‌بهره‌برداري نرسيده‌اند، با موافقت بانک مجموع دوران مشارکت مدني و فروش اقساطي آنها حداکثر تا پانزده سال قابل افزايش مي‌باشد.

تبصره ـ يـارانه سود تسهيلات موضوع اين ماده (مـورد تعهد دولت) براي مدت افزوده شده (مازاد بر ده سال) در تعهد دولت نمي‌باشد.

 • فصل پنجم ـ نظارت

ماده15ـ به منظور اعمال نظارت و ارزيابي چگونگي اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي و ساير موارد مندرج در جداول پيوست، بانک مرکزي‌جمهوري اسلامي ايران، دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌ها موظف به‌اجراي موارد زير مي‌باشند:

 1. بانک‌ها موظفند هر سه ماه يک بار گزارش تسهيلات اعطايي اين آيين‌نامه را به‌تفکيک مورد مصرف به بانک‌مرکزي ‌جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايند.

 2. بانک‌مرکزي‌جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس گزارش دريافتي از بانک‌ها، هر سه ماه يک بار گزارش‌هاي لازم را به تفکيک قيد شده در گزارش بانک‌ها به‌معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارائه کند.حركت به چپ
حركت به راست


بانك سپه

 
http://www.banksepah.com/Fa/Services/Default.aspx?
 

بانك سپه

 
http://www.banksepah.com/Fa/Services/Default.aspx?
 

بانك ملي ايران

 
http://www.bmi.ir/Fa/services.aspx
 

بانك رفاه

 
http://www.bankrefah.ir/fa/legislations.asp
 

سفارت جمهوري اسلامي ايران – کپنهاگ

 
http://www.iran-embassy.dk/fa/eco2.htm
 

مركز توسعه تجارت كيش

 
http://www.kishtpc.com/invest%20Farsi1_bank_persia
 

مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات رويش

 
http://www.itincubator.com/persian/Law/
 

بانك صنعت و معدن

 
http://w3.bim.ir/financcial/financcial_services.as
 

بانك ملت

 
http://www.bankmellat.ir/Oghod.aspx
 

بانك سپه

 
http://www.banksepah.com/Fa/Jobs/Default.aspx
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است