صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3114                                               
بحرانهاي‌ بانكي
مقاله منبع
بحرانهاي‌ بانكي عنوان
‌دانيل‌ سي.هاردي‌ - مترجم: جليل‌ مبشري‌ نويسنده
1386/07/07 تاريخ

‌ضعفها و نابسامانيها در هر بخشي‌ از اقتصاد مي‌تواند پيامدهايي‌ را بر نظام‌ بانكي‌ برجاي‌ گذارد. باتوجه‌ به‌ ماهيت‌ تجارت، بانكها در معرض‌ خطرات‌ بالقوه‌ بسياري‌ قرار دارند.

خلاصه
مجله تدبير مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3

  • چكيده

‌ضعفها و نابسامانيها درهر بخشي‌ از اقتصاد مي‌تواند پيامدهايي‌ را بر نظام‌ بانكي‌ برجاي‌ گذارد. باتوجه‌ به‌ ماهيت‌ تجارت، بانكها درمعرض‌ خطرات‌ بالقوه‌ بسياري‌ قرار دارند.

بعضي‌ از اين‌ خطرات‌ عبارتند از: اتكا بر سپرده‌هايي‌ كه‌ چندين‌ برابر سرمايه‌ آنهاست، وجود فشارهاي‌ نامشخص‌ بر بخشهاي‌ مختلف‌ اقتصاد، اتكا بر دارائيهايي‌ كه‌ بلندمدت‌ بوده‌ و درمقابل‌ بدهيها قابليت‌ نقدينگي‌ كمي‌ دارند. همچنين‌ محاسبه‌ دارائيها و بدهيها با واحدهاي‌ پولي‌ مختلف‌ براي‌ بانكهايي‌ كه‌ درگير معاملات‌ بين‌المللي‌ هستند يكي‌ ديگر از اين‌ خطرات‌ است.

همچنين‌ بايد احتمال‌ بروز مشكل‌ به‌ دليل‌ سستي‌ سيستم‌ كنترل‌ داخلي‌ يا ضعف‌ مديريت‌ در خود نظام‌ بانكي‌ را نيز به‌ اين‌ متغيرها افزود. اگر صاحبان‌ سهام‌ و مديران‌ بانك‌ هنگام‌ بروز خطر ورشكستگي‌ فكر كنند كه‌ نسبت‌ به‌ اين‌ بحران‌ مسئول‌ نيستند با اين‌ كار خود ريسك‌ بزرگتري‌ را انجام‌ داده‌اند.

نتيجه‌ اين‌ كار آن‌ است‌ كه‌ مشكلاتي‌ را كه‌ مي‌توانستند به‌طور عادي‌ كنترل‌ كنند اكنون‌ ممكن‌ است‌ اغراق‌آميز جلوه‌ نموده‌ و دير يا زود نظام‌ بانكي‌ را به‌ دردسر يا مشكل‌ بيندازد. علاوه‌ بر اين، باتوجه‌ به‌ وجود روابط‌ پيچيده‌ و وابستگيهاي‌ متقابل‌ عادي‌ بين‌ بانكها و مشتريانشان، ممكن‌ است‌ مشكلاتي‌ كه‌ در ابتدا ناچيز و محدود بوده‌اند، اكنون‌ در سراسر نظام‌ بانكي‌ و اقتصاد كشور پراكنده‌ شود.

‌درنهايت، ويژگيهاي‌ ساختاري‌ و سازماني‌ يك‌ اقتصاد و به‌ويژه‌ نظام‌ بانكي، حساسيت‌ آن‌ را نسبت‌ به‌ بحران‌ تعيين‌ خواهدكرد. دولت‌ (شامل‌ بانك‌ مركزي‌ و مراجع‌ سرپرستي‌ و نظارتي) نقش‌ مهمي‌ را در ايجاد چارچوب‌ قانوني‌ و سازماني‌ ايفا مي‌كند و بايد همواره‌ نظارت‌ و سرپرستي‌ احتياطي‌ خود را انجام‌ دهد.

حيطه‌ اين‌ نظارت‌ شامل‌ بانكهايي‌ مي‌شود كه‌ مي‌توانند به‌ سرعت‌ مشكلات‌ را هنگام‌ بروزشان‌ نشان‌ دهند. همچنين‌ دولتها نسبت‌ به‌ اجراي‌ استانداردهاي‌ مشخص‌ در روشهاي‌ حسابداري‌ و بازرسي‌ بانكها مسئولند تا از اين‌ طريق‌ بانكها بتوانند مشكلات‌ خود را پنهان‌ سازند. مشكلاتي‌ نظير افزايش‌ نسبت‌ وامهاي‌ بازپرداخت‌ نشده، تاحدي‌ كه‌ ديگر غيرقابل‌ كنترل‌ شوند.

همچنين‌ ضروري‌ است‌ تا استانداردهاي‌ حسابداري‌ در شركتها و موسسات‌ مالي‌ غيربانكي‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ جدي‌ گرفته‌ شود تا از اين‌ طريق‌ بتوان‌ به‌ قابليت‌ ارزيابي‌ وضعيت‌ اعتباري‌ آنها اطمينان‌ حاصل‌ كرد. سستي‌ در اين‌ زمينه‌ها احتمال‌ گسترده‌ شدن‌ بحران‌ را در نظام‌ بانكي‌ افزايش‌ خواهد داد.

‌گرچه‌ عوامل‌ ساختاري‌ فوق‌ ممكن‌ است‌ ما را در شناسايي‌ اينكه‌ كدام‌ كشورها به‌ احتمال‌ زياد بحران‌ بانكي‌ را تجربه‌ خواهندكرد، ياري‌ كند اما درنهايت، اين‌ عوامل‌ در مورد زمان‌ وقوع‌ بحران‌ اطلاعات‌ كمتري‌ را در اختيار ما قرار مي‌دهند.

يك‌ كشور با تداركات‌ سازماني‌ ضعيف‌ در شرايط‌ عادي‌ مي‌تواند بدون‌ وجود مشكلات‌ جدي‌ در نظام‌ بانكي‌ براي‌ مدت‌ طولاني‌ در آرامش‌ به‌سر برد، اما زماني‌ كه‌ اوضاع‌ وخيم‌ شود، بحران‌ مي‌تواند خيلي‌ سريعتر شكل‌ بگيرد.

  • تاريخچه‌

‌باتوجه‌ به‌ آسيب‌پذيريهاي‌ فراواني‌ كه‌ بحرانها برجاي‌ مي‌گذارند، تعجب‌آور نيست‌ كه‌ داراي‌ تاريخچه‌ طولاني‌ باشند. ركود اقتصادي‌ بزرگ‌ دهه‌ 1930 در ايالت‌ متحده‌ و جاهاي‌ ديگر با ورشكسته‌ شدن‌ بانكها وخيم‌تر شد. در دهه‌هاي‌ اخير، كشورهاي‌ زيادي‌ مشكلات‌ مالي‌ را در سطوح‌ مختلف‌ تجربه‌ و تحمل‌ كرده‌اند، و حتي‌ اين‌ مشكلات‌ براي‌ بعضي‌ از آنها تكراري‌ نيز بوده‌ است. 

‌در اوايل‌ دهه‌ 1980، چند كشور آمريكاي‌ لاتين‌ ازجمله‌ شيلي‌ و مكزيك‌ براي‌ حفظ‌ قدرت‌ پرداخت‌ بدهي‌ بانكهاي‌ خود مجبور به‌ پذيرش‌ خسارتهاي‌ واقع‌ شده‌ در نظام‌ بانكي‌ - به‌ عنوان‌ مثال، ازطريق‌ دريافت‌ وامهاي‌ غيرمتعارف‌ از بانكها با هزينه‌اي‌ بيشتر از ارزش‌ واقعي‌ آن‌ - شدند.

همچنين‌ در طول‌ دهه‌ 1980 و 1990، بسياري‌ از كشورهاي‌ آفريقايي‌ مجبور به‌ تجديد ساختار و تامين‌ مالي‌ سيستم‌هاي‌ بانكي‌ خود شدند، ساختاري‌ كه‌ در گذشته‌ زيانهاي‌ هنگفتي‌ را به‌خاطر اعطاي‌ وامهاي‌ كشاورزي‌ و همچنين‌ به‌خاطر وامهاي‌ اعطايي‌ به‌ شركتهايي‌ كه‌ حداقل‌ 50 درصد سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ بوده، به‌ آن‌ كشورها تحميل‌ كرده‌ بود.

در اواخر دهه‌ 1980 عملكرد بانكها در برخي‌ از كشورهاي‌ صنعتي‌ پيشرفته‌ بويژه‌ در كشورهاي‌ شمال‌ اروپا اوضاع‌ را تاجايي‌ وخيم‌ كرد كه‌ دولتها مجبور شدند به‌ خاطر حفظ‌ ثبات‌ مالي‌ بعضي‌ از بانكهاي‌ بزرگ‌ آنها را موردحمايت‌ خود قرار دهند.

‌ ‌تقريباً‌ در همه‌ كشورهاي‌ درحال‌ گذار - كشورهايي‌ كه‌ اقتصاد خود را از يك‌ سيستم‌ دستوري‌ به‌ يك‌ سيستم‌ مبتني‌ بر بازار تغيير داده‌اند - بانكهاي‌ بزرگ‌ به‌ دليل‌ تورم‌ بالا و متغير و از دست‌ دادن‌ مشتريان‌ سنتي‌ خود متحمل‌ زيانهاي‌ هنگفتي‌ شده‌اند.

حوادث‌ اخير در شرق‌ آسيا يك‌ بار ديگر اين‌ نكته‌ را يادآوري‌ كرد كه‌ بحرانهاي‌ بانكي‌ چطور مي‌توانند با سرعت‌ و شدت‌ زياد آشكار شوند و اينكه‌ پيش‌بيني‌ پيامدهاي‌ اين‌ حادثه‌ شگفت‌ چقدر مشكل‌ است. درتمام‌ موارد، بحرانهاي‌ بانكي‌ حداقل‌ منجر به‌ زيانهاي‌ مالي‌ فراواني‌ شدند و همچنين‌ اعتبار سرمايه‌گذاري‌ و بازرگاني‌ آن‌ كشورها را تضعيف‌ كرد.

حل‌ اين‌ بحرانها اغلب‌ هزينه‌هاي‌ سنگيني‌ را برجاي‌ مي‌گذارد.

‌ ‌پيامدهاي‌ ناگوار، ارزش‌ پيش‌بيني‌ بحرانهاي‌ بانكي‌ را موردتاكيد قرار مي‌دهد. پيش‌بيني‌ بحران‌ موجب‌ شناسايي‌ سريع‌ آن‌ شده‌ و ازطريق‌ آن‌ مي‌توان‌ حوادث‌ را تجزيه‌وتحليل‌ كرده‌ و درنتيجه‌ مي‌توان‌ خود را براي‌ مقابله‌ با آنها آماده‌ ساخت.

  • شاخصهاي‌ بحران‌

‌ ‌حتي‌ زماني‌ كه‌ بحرانهاي‌ بانكي‌ به‌طور ناگهاني‌ ظاهر مي‌شوند، طبيعتاً‌ يك‌ دوره‌ طولاني‌ شكل‌گيري‌ را پشت‌ سر گذاشته‌اند. معمولاً‌ اطلاعات‌ مناسبي‌ دردسترس‌ است‌ كه‌ وقتي‌ به‌درستي‌ بررسي‌ شوند، مي‌تواند نشانه‌هايي‌ از آسيب‌پذيري‌ نظام‌ بانكي‌ را در مقابل‌ بحران‌ نشان‌ دهد.

براي‌ اينكه‌ بتوانيم‌ زمان‌ وقوع‌ بحران‌ بانكي‌ را پيش‌بيني‌ كنيم‌ يا حداقل‌ بگوييم‌ كه‌ چه‌ موقع‌ خطر بحران‌ كم‌ يا زياد است، بايد شاخصهاي‌ قابل‌ اعتمادي‌ را شناسايي‌ كرده‌ و مراقب‌ تغييرات‌ آنها باشيم. يك‌ شاخص‌ مفيد عبارت‌ است‌ از متغيري‌ كه‌ بتواند به‌ سرعت‌ وجود مشكل‌ را شناسايي‌ و دنبال‌ كند.

همچنين‌ اين‌ شاخص‌ بايد در مواقعي‌ كه‌ نظام‌ بانكي‌ تحت‌ فشار قرار ندارد به‌ يك‌ صورت، و برعكس‌ زماني‌ كه‌ درمعرض‌ خطر است‌ به‌ صورت‌ كاملاً‌ متفاوتي‌ رفتار كند.

در وضعيت‌ مطلوب‌ رفتار يك‌ شاخص‌ بايد معياري‌ را براي‌ تعيين‌ درجه‌ ريسك‌ نشان‌ دهد و يا به‌ زمان‌ احتمالي‌ وقوع‌ مشكل‌ در نظام‌ بانكي‌ اشاره‌ كند. هنگامي‌ كه‌ علائم‌ بحران‌ بانكي‌ ظاهر مي‌شود، رشد همزمان‌ شاخصها مي‌تواند چيزي‌ را درمورد شدت‌ و پيامدهاي‌ احتمالي‌ مشكل‌ بيان‌ كند.

‌ ‌البته‌ لزومي‌ ندارد متغيرهايي‌ كه‌ به‌عنوان‌ شاخصهاي‌ مفيد انتخاب‌ مي‌شوند، درمقابل‌ تمام‌ علل‌ ناچيز بحرانهاي‌ بانكي‌ از خود عكس‌العمل‌ نشان‌ دهند. يك‌ شاخص‌ ممكن‌ است‌ جنبه‌ خاصي‌ از وضعيت‌ مشكلات‌ نظام‌ بانكي‌ را اندازه‌گيري‌ كند مانند زيانهاي‌ بانكي. ديگري‌ ممكن‌ است‌ گسترش‌ شوك‌ را به‌ منافع‌ اقتصادي‌ دنبال‌ كند.

مثلاً‌ ازطريق‌ پيگيري‌ تغييرات‌ حاصله‌ در رابطه‌ مبادله، كه‌ سودآوري‌ صنايع‌ صادراتي‌ و سطح‌ درآمد و هزينه‌هاي‌ دولت‌ را به‌طور مستقيم‌ و نظام‌ بانكي‌ را به‌طور غيرمستقيم‌ تحت‌ تاثير قرار مي‌دهد. شاخص‌ سوم‌ ممكن‌ است‌ بعضي‌ از پيامدهاي‌ اوليه‌ مشكلات‌ بانكها را دنبال‌ كند.

نظير، فاصله‌ زياد بين‌ نرخ‌ پس‌انداز و وام‌دهي. اغلب‌ نوسانات‌ حاصله‌ در متغيرهاي‌ شاخص‌ و ظهور مشكلات‌ در بخش‌ بانكي، هر دو نتيجه‌ عامل‌ سوم‌ يعني‌ عامل‌ ذكرشده‌ اخير هستند.


براي‌ مثال، ممكن‌ است‌ بانكها به‌ اميد تغييرات‌ بنيادي‌ يا به‌ ضمانت‌ دولت‌ اقدام‌ به‌ اعطاي‌ وام‌ به‌ صنايع‌ زيان‌آور و تامين‌ سرمايه‌ در گردش‌ آنها كنند. افزايش‌ سريع‌ در اعطاي‌ وام‌ به‌ يك‌ بخش‌ ممكن‌ است‌ اين‌ مطلب‌ را نشان‌ دهد كه‌ بانكها درحال‌ تغيير چنين‌ معيارهايي‌ هستند كه‌ ممكن‌ است‌ در پايان‌ منجر به‌ خسارتهاي‌ بانكي‌ عظيم‌ و فاحشي‌ گردد.

‌ ‌شاخصهاي‌ مفيد را مي‌توان‌ از منابع‌ مختلفي‌ به‌دست‌ آورد كه‌ با جنبه‌هاي‌ گوناگون‌ اقتصاد در ارتباط‌ هستند. بعضي‌ از آنها ممكن‌ است‌ مختص‌ نظام‌ بانكي‌ بوده‌ و بعضي‌ ديگر نيز ممكن‌ است‌ مربوط‌ به‌ ساير بخشها باشد، درحالي‌ كه‌ ساير متغيرها مي‌تواند از شاخصهاي‌ كلان‌ اقتصاد انتخاب‌ شده‌ باشد.

1 2 3


حركت به چپ
حركت به راست


بانك سپه

 
http://www.banksepah.com/Fa/Services/Default.aspx?
 

بانك سپه

 
http://www.banksepah.com/Fa/Services/Default.aspx?
 

بانك ملي ايران

 
http://www.bmi.ir/Fa/services.aspx
 

بانك رفاه

 
http://www.bankrefah.ir/fa/legislations.asp
 

سفارت جمهوري اسلامي ايران – کپنهاگ

 
http://www.iran-embassy.dk/fa/eco2.htm
 

مركز توسعه تجارت كيش

 
http://www.kishtpc.com/invest%20Farsi1_bank_persia
 

مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات رويش

 
http://www.itincubator.com/persian/Law/
 

بانك صنعت و معدن

 
http://w3.bim.ir/financcial/financcial_services.as
 

بانك ملت

 
http://www.bankmellat.ir/Oghod.aspx
 

بانك سپه

 
http://www.banksepah.com/Fa/Jobs/Default.aspx
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است