صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 5188                                               
قانون منبع
تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران عنوان
نويسنده
1386/05/01 تاريخ

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران مصوبه تاريخ :80/02/09

خلاصه
نقطه تجاري ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

عنوان بخشنامه :
تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران
تاريخ :80/02/09
شماره بخشنامه :4523/ت24410ه


سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – وزارت صنايع و معادن

هيات وزيران درجلسه مورخ 18/1/1380 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موضوع نامه شماره 1021926 مورخ 28/12/1379 وبه استناد ماده (8) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن – مصوب 1379 – اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران

ماده 1- سازمان صنايع كوچك ايران كه دراين اساسنامه به طور اختصار (( سازمان)) ناميده مي شود به منظور افزايش اشتغال صنعتي و حمايت از واحدهاي كوچك بخش غير دولتي در جهت توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و همچنين سياستگذاري تنظيم حمايت هاي لازم از صنايع كوچك تشكيل مي شود. سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت موسسه دولتي وابسته به وزارت صنايع و معادن و براساس مقررات اين اساسنامه اداره مي شود.

ماده 2- مركز اصلي سازمان در تهران است و در صورت لزوم مي تواند با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به تشكيل واحدهاي سازماني مورد نياز در سازمان صنايع و معادن استانها اقدام نمايد.

ماده 3- سازمان از لحاظ مقررات اداري و استخدامي مشمول مقررات موضوع ماده (13) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مي باشد.

ماده 4- ضوابط مربوط به تعيين و تشخيص صنايع كوچك و حدود مسئوليت هر يك از دستگاههاي اجرايي دراين رابطه به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن جهاد كشاورزي و بازرگاني و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 5- اهم وظايف سازمان عبارتند از :

الف – تدوين سياستها و خطي مشي هاي صنايع كوچك در چارچوب سياست هاي كلي صنعتي كشور و پيشنهاد به مراجع مربوط .
ب – هدايت و حمايت از صنايع كوچك در جهت افزايش سطح اشتغال بهبود روش هاي توليد كاهش ضايعات و رعايت ضوابط زيست محيطي و بالا بردن مهارت كاركنان اين بخش .
پ – بررسي و شناخت مشكلات و نارسايي هاي موجود در ايجاد و توسعه صنايع كوچك و ارايه راهكارهاي مناسب در جهت رفع آنها .
ت – فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه گذاري بخش غير دولتي در صنايع كوچك .
ث – انجام بررسي هاي لازم به منظور برقراري ارتباط و هماهنگي لازم بين صنايع كوچك با يكديگر و همچنين با صنايع متوسط و بزرگ .
ج – مطالعه بررسي و پيشنهاد مقررات و راهكارهاي قانوني براي ايجاد و توسعه صنايع كوچك
چ – تهيه و تدوين برنامه هاي مربوط به توسعه كار آفريني در صنايع كوچك و انجام حمايت هاي لازم جهت اجراي آنها
ح – تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي كوتاه مورد نياز صنايع كوچك و ايجاد زمينه هاي لازم براي اجراي آنها
خ – ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين نيازمنديهاي صنايع كوچك در زمينه هاي مواد اوليه و قطعات توسط بخش غير دولتي
د – انجام اقدامات لازم به منظور سازماندهي صنايع كوچك توسط تشكل هاي صنعتي و تخصصي مربوط
ذ – برنامه ريزي در جهت ايجاد شبكه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني مورد نياز صنايع كوچك و اعمال حمايت هاي لازم در اين زمينه
ر – برنامه ريزي و حمايت از واحدهاي كوچك صنعتي جهت دريافت اعتبارات و تسهيلات از نظام بانكي كشور
ز – مطالعه و ارايه پيشنهادهاي لازم براي ساماندهي بازار سرمايه و بازارهاي مالي و پولي در زمينه حمايت از صنايع كوچك

ماده 6- رئيس سازمان توسط وزير صنايع و معادن منصوب مي شود و سمت معاون وزير صنايع و معادن را دارا مي باشد. و مسوول تهيه و اجراي برنامه هاي سازمان بوده و مسووليت كليه امور اجرايي مالي استخدام عزل نصب و نقل و انتقال مستخدمان سازمان را با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده دار مي باشد. همچنين نمايندگي سازمان را در برابر اشخاص حقوقي و مراجع قضايي با حق توكيل به غير به عهده دارد. رئيس سازمان مي تواند تمام يا قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به معاونان و يا مديران سازمان تفويض نمايد.

ماده 7- سازمان مكلف است از تشكيلات خود را تهيه و پس از تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا نمايد.

ماده 8- هرگونه تغييرات و اصلاحات لازم در اين اساسنامه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران صورت خواهد گرفت . اين متن به موجب نامه شماره 1100/21/80 مورخ 29/1/1380 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.

حسن حبيبي – معاون اول رئيس جمهورحركت به چپ
حركت به راست


شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_1.asp
 

شهرك فناوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/fanavari_Home.asp
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.ir/Law/index.asp?Cat=281&PageId
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.ir/Law/index.asp?Cat=271&PageId
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.ir/Law/index.asp?Cat=274&PageId
 

سازمان صنايع كوچك و شهرمهاي صنعتي

 
http://www.iraniec.ir/pages/showpage.asp?PageId=95
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Companies.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Resources.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_3.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/R&D.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/IT_5.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_2.asp
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است