صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 10983                                               
آشنايي با خوشه هاي صنعتي
مقاله منبع
آشنايي با خوشه هاي صنعتي عنوان
نويسنده
1386/06/17 تاريخ

امروزه توسعه خوشه‌هاي صنعتي نقش‌ محوري و بارزي در سياست‌هاي اقتصادي و صنعتي بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه ايفا مي‌نمايد.

خلاصه
سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3 4

  • مقدمه

امروزه توسعه خوشه‌هاي صنعتي نقش‌ محوري و بارزي در سياست‌هاي اقتصادي و صنعتي بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه ايفا مي‌نمايد.

اگر رويکردهاي گذشته تمرکز بيشتري بر اقتصاد کلان و همين‌طور بنگاه‌هاي بزرگ داشته‌اند؛ اينک کسب و کار کوچک و خرد، احساس مسئوليت نسبت به افزايش قابليت رقابت اين واحدها، بهبود ارتباطات شبکه‌اي، تأکيد بر حمايت‌هاي غيرمستقيم،‌ ترکيب رقابت و همکاري به منظور تقويت يادگيري و نوآوري، ارتقاء سطح همکاري واحدهاي کوچک و بزرگ و تقويت مثلث همکاري «خوشه‌ها»، «دولت» و «دانشگاه» مورد تأکيد و توجه بيشتري قرار مي‌گيرد.

هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بين‌المللي، ملي و بخشي به سمت منطقه‌اي و محلي و مبتني بر قابليت‌هاي پوياي سيستم‌هاي اجتماعي شکل‌يافته بر پايه فرآيندهاي طبيعي پيش مي‌رود، توجه به کسب و کارهاي متوسط، کوچک و خرد در قالب شبکه‌هاي ارتباطي قابل تعريف، ذيل بحث توسعه خوشه‌اي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌شود.

بيش از يک دهه است که توسعه صنعتي مبتني بر خوشه‌ها، به عنوان يک استراتژي نوين مورد توجه برنامه‌ريزان و سياستگذاران کشورهاي صنعتي و در حال توسعه قرار گرفته است.

سازمان‌هاي بين‌المللي همچون UNIDO نيز طرح‌هاي متعددي را از طريق توسعه خوشه‌هاي صنعتي در کشورهاي مختلف اجرا و حمايت کرده‌اند. در سال‌هاي اخير، بحث توجه به صنايع کوچک و متوسط و توسعه خوشه‌هاي صنعتي در داخل کشور نيز مورد توجه قرار گرفته است.

اما به نظر مي‌رسد در سطح سياستگذاري و پياده‌سازي الگوي توسعه‌ خوشه‌اي، کشور همچنان نيازمند حرکت‌هاي بنيادي و پايه‌اي است. مطلب حاضر کوششي است با هدف ايجاد ادبيات مشترک در زمينه توسعه خوشه‌هاي صنعتي و به عنوان گامي در راستاي حرکت مذکور که با توجه به ويژگي‌هاي اين بحث در سطح کشور، تنظيم شده است.

شايان يادآوري است که منظور از «صنعت» در اين مطلب، کسب و کار به معناي فراگير آن است و نه توليد کارخانه‌اي بنابراين خدمات، کشاورزي و . . . را نيز دربر مي‌گيرد.

تعاريف و ادبيات

  • تعريف خوشه صنعتي (Industrial Cluster)

خوشه صنعتي به مجموعه‌اي از واحدهاي کسب و کار (Enterprises) اطلاق مي‌شود که در يک منطقه جغرافيايي و يک گرايش صنعتي متمرکز شده و با همکاري و تکميل فعاليت‌هاي يکديگر،‌به توليد و عرضه تعدادي کالا و خدمات مي‌پردازند و از چالش‌ها و فرصت‌هاي مشترک برخوردارند.

عموماً‌ خوشه‌ها تعداد زيادي واحدهاي اقتصادي خرد، کوچک و متوسط را دربر مي‌گيرند که از نظر جغرافيايي،‌ اين واحدها مي‌توانند در سطح روستا، شهر و يا شهرستان پراکنده باشند.

بدين ترتيب، مشخصه‌ خوشه‌هاي صنعتي؛ تمرکز جغرافيايي، همکاري در تکميل فعاليت‌هاي يکديگر،‌توليدات و خدمات مشترک و همين‌طور چالش‌ها و فرصت‌هاي مشترک است.

  • زيرمجموعه‌هاي يک خوشه صنعتي

يک خوشه صنعتي، نه فقط شامل واحدهاي کسب و کار (Enterprises) که توليدات و يا خدمات مشخص خوشه را توليد و ارائه مي‌کنند، بلکه به علاوه تأمين‌کنندگان مواد اوليه، پيمانکاران فرعي، خريداران، صادرکنندگان، تأمين‌کنندگان ماشين‌آلات،‌ نهادهاي مختلف پشتيبان، مشاوران، خدمات عمومي، واحدهاي مربوط به سيستم حمل و نقل و ساير تأمين‌کنندگان که توليد در خوشه را به صورت مستقيم و غيرمستقيم تسهيل مي‌کنند را نيز دربرمي‌گيرد.

در کنار اين‌ها، گروه‌هاي ديگري از فعالان مثل اتحاديه‌ها، گروه‌هاي هميار، تعاوني‌ها و NGO ها که ترغيب‌کننده کسب و کار بخش‌هاي مختلف خوشه هستند نيز قرار مي‌گيرند.

به مجموعه‌هاي اشاره شده، «ذينفعان خوشه» گفته مي‌شود.

  • يک مثال از خوشه صنعتي

يک مثال خوب از يک خوشه صنعتي، خوشه سفال و سراميک لالجين در استان همدان است. ذينفعان اصلي اين خوشه عبارتند از : توليدکنندگان اصلي محصولات سفالي و سراميکي تزئيني،‌ آشپزخانه‌اي و بهداشتي؛ واحدهاي توليدکننده گل؛ واحدهاي تأمين‌کننده رنگ و لعاب؛ واحدهاي سازنده ماشين‌آلات و تجهيزات و قطعات مربوطه؛ فروشگاه‌هاي محلي؛ صادرکنندگان؛ سيستم توزيع و فروش سنتي توسط کاميون‌داران و به همين ترتيب مرکز آموزش سفال و سراميک؛ اتحاديه صنف توليد سفال و سراميک؛ اتحاديه توليد و صادرکنندگان سفال و سراميک؛ شهرک صنعتي لالجين و . . .

خوشه‌هاي صنعتي سفال و سراميک لالجين، ادوات کشاورزي مازندران، حوله‌بافي چله‌خانه تبريز، قطعات خودروي تبريز،‌ و سنگ اصفهان، مثال‌هايي از خوشه‌هاي داخل کشور و خوشه‌هاي کشباف لودهيانا در هند، الکترونيک سيليکون و سينمايي هاليوود در آمريکا و نساجي بيلا در ايتاليا، نمونه‌هايي از خوشه‌هاي صنعتي در ساير کشورها هستند.

1 2 3 4


حركت به چپ
حركت به راست


شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_1.asp
 

شهرك فناوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/fanavari_Home.asp
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.ir/Law/index.asp?Cat=281&PageId
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.ir/Law/index.asp?Cat=271&PageId
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.ir/Law/index.asp?Cat=274&PageId
 

سازمان صنايع كوچك و شهرمهاي صنعتي

 
http://www.iraniec.ir/pages/showpage.asp?PageId=95
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Companies.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Resources.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_3.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/R&D.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/IT_5.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_2.asp
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است