صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 8398                                               
پاركهاي پتروشيمي آلمان؛ ارزش افزوده و اشتغال
مقاله منبع
پاركهاي پتروشيمي آلمان؛ ارزش افزوده و اشتغال عنوان
نويسنده
1386/10/02 تاريخ

در صنايع وابسته به نفت هرچه به سمت محصولات نزديك به بازار مصرف نزديك مي شويم، با فرصتهاي شغلي بيشتر و كم هزينه تر روبرو هستيم.

خلاصه
روزنامه تفاهم مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

در صنايع وابسته به نفت هرچه به سمت محصولات نزديك به بازار مصرف نزديك مي شويم، با فرصتهاي شغلي بيشتر و كم هزينه تر روبرو هستيم.

به نحوي كه طبق گزارشات معتبر بين المللي براي ايجاد هر شغل در صنعت پالايش به حداقل 500 هزار دلار و در صنايع بالادستي پتروشيمي 360 هزار دلار سرمايه گذاري نيازمنديم. در حاليكه در صنايع پايين دستي پتروشيمي نظير صنايع پلاستيك با صرف 2000 دلار ميتوان به ايجاد اشتغال پرداخت.

ضمن اينكه توسعه اين صنايع به تكميل زنجيره ارزش مواد هيدروكربوري و در نتيجه كسب ارزش افزوده واقعي و جلوگيري از خام فروشي خواهد انجاميد.در صنايع وابسته به نفت هرچه به سمت محصولات نزديك به بازار مصرف نزديك مي شويم، با فرصتهاي شغلي بيشتر و كم هزينه تر روبرو هستيم.

به نحوي كه طبق گزارشات معتبر بين المللي براي ايجاد هر شغل در صنعت پالايش به حداقل 500 هزار دلار و در صنايع بالادستي پتروشيمي 360 هزار دلار سرمايه گذاري نيازمنديم. در حاليكه در صنايع پايين دستي پتروشيمي نظير صنايع پلاستيك با صرف 2000 دلار ميتوان به ايجاد اشتغال پرداخت.

ضمن اينكه توسعه اين صنايع به تكميل زنجيره ارزش مواد هيدروكربوري و در نتيجه كسب ارزش افزوده واقعي و جلوگيري از خام فروشي خواهد انجاميد. از اين رو كشورهاي پيشرو در عرصه توليدات مواد شيميايي با ارزش نظير آلمان به اين مهم توجه كرده و با توسعه نظام مند صنايع پايين دستي پتروشيمي در قالب پاركهاي پتروشيمي به توليد محصولات با ارزش، نوآوري و توليد محصولات جديد، ايجاد بنگاههاي كوچك و متوسط پتروشيمي دانش بنيان و نيز كارآفريني و ايجاد شغلهاي پايدار، با مديريت و كاهش هزينه توليد، عليرغم دوري از مواد اوليه ارزان همچنان پيشرو عرصه توليدات مواد پليمري و پتروشيمي اند. در مطلب حاضر به معرفي يكي از بزرگترين و معتبرترين پاركهاي پتروشيمي آلمان پرداخته ايم:

 • INDUSTRIAL PARK WERK GENDORF:

اين پارك پتروشيمي كه در (Burgkirchen/District (Bavaria واقع شده است، محل استقرار و فعاليت 20 شركت در زمينه مواد شيميايي خاص و اساسي، پلاستيك ها، انرژي و خدمات است.

همكاري بين اين شركت هاي توليدي مستقر در پارك با تأمين كنندگان خدمات در مركز مثلث شيميايي Bavaria فرصت درخشاني را براي توليد اقتصادي و كسب بازارهاي جهاني در حوزه مواد شيميايي و دارويي فراهم آورده است.

مساحت اين پارك190 هكتار و مهمترين شركتهاي فعال در آن ,Clariant, Dyneon, Infra- Serv, Linde, Klöckner Pentaplast, Vinnolitبوده كه در زمينه توليد مشتقات متنوع اتيلن اكسايد،گلايكول ها،آمينها ،سود سوزآور،تتراكلريد قلع و ويننيل كلريد،PVC، فيلم هاي PVC سخت، پلي تترافلورواتيلن، فلورترموپلاستيك و فلور الاستومرها،پليمرهاي فلورسنس فعاليت مي نمايند.InfraServ Gendorf يك طيف وسيعي از خدمات مديريت سايت رادر پارك صنعتيWERK GENDORF مهيا مي كند:

 1. ايجاد شش واحد تجاري و سه واحدخدمات عمومي و رفاهي مركزي
 2. ارائه خدمات تخصصي در زمينه توليد و مديريت انرژي، لجستيك،نگهداري و تعمير،حفاظت محيط زيست، ايمني و مديريت پساب، آموزش و مشاوره،مديريت تأسيسات و فراهم كردن ساير خدمات اساسي براي توليدكنندگان
 • خدمات تكنيكي:طراحي واحد صنعتي(plant)،ساخت و نصب،نگهداري و تعمير
 • ESHA:محيط زيستي،امنيت شغلي و مديريت سلامت،امنيت شركت و واحد، license
 • لجستيك:حمل ونقل و ذخيره سازي محصولات شيميايي(مركز لجستيك با امكان ذخيره براي pallet 22000 )
 • سيستم خدمات IT :مخابرات،شبكه،جاده سازي،خدمات PC و server
 • محل ها و تأسيسات:مديريت محل و ساخت و ساز،مهندسي ساختمان
 • تسهيلات زندگي ، توليد و توزيع انرژي
 1. ارائه طيف كامل خدمات منطقه عملياتي خاص به ساير مشتريان خارج از پارك
 • Bavaria يك جايگاه ممتاز جهاني:

صنايع شيميايي Bavaria در مقياس بين المللي جايگاه مناسبي دارد. در آلمان، Bavariaسومين منطقه بزرگ صنايع شيميايي است كه 7/13 % نيروي انساني منطقه را در قالب 250 SME استخدام كرده است. اين 250 واحد به صورت منظم در يك سيستم يكپارچه در حوزه توليد محصولات شيميايي فعاليت مي نمايند و از اين طريق 48 درصد صادرات مواد شيميايي آلمان را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر 250 SME فعال بازيگران بين المللي از قبيل Wacker Chemie و Süd-Chemie شعبه هاي اصلي خود را در Bavaria دارند؛ Degussa، BASF، Clariant و Spezialitätenchemie Ciba در زمينه تأسيسات پژوهشي و واحدهاي توليدي در اين منطقه فعاليت مي كنند.

پارك GENDORF نه تنها باعث رونق اقتصادي صنعت شيميايي آلمان شده بلكه موجبات رونق و توسعه همه جانبه منطقه باوارياي آلمان (منطقه اقتصادي واقع ميان رودخانه هاي Innو Salzach) را فراهم آورده است. در اين راستا يك چهارم مشاغل منطقه Bavaria آلمان در صنايع شيميايي و يك سوم عوايد اين منطقه نيز از فروش مواد شيميايي است كه در اين پارك توليد شده است.

 • Bavaria قطب توليدات شيميايي آلمان:

محصولات شيميايي يكي از بخش هاي كليدي توليدات Bavaria است. اين شهرك تنها در زمينه صنايع شيميايي و خدمات جانبي 59000 نفر نيروي انساني را به كار گرفته و فروشي متجاوز از 13 ميليارد يورو در سال را به خود اختصاص داده است. ادعا مي شود محصولات كارخانجات اين منطقه تقريبا تمام طيف محصولات شيميايي را از داروهاي وي‍ژه، پليمرها و پلاستيك هاي اصلي گرفته تا رنگ ها،لاك ها و سيمان هاي چسبنده،محصولات محافظ بدن و همچنين الياف متنوع شيميايي پوشش مي دهد.

Bavaria يك قطب بزرگ صنايع الياف شيميايي در آلمان بوده و سهمي معادل 40 درصد از فروش و نيروي انساني شاغل در صنايع الياف شيميايي آلمان را به خود اختصاص داده است.

شركت هايي از قبيل Trevira، Invista، Johns Manville و Teijin Monofilament در منطقه Bobingen، Cordenka،صنايع الياف Diolen و Polyamide High Performance در Obernburg ، همچنين الياف Kelheim يا Textilwerke Deggendorf،توليد و توسعه محصول الياف خاص براي كاربردهاي وسيع از امور مرسوم تا صنايع پيشرفته را در اختيار دارند.

 Bavaria علاوه بر تامين فضاي توليد، مكان استقرار و زندگي مديران و روئساي شركت هاي پيشتاز بين المللي از قبيل دكتر Th. Böhme KG و Rudolf Chemie GmbH يا امثال Ciba Spezialitätenchemie Pfersee GmbH را فراهم نموده است كه هسته هاي توانمند توليد صنايع شيميايي را در كنار مراكز R & D و خلق فناوري را در اين منطقه تاسيس نموده اند.

كارخانه هاي آلماني از قبيل Degussa AG و Wacker Chemie AG كه تقريبا پاسخگوي نيمي از بازار مواد شيميايي ساختماني اروپا و يك سوم بازار جهاني هستند، شعبات اصلي توليد، بازاريابي و پژوهش و فناوري خود را در Bavaria بنا نموده و يا بخش اصلي توليد مواد شيميايي ساختماني را در اينجا پايه ريزي كرده اند.

بيشتر قطبهاي صنايع شيميايي نيز همانند موارد مذكور در اين منطقه واقع شده اند كه بسط فعاليت آنها از حوصله مطلب حاضر خارج است. اما ذكر اين نكته قابل توجه است كه اين مكان چنان ارزش افزوده اي براي صنعت پتروشيمي آلمان بوجود آورده كه عمده توليدكنندگان و يا تامين كنندگان اتيلن و پروپيلن آلمان از طرق مختلف (حمل مواد از طريق وسائل نقليه گرفته تا انتقال اتيلن و پروپيلن از طريق خطوط لوله) محصولات واحدهاي بزرگ كراكينگ و يا انبارهاي بزرگ خود را روانه پارك GENDORF مي كنند تا توليدكنندگان صنايع پايين دستي مستقر در اين محل را در كسب ارزش افزوده، توليد پايدار و ايجاد اشتغال بيشتر ياري نمايند.

بازار و شركا در بخش مواد شيميايي:تقريبا 80% كل فروش در صنايع مواد شيميايي به شكل پيش_ محصول هايي براي موسسات اقتصادي در تمام شاخه هاي صنايع مختلف مي باشد. خريداران كليدي اين محصولات توليدكنندگان انواع پلاستيك ها (plastics processing)، خودروسازان (automotive engineering)، صنايع كاغذ و چاپ، دارو، نساجي، پوشاك، چرم،مهندسي مكانيك و در صنعت ساختمان هستند.

به عنوان مثال ايجاد پايگاههاي همكاري Bayern Innovativ GmbH در بخش مواد جديد،به منظور برقراري ارتباط پويا با شركت هاي مواد شيميايي جهت جايگزيني مواد مصرفي خود با مواد نو و يا ايجاد شبكه هاي نوآوري به صورت گروههاي جامع الاطراف (فني، بازار، محيط زيست و غيره) در هريك از بخش هاي تهيه كننده قطعات اتوموبيل، الكترونيك، نساجي، تكنولوژي محيط زيست،بيولوژي و تكنولوژي پزشكي و دارويي و غيره به منظور نوآوري و توسعه محصولات توليدي بر مبناي نيازهاي آتي بازار از جمله اين فعاليتهاست.GENDORF به بحث بازاريابي براي واحدهاي فعال در پارك توجه ويژه اي داشته و علاوه بر بهره گيري از روشهاي نوين و بروز بازاريابي، به نوآوري هايي در اين زمينه دست زده است.

 • ايجاد بسترهاي جذاب تحقيق و توسعه:

تحقيقات صنعتي:

تقريبا تمام شركت هاي مواد شيميايي بخش مهمي از تحقيقات و ظرفيت هاي توسعه خود را در سايت هاي Bavaria بر پا نموده اند. در اين منطقه، مراكز استراتژيك تحقيق و توسعه نظير "كنسرسيوم صنايع الكتروشيمياي" (Consortium for electrochemical industry) متعلق به Wacker Chemie AG ،دانشكده تحقيقات مركزي Süd-Chemie AG in Heufeld و يا "مركز مواد شيميايي ساختماني" (Construction Chemicals Center of Excellence) متعلق به Degussa AG در Trostberg. فعاليتهاي مختلفي را با هدف توسعه همكاري با دانشگاههاي Bavaria و دانشگاههاي علوم كاربردي سازماندهي مي كنند.

انستيتو هاي دانشگاهي:

در دانشگاههاي Bavaria انواع مطالب و مباحث علم شيمي و پتروشيمي ارائه مي گردد. دانشكده ها و كرسي هاي شيمي در 6 دانشگاه Bavaria وجود دارد. از مهمترين دانشگاههاي فعال در باواريا دانشگاه فني مونيخ(TUM) به عنوان يكي از دانشگاههاي بين المللي معتبر و فعال در اتحاديه عالي در زمينه شيمي است كه بخش مهمي از آموزشها و پژوهشهاي علمي و دانشگاهي باواريا را عهده دار است.

نيروي انساني واجد شرايط مناسب(كارشناس) براي بخش مواد شيميايي:

Bavaria يك پتانسيل قوي در نيروي كار بسيار كارآموخته و باانگيزه دارد. دانشگاههاي Bavaria فقط داراي انستيتوهاي تحقيقاتي مشهور و بين المللي در زمينه شيمي نيستند،بلكه متخصصان علمي بسيار كارآموخته را نيز تربيت مي نمايند.در بخش تجاري، در سالهاي اخير صنايع شيميايي در Bavaria بيش از 2000 فرد جوان كارآموخته را تربيت نموده و در 125 واحد فعال به كار گرفته شده اند.

موقعيت هاي كارآموزي حرفه اي براساس نوع تخصص ها در صنايع شيميايي به طور متنوع تعريف شده و در حوزه هاي گوناگون، از قبيل كارگر شيميايي يا تكنيسين آزمايشگاه شيميايي در قالب courseهاي كارآموزي در بخش تجاري و فني-صنعتي در اين منطقه تعريف شده و به كارآموزان دانشگاههاي مختلف شيميايي و پتروشيمي ارائه مي گردد.

"انستيتو(انجمن) شيمي Bavaria " كليه فرصتهاي شغلي و مهارتهاي كارآموزي را در يك جزوه جمع آوري و تأليف كرده و در اختيار متقاضيان قرار مي دهد.

مديران و گردانندگان پارك پتروشيمي GENDORF براي بخش پتروشيمي بر پايه اتيلن موقعيت هاي رشد جديدي در Bavaria را طي سالهاي 2007/2008 پيش بيني ميكنند. مهمترين عامل اين رشد، "خط لوله اتيلن جنوب" است كه از Münchsmünster به Ludwigshafen كشيده مي شود. از طريق اتصال اين شبكه خط لوله اتيلن، تغذيه اتيلن Bavaria انعطاف پذيرتر بوده و در بازه زمان طولاني امنيت عرضه اتيلن را براي اين منطقه تامين مي نمايد.

پارك هاي صنعتي شبيه Gendorf در آلمان فراوان به چشم مي خورد. نمونه هايي چون Gersthofen ، Bobingen يا Münchsmünster آلمان اين كشور را عليرغم فقدان منابع خام، در عرصه صنايع پايين دستي پتروشيمي پيشتاز جهان كرده اند. به شركت ها براي راه اندازي كمك مي كنند تا يك شروع خوب در تحقيقات،توسعه و توليد خود داشته باشند.

آنها تسهيلات، تأسيسات و خدمات زيرساختي، از كارآموزي و كارآموزي پيشرفته تا تجزيه و تحليل، مديريت تأسيسات،دفتر كاركنان،حفاظت محيط زيست و تأمين انرژي و آب را مهيا مي كنند.براي مثال، Mainsite GmbH & Co KG ،متصدي مركز صنعتي Obernburg،به ايده پردازان و كارآفرينان جوان با راهكار تجاري نوين استفاده آزاد از دفتر،آزمايشگاه،انبار توليد و محيط باز در پروژه شان را جهت تبديل به يك شريك در ايده تجاري خود خدمات لازم را ارائه مي نمايد.حركت به چپ
حركت به راست


شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_1.asp
 

شهرك فناوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/fanavari_Home.asp
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.ir/Law/index.asp?Cat=281&PageId
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.ir/Law/index.asp?Cat=271&PageId
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.ir/Law/index.asp?Cat=274&PageId
 

سازمان صنايع كوچك و شهرمهاي صنعتي

 
http://www.iraniec.ir/pages/showpage.asp?PageId=95
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Companies.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Resources.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_3.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/R&D.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/IT_5.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_2.asp
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است