صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4864                                               
مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در شهرك‌هاي صنعتي
مقاله منبع
مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در شهرك‌هاي صنعتي عنوان
نويسنده
1387/11/02 تاريخ

ميزان سهم و نقش صنعت در اقتصاد، اصلي‌ترين شاخص صنعتي بودن محسوب مي‌شود و كشور صنعتي، كشوري است كه صنعت در توليد ناخالص ملي آن حداقل 25 درصد سهم داشته باشد. ‌

خلاصه
روزنامه اعتماد ملي مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

ضرورت و اهميت رشد و گسترش بخش صنعت به‌عنوان موتور محرك و مبناي توسعه پايدار و محور تحولا‌ت اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اكنون بسيار مورد توجه است.

بر اين اساس ميزان سهم و نقش صنعت در اقتصاد، اصلي‌ترين شاخص صنعتي بودن محسوب مي‌شود و كشور صنعتي، كشوري است كه صنعت در توليد ناخالص ملي آن حداقل 25 درصد سهم داشته باشد. ‌

ميانگين سهم بخش صنعت و معدن در كشور ما اكنون به حدود 20 درصد رسيده است. بر همين اساس و مطابق قانون برنامه چهارم توسعه براي اين بخش سالا‌نه 12 درصد رشد هدف‌گذاري شده است. ‌

بخش صنعت در سال گذشته داراي 7/11 درصد رشد بوده و تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري 3/20 درصد، ميزان سرمايه‌گذاري مصوب خارجي 1/68 درصد و ايجاد اشتغال مستقيم 6/14 درصد افزايش داشت و با راه‌اندازي طرح‌هاي متعدد صنعتي و معدني جديد، حدود 206 هزار فرصت شغلي فراهم شد و ارزش صادرات محصولا‌ت صنعتي و معدني نيز به بيش از 12 ميليارد دلا‌ر رسيد. ‌

برآورد شد تا پايان سال 1387 به ارزش 100 هزار ميليارد ريال، طرح‌هاي صنعتي و معدني به بهره‌برداري برسد. تاكنون 260 هزار ميليارد ريال در بخش صنعت و معدن سرمايه‌گذاري شده و سهم اشتغال اين بخش از 5/31 به 32 درصد افزايش يافت و تعداد شاغلا‌ن آن نيز به 7/6 ميليون نفر رسيده است. ‌

اكنون بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي 20 درصد سهم دارد كه پيش‌بيني شد اين رقم در سال‌هاي آتي به 35 تا 45 درصد افزايش يابد.

به همين منظور اجراي طرح آمايش صنعت و معدن كشور به‌عنوان يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي هدف‌گذاري شده در سال جاري است كه اساس آن سند استراتژي توسعه صنعتي، سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه مي‌باشد. ‌

براساس اين طرح، توزيع درون‌استاني و شهرستاني طرح‌ها به خود استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار شده و ستاد اجراي طرح آمايش فقط وظيفه نظارت بر توزيع را برعهده دارد.

اين طرح زمينه را براي توسعه متوازن صنعت در كل كشور فراهم خواهد كرد. همچنين با اجراي اين طرح مي‌توان با مشاركت توليدكننده و كاهش سرمايه‌گذاري ثابت از 70 درصد به 20 درصد، ظرفيت توليد كارخانه‌ها را افزايش داد. تاكنون 800 طرح آمايش سرزميني تثبيت شده است.

به دنبال اين رخدادهاي صنعتي، صندوق بين‌المللي پول، ايران را در رديف دهمين قدرت بزرگ اقتصادي در ميان كشورهاي در حال توسعه معرفي كرد و بانك جهاني نيز ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را طي سال 2007 حدود 700 ميليون دلا‌ر اعلا‌م كرد كه البته در مقايسه با ميزان سرمايه‌گذاري در كشورهاي مصر و امارات، رقم ناچيزي است. ‌

در حال حاضر حدود 76 هزار واحد توليدي و صنعتي و بيش از 4 هزار واحد معدني در كشور مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد، نزديك 17 هزار واحد صنعتي با 367 هزار نفر شاغل در شهرك‌هاي صنعتي مستقر هستند. ‌

تعداد واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي در سال 86 نسبت به سال 85 نزديك 9 درصد و مساحت زمين‌هاي صنعتي واگذار شده نيز در اين مدت بيش از 11 درصد رشد داشته است. ميزان اشتغال در اين مدت 45 درصد و تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده نيز 48 درصد افزايش داشته است. ‌

تا پايان سال 1386 تعداد 372 شهرك صنعتي و 194 ناحيه صنعتي به بهره‌برداري رسيده است. از اين تعداد حدود 365 شهرك داراي آب، 355 شهرك داراي برق، 139 شهرك داراي گاز، 273 شهرك داراي تلفن ثابت و 59 شهرك نيز داراي تصفيه‌خانه فاضلا‌ب صنعتي هستند. ‌

صنايع كوچك نيز اكنون با 94 درصد سهم، تنها 64 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است. طرح توليد بدون كارخانه كه اخيرا مورد توجه مسوولا‌ن صنعتي كشور قرار گرفت، نوع جديدي از شيوه توليد در صنايع كوچك است كه بدون انجام سرمايه‌گذاري جديد و از طريق سرمايه‌هاي ثابت موجود براي افزايش توليد استفاده مي‌شود.

در اين روش با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي خالي و به كارگيري شيوه‌هاي جديد توليد و بدون افزايش سرمايه‌هاي ثابت، مي‌توان توليد را افزايش داد. صنايع كوچك به سبب پايين بودن درصد ريسك از دهه 1970 مورد توجه قرار گرفت و 93 درصد اشتغال صنعتي در كشورهاي توسعه‌يافته از طريق گسترش و رونق صنايع كوچك فراهم شده است. ‌

شهرك‌هاي صنعتي براي سرمايه‌گذاري داراي امكانات، تسهيلا‌ت و مزيت‌هايي هستند؛ ازجمله وجود زمين مناسب، عدم نياز به كسب مجوز از ادارات و سازمان‌هاي ذيربط، مستثني بودن از قانون شهرداري‌ها، آماده بودن بستر مناسب براي ايجاد شبكه‌ها و خوشه‌هاي مرتبط به يك صنعت، دسترسي آسان به اينترنت و خدمات نرم‌افزاري مراكز خدمات فناوري، صدور مجوزهاي ساخت‌وساز و گواهي پايان كار واحدهاي صنعتي به صورت رايگان، پايين بودن هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري به علت ارائه خدمات مشترك، امكان اجاره و خريد كارگاه‌هاي كوچك پيش‌ساخته جهت تسريع بهره‌برداري از واحد‌هاي توليدي، امكان اداره شهرك‌ها و نواحي صنعتي توسط هيات امناي منتخب صاحبان صنايع، پرداخت نقدي و اقساطي هزينه‌هاي حق بهره‌برداري تاسيسات، معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي ويژه براي پرداخت هزينه‌ها، برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي و تسهيلا‌ت بانكي، فراهم بودن امكانات زيربنايي و جانبي مانند آب، برق، مخابرات، راه، گاز، تصفيه‌خانه فاضلا‌ب صنعتي، بانك، دفتر بيمه، درمانگاه، آتش‌نشاني، بوستان‌هاي صنعتي و... . ‌

با مصوبه‌اي كه اخيرا در كميسيون زيربنايي دولت تصويب شد، شركت‌هاي آب، برق و مخابرات مكلف‌ هستند، انرژي و خدمات مورد نياز شهرك‌هاي صنعتي را تامين كنند. با اجراي اين مصوبه بين 30 تا 40 درصد هزينه‌هاي زيرساختي اين شهرك‌ها كاهش مي‌يابد و جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري در شهرك‌هاي صنعتي بيشتر مي‌شود.

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي به‌عنوان يك سازمان توسعه‌اي، متولي سياستگذاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي و پشتيباني از ايجاد و توسعه صنايع كوچك، شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي كشور است.

اين سازمان بر اساس اهداف 20 ساله، راهبردهاي كلا‌ني را تعيين كرده كه افزايش سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي با تاكيد بر توسعه صنايع كوچك، حمايت از ايجاد تشكل‌هاي صنعتي، نوسازي مستمر صنايع كوچك، توسعه خوشه‌هاي صنعتي، كمك به رشد صادرات صنايع كوچك در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع كوچك، كمك به توسعه كارآفريني، توسعه و تكميل زيرساخت‌هاي مورد نياز صنايع در شهرك‌ها و نواحي صنعتي، مشاركت با بخش خصوصي جهت تكميل و ايجاد شهرك‌ها و نواحي صنعتي، اصلا‌ح نظام مديريت و مالكيت شهرك‌ها و نواحي صنعتي، جذب منابع مورد نياز از طريق سيستم بانكي، بخش خصوصي و اعتبارات عمراني، ملي و استاني با تاكيد بر مناطق غيربرخوردار، بهبود فضاي كسب و كار با ظرفيت‌سازي نهادي و تصويب و اصلا‌ح قوانين و مقررات و استقرار سازمان پويا و دانش‌محور از اهم نكات آن است. ‌حركت به چپ
حركت به راست


شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_1.asp
 

شهرك فناوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/fanavari_Home.asp
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.ir/Law/index.asp?Cat=281&PageId
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.ir/Law/index.asp?Cat=271&PageId
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.ir/Law/index.asp?Cat=274&PageId
 

سازمان صنايع كوچك و شهرمهاي صنعتي

 
http://www.iraniec.ir/pages/showpage.asp?PageId=95
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Companies.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Resources.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_3.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/R&D.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/IT_5.asp
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_2.asp
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است